فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

استقلال و خودكفایى

شهید هاشمى نژاد از استادش مرحوم آیت اللَّه كوهستانى تعریف مى كرد كه در عمرم هرگز لباس غیر ایرانى نپوشیدم.
گاندى رهبر هند مى گوید: حتّى از نمكى كه تحت سلطه انگلیسى هاست استفاده نمى كنم. او مى گفت: من طرز تفكّرم را از امام حسین علیه السلام گرفته ام، چون او تكّه تكّه شد و بچه هایش را فدا كرد، ولى نگذاشت عزّت و استقلالش خدشه دار شود.

عالم ربّانى

خدا رحمت كند علامه میرحامد حسین را كه حدود یكصد جلد كتاب نوشته، در عمرش یك سطر بدون وضو ننوشت، از مركّب غیر مسلمان استفاده نمى كرد و هرگاه مى خواست چیزى بنویسد، روبه قبله مى نشست.

چه دعایى

یكى از دوستان مى گفت: از خدا خواستم چهل مرتبه عمره قسمتم كند، وقتى براى چهلمین بار به سفر عمره رفتم گفتم: اى كاش گفته بودم روحیّه اى به من بده تا تسلیم تو باشم تا هر چه تو مى خواهى دوست بدارم.