فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

تبلیغ با زبان بى زبانى

در مراسم حج، یكى از برادران ترك زبان از روى سوزى كه داشت مى خواست حقّانیت جمهورى اسلامى را به شخص عرب زبانى حالى كند. قرآنى را بدست گرفته و به مرد عرب گفت: شاه قرآن، آنگاه اشاره كرد به زیر پایش، سپس گفت: امام خمینى، قرآن و اشاره به بالاى سرش نمود و بالاخره با اشاره مطلب خود را فهماند. اگر كسى سوز دینى داشته باشد به هر قیمتى شده پیام خودش را مى رساند.

جشن حنابندان

در آستانه عملیات كربلاى 5 شبى مرا براى سخنرانى به جمع رزمندگان بردند، دیدم همه دست ها رنگى است. گفتم: قصّه چیست؟ گفتند: عملیات كه نزدیك مى شود بچه ها برنامه حنابندان دارند و به نوعى جشنى براى شهادت است!
از عشق این جوانان به شهادت، مات و مبهوت شدم!

استقلال و خودكفایى

شهید هاشمى نژاد از استادش مرحوم آیت اللَّه كوهستانى تعریف مى كرد كه در عمرم هرگز لباس غیر ایرانى نپوشیدم.
گاندى رهبر هند مى گوید: حتّى از نمكى كه تحت سلطه انگلیسى هاست استفاده نمى كنم. او مى گفت: من طرز تفكّرم را از امام حسین علیه السلام گرفته ام، چون او تكّه تكّه شد و بچه هایش را فدا كرد، ولى نگذاشت عزّت و استقلالش خدشه دار شود.