فهرست کتاب


خاطرات استاد قرائتی جلد2

حاج شیخ محسن قرائتی

دوست دارم عادل باشم

یكى از دوستان روحانى مى گفت: از حضرت آیت اللَّه العظمى گلپایگانى پرسیدم: آیا شما خودتان را عادل مى دانید؟ ایشان فرمودند: دوست دارم عادل باشم.

مرجع هوشیار

حضرت آیت اللَّه العظمى گلپایگانى قدس سره جهت رسیدگى به یتیمان مبلغى كمك مى كرد. شخصى سالها مراجعه مى كرد و مى گفت: آقا در همسایگى ما چند صغیرِ یتیم هستند به آنها كمك بفرمائید. از آقا كمكى مى گرفت و مى رفت.
او فكر مى كرد آقا چون به سن پیرى رسیده فراموش مى كند كه چند ماه قبل هم مراجعه كرده است. تا اینكه روزى آقا به او فرمود: این چه صغیرهایى هستند كه كبیر نمى شوند!!

تواضع در پذیرش مرجعیّت

وقتى براى قبولى زعامت و مرجعیّت، خدمت شیخ انصارى قدس سره رسیدند ایشان فرمود: در جوانى همشاگردى داشتم كه از من فهیم تر بود، به سراغ او بروید گفتند: ایشان در نجف نیست. فرمود: هر كجا هست پیدایش كنید. بالاخره به رشت آمده خدمت ایشان رسیده و قصه را تعریف كردند.
ایشان فرمود: شیخ درست گفته من در جوانى از او بالاتر بودم، امّا سالهاست او در حوزه نجف فعّال بوده و من در رشت از درس و بحث منزوى، پس الآن او از من قوى تر است، به سراغ او بروید.
آرى، اگر هدف خدا باشد، چنین مى شود.