فهرست کتاب


تأملی در نشانه های حتمی ظهور

نصرت الله آیتی

5. الدم الحرام

امام علی (ع) در این باره فرمودند:
لا یطهر الله الارض من الظالمین حتی یسفک الدم الحرام؛(400)
خداوند زمین را از ظالمان پاک نمی گرداند، مگر این که خون حرام ریخته شود.
در این روایت به نفس زکیه تصریح نشده، اما به نظر می رسد با توجه به دیگر روایاتی که در مقام شمارش علایم پیش از ظهور از کشته شدن تنها کی شخصیت مهم گزارش داده اند، خون حرام در این روایت، همان نفس زکیه است.

نسب نفس زکیه

روایات به چند صورت از نسب نفس زکیه سخن گفته اند:

1. از خاندان قریش

امام علی(ع) فرموده اند:
الا اخبرکم باخر ملک بنی فلان؟ قلنا بلی یا امیرالمومنین. قال: قتل نفس حرام فی یوم حرام فی بلد حرام عن قوم من قریش؛(401)
آیا شما را از زمان به پایان رسیدن حکومت فلان خبر ندهم؟ گفتیم آری یا امیرالمومنین. حضرت فرمود هنگام کشته شدن نفسی حرام در روزی حرام در شهری حرام از تیره قریش.