فهرست کتاب


تأملی در نشانه های حتمی ظهور

نصرت الله آیتی

4. غلام من آل محمد (ص)

امام باقر(ع) در این باره فرمودند:
.... و قتل غلام من آل محمد (ص) بین الرکن و المقام اسمه محمد بن الحسن النفس الزکیه؛(399)
[از علایم ظهور] کشته شدن نوجوانی از خاندان پیامبر(ص) در میان رکن و مقام است که نامش محمد بن حسن، نفس زکیه است.

5. الدم الحرام

امام علی (ع) در این باره فرمودند:
لا یطهر الله الارض من الظالمین حتی یسفک الدم الحرام؛(400)
خداوند زمین را از ظالمان پاک نمی گرداند، مگر این که خون حرام ریخته شود.
در این روایت به نفس زکیه تصریح نشده، اما به نظر می رسد با توجه به دیگر روایاتی که در مقام شمارش علایم پیش از ظهور از کشته شدن تنها کی شخصیت مهم گزارش داده اند، خون حرام در این روایت، همان نفس زکیه است.

نسب نفس زکیه

روایات به چند صورت از نسب نفس زکیه سخن گفته اند: