فهرست کتاب


تأملی در نشانه های حتمی ظهور

نصرت الله آیتی

2. نفس حرام

امام علی(ع) فرموده اند:
الا اخبرکم بآخر ملک بنی فلان؟ قلنا بلی یا امیرالمومنین. قال: قتل نفس حرام فی یوم حرام فی بلد حرام عن قوم من قریش.....؛(397)
آیا شما را از زمان به پایان رسیدن حکومت خاندان فلان خبر ندهم؟ گفتیم بله یا امیرالمومنین. حضرت فرمود: هنگام کشته شدن نفسی حرام در روزی حرام در سرزمینی حرام از تیره قریش.... .

3. النفس الطیبه الزکیه

امام صادق(ع) از سلمان چنین روایت می کند:
اما انی ساحدثکم بالنفس الطیبه الزکیه و تضریح دمه بین الرکن و المقام؛(398)
آگاه باشید! من شما را از نفس پاک و بی گناه و کشته شدن او میان رکن و مقام خبر می دهم.

4. غلام من آل محمد (ص)

امام باقر(ع) در این باره فرمودند:
.... و قتل غلام من آل محمد (ص) بین الرکن و المقام اسمه محمد بن الحسن النفس الزکیه؛(399)
[از علایم ظهور] کشته شدن نوجوانی از خاندان پیامبر(ص) در میان رکن و مقام است که نامش محمد بن حسن، نفس زکیه است.