فهرست کتاب


آموزش همگانی مقابله با بلایای طبیعی(2)

زینب کاوه فیروز , مهندس ناصراشرفی , دکتر محمد هادی تدین , دکتر محمد رضا گدازی , دکتر سید شهرام سید حسینی , دکتر زیبا ایوبیان

ایست قلبی و تنفسی

منظور از ایست قلبی، حالتی است که ضربان قلب کاملاً از بین می رود و منظور از ایست تنفسی، از کار افتادن تنفس خودبخودی در فرد می باشد.
این حالات می تواند به دنبال سکته قلبی، شوک، خونریزی های بسیار شدید، گیر کردن اجسام خارجی در حلق، غرق شدگی، برق گرفتگی، و... رخ دهد.
نشانه اسکن

اقدامات اولیه:

چنانچه پس از وقوع ایست قلبی - تنفسی در کمتر از 4 الی 6 دقیقه به فرد مصدوم رسیدگی شود و عملیات احیاء وی شروع گردد، شانس زنده ماندن وی بالا خواهد رفت، قبل از شروع عملیات احیاء قلبی - ریوی، باید مطمئن شد آیا فرد واقعاً دچار ایست قلبی - ریوی شده است یا خیر چرا که انجام عملیات احیاء قلبی - ریوی فردی که دچار ایست قلبی نشده باشد، می تواند منجر به ایست قلبی و مرگ وی شود.جهت اطمینان از ایست تنفسی با مشاهده حرکات تنفسی قفسه سینه می توان به وجود تنفس در مصدوم پی برد و یا می توان گوش یا گونه خود را نزدیک دهان وی قرار داد تا صدای تنفس وی را شنید، یا جریان آن را حس کرد. سپس نبض بیمار را بررسی نمود.
نشانه اسکن
بهترین محل نبض دریچه های کوچک، نبض شریان رانی است که در ناحیه کشاله ران لمس می شود، و بهترین محل نبض دریچه های بزرگتر و بالغین، نبض باید با دو انگشت نشانه و میانی صورت گیرد. در صورتی که هیچ گونه نبضی احساس نشد و یا مصدوم تنفس خودبخودی نداشت، عملیات احیاء باید مطابق دستور ذیل انجام شود:
نشانه اسکن
1 - بیمار را به پشت خوابانده، وی را به آرامی تکان دهید تا پاسخش به تحریک مشخص شود.
2 - اگر بدون پاسخ بود، راه های تنفسی وی چک شود.چنانچه راه تنفسی بسته است، با کمک انگشت راه تنفسی وی باز شود و چنانچه راه تنفسی باز بود ولی نفس مصنوعی شروع شود.
3 - گردن وی را به جلو، و سر او را به عقب خم نمایند.
نشانه اسکن
4 - دو تنفس مصنوعی مناسب دهان به دهان به وی داده شود.
نشانه اسکن
5 - نبض های وی لمس شود.اگر ضربان نبض ها لمس شد، باید به تنفس مصنوعی ادامه داد و اگر لمس نشد، ماساژ قلبی را شروع کرد.
6 - جهت انجام ماساژ قلبی باید دست چپ خود را به حالت ضربدر بر پشت دست دیگر گذاشته، پاشنه دست راست را بر روی جناغ قرار داد.آرنج ها نباید خم شوند و به کمک وزن بدن، یک فشار محکم به قفسه سینه وارد شود تا جناغ سینه به اندازه تقریبی 4 الی 5 سانتیمتر به داخل برود.
نشانه اسکن
تعداد ماساژ قلبی باید حدود 80 بار در دقیقه باشد و به ازاء هر 15 ماساژ قلبی، باید 2 تنفس مصنوعی با روش دهان به دهان داده شود.در صورتی که فرد دیگری به امدادگر کمک می کند، باید به ازاء هر 5 ماساژ قلبی فرد دوم، یک تنفس مصنوعی به وی بدهید.
نشانه اسکن
7 - پس از گذشت یک دقیقه، عملیات را به مدت 4-5 ثانیه جهت لمس نبض گردانی متوقف نمود.اگر نبض لمس شد، ماساژ قلبی را قطع نموده و چنانچه تنفس هم بر قرار شده، تنفس مصنوعی را متوقف کرد.در صورت عدم لمس نبض و عدم بر قراری تنفس خودبخودی، باید ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی را مجدداً شروع کرد و هر 3 دقیقه یک بار، جهت لمس نبض ها به مدت 4-5 ثانیه عملیات را متوقف نمود.

نکات مهم

1 - فردی را نباید روی سطح نرم مثل تشک و یا تختخواب نخواباند، بلکه سطح سختی مثل کف اتاق بهتر است.
2 - در تنفس دهان به دهان، باید بینی مصدوم را با دو انگشت خود بست، تا هوایی که به ریه هایش دمیده می شود، مستقیماً از آن خارج نشوید.
3 - موقعیت سر و گردن را باید درست تنظیم کرد.
4 - طی عملیات احیاء یک نفر را جهت خبر کردن اورژانس یا پزشک مأمور نمود.
نشانه اسکن
5 - باید دهان فرد کمک کننده با دهان مصدوم کاملاً مماس باشد، تا هوایی از بین آنها خارج نشود.
6 - عملیات احیاء را باید تا زمانی که وی به درمانگاه منتقل شود، ادامه داد.
7 - چنانچه مصدوم مشکوک به ضایعه نخاعی است باید سر را مختصری به عقب کشیده، به آرامی کمی به عقب خم نموده - سپس تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی را ادامه داد.
نشانه اسکن