فهرست کتاب


نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

پاورقی

1 - وإِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمیر بَرٍّ أَوْ فَاجِر یَعْمَلُ فِى إمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیْهَا الْكَافِرُ»؛ و همانا مردم را حاكمى باید نیكوكردار یاتبهكار، تا در حكومت او مرد باایمان كار خویش كند وكافر بهره خود برد. (نهج‌البلاغه، خ 40)
2 - بقره/ 30.
3 - معارج/ 19 ـ 21.
4 - ابراهیم/ 34.
5 - بحارالانوار، ج 9، ص 49.
6 - نساء/ 141.
7 - حجرات/ 13.
8 - مائده/ 38.
9 - نور/ 2.
10 - «الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.» (محمد/ 1.)
11 - فتح/ 29.
12 - نور/ 2.
13 - بحار الانوار، ج 41، ص 14.
14 - نهج البلاغه، كلام 237.
15 - نساء/ 59.
16 - حشر/ 7.
17 - یونس/ 32.
18 - وسائل الشیعه، ج 1، ب 2، ص 34.
19 - حجر/ 39.
20 - نساء/ 59.
21 - همان/ 80.
22 - نساء/ 105.
23 - نساء/ 65.
24 - مائده/ 44، 45 و 47.
25 - بقره/ 229.
26 - حج/ 78.
27 - بقره/ 185.
28 - كهف/ 29.
29 - انسان/ 3.
30 - فاطر/ 24.
31 - نور/ 2.
32 - شعراء/ 3 ـ 4.
33 - توبه/ 12.
34 - ال عمران/ 159.
35 - توبه/ 73.
36 - بقره/ 190 ـ 191.
37 - فتح/ 29.
38 - احقاف/ 35.
39 - نهج البلاغه، خ 3
40 - امام خمینى، وصیت‌نامه سیاسى، الهى، بند دوّم.
41 - ال عمران/ 4.
42 - سجده/ 22.
43 - بقره/ 90.
44 - انعام/ 12.
45 - توبه/ 12.
46 - همان/ 73.
47 - همان/ 123.
48 - انفال/ 60.
49 - توبه/ 6.
50 - ممتحنه/ 1، 4.
51 - مائده/ 33.
52 - انفال/ 60.
53 - آل عمران/ 159.
54 - . Liberalism.
55 - . Tolerance.
56 - . Epistemology
57 - . Agnostictist
58 - . Relativists
59 - لقمان/ 13.
60 - . Positivism
61 - روم/ 30.
62 - بقره/ 163.
63 - Hermeneutics
64 - مائده/ 27، 31.
65 - نحل/ 92.
66 - جمعه/ 5.
67 - مائده/ 27.
68 - اسراء/ 105.
69 - نهج البلاغه، خ 122.
70 - همان، خ 17.