فهرست کتاب


اخلاق اسلامی

آیت الله دستغیب

دنیا دوستی ریشه گناهان

فراموش نمی کنیم هنگامی که در سال گذشته امام امت، حکم ریاست جمهوری را می خواست تنفیذ فرماید تا رئیس جمهور بتواند قانونا و شرعا عهده دار این مقام گردد، فرمود: «حب الدنیا رأس کل خطیئة؛ دوستی دنیا ریشه هر گناهی است».(75)
این اعلان خطر است برای همه، چنین است دوستی دنیا، بلایی به سر بشر می آورد که حاضر است هر حقی را پایمال کند و هر مزاحمی را می خواهد از پیش پا بردارد، این خودخواهی، خودپسندی و خودپرستی، خطرناک است، پس معلوم شد چرا بسیاری از مردم، حق را با این روشنی، انکار می کنند.

آیا منافقین امام را نشناخته اند؟

هم اکنون هر آدم با انصافی نسبت به امام امت چه احساسی دارد، جز احساس خیرخواهی مردم و خدمت به خلق، چه دارد؟ غمخوار مستضعفین می باشد و مکرر امتحان خودش را داده است، حالا این گروهها این معنا را نفهمیده اند؟ آیا می شود چنین احتمال داد؟ یقینا خوب هم فهمیده اند اما حق به این آشکاری و چنین رهبری را رها کرده و به چه افرادی روی آورده و می آورند؟ زیرا از هوای خود صرفنظر نمی کنند.

جلسه ششم: معنای انقلاب فرهنگی

(هوالذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلوا علیهم ءایته ی و یزکیهم و یعلمهم الکتب و الحکمة و إن کانوا من قبل لفی ضلل مبین).(76)
چندی قبل از طرف امام امت، موضوع «انقلاب فرهنگی» عنوان شد و مدتی هم در سانه های گروهی و مطبوعات، مورد بحث و تفسیر قرار گرفت، چون مراد امام برای برخی درست روشن نشده، بنده پیش از عنوان بحثهای اخلاق، این مطلب را روشن می نمایم.
منظور از انقلاب فرهنگی نه این است که درسهای متداول در دانشگاهها و مدارس، از قبیل فیزیک و شیمی، مهندسی و طب و غیره متوقف گردد و دیگر کسی دنبال تحصیل این علوم نرود، یا طلاب علوم دینی، فقه و اصول نخوانند بلکه برنامه های تحصیلی باید کاملا برقرار و کاملتر و بهتر تحصیل شود، ما نیاز زیادی به افراد متخصص داریم، چه در جهات دینی و چه در جهات دنیوی، منتها چیزی که هست این است که باید «آموزش و پرورش اسلامی» در دبیرستانها و دانشگاهها رایج گردد - همان تعلیم و تربیت انسانی - هم در مدارس قدیم و جدید، اگر منحصر به این دانشها و از تهذیب نفس بی بهره بود، بهترین تعبیرات درباره آن، فرمایش قرآن مجید است که می فرماید: (...کمثل الحمار یحمل أسفارا...)(77) مانند الاغی است که بار کتابها را برمی دارد؛ چون باطنش آدم نشده، به همان حال حیوانی باقی مانده، منتها اطلاعاتی به دست آورده است و در حافظه اش معلومات تفسیر یا فقه یا طب و غیره هست، اما در ذات و حقیقتش چیزی جز جهت حیوانیت نیست، اگر به همین حال بمیرد، همان حیوان بلکه بدتر است و همین حالا هم زیانش برای اجتماع زیاد است همانطوری که گذشت و دیگر تکرار نمی کنیم.