فهرست کتاب


اخلاق اسلامی

آیت الله دستغیب

خواندن برای به کار بستن است

نکته ای که در اینجا باید متذکر شوم این است که مطالعه کتاب اخلاقی نه تنها برای دانستن بلکه برای به کار بستن است و دانستن مقدمه عمل کردن می باشد. کسانی که این کتاب را می خوانند، حجت الهی بر آنان تمام می شود. هر چند اگر این کتاب و امثال آن را نمی دانستند نیز حجت نداشتند؛ زیرا به آنان گفته می شود، چرا دنبال آن نرفتید.
اینک که مفاسد حب دنیا، کبر، حرص و غیره را شناختیم، باید به دنبال درمان این بیماریهای خانمانسوز برآییم، به همان چاره های علمی و عملی که آن شهید مظلوم، در این کتاب و کتاب شریف «قلب سلیم» متذکر شده است.

ادای حق را فراموش نکنید

ضمنا یادآور می شوم که حق معلم خیلی زیاد است، مبادا در ادای حقوق، کوتاهی نماییم. در هنگام زندگی، ادای حق در دنیا مطابق وضع دنیوی و پس از مرگ نیز مطابق وضع اخروی است. اینک که این معلم اخلاق و مهذب نفوس از میان ما رفته است، باید تا آنجایی که امکان دارد، حقش را ادا کرد هر چند حق بزرگ او ادا شدنی نیست.
او عنایتی خاص به دعای خیر مؤمنین داشت، لذا در مقدمه کتاب «داستانهای شگفت» می نویسد: این داستانها را نوشتم تا پس از من، عزیزی از آنها استفاده برده و حال خوشی نصیبش گردد، باشد که مرا به دعای خیر یاد کند، یا در وصیتنامه اش راجع به محل دفن خود می نویسد: جایی دفن شوم که از دعای عابرین بهره مند گردم، لذا ادای حق آن معلم اخلاق به انجام درخواستش می باشد، او را از دعای خیر فراموش ننماییم و با ذکر صلوات و قرائت فاتحه، روانش را شادتر سازیم.
همچنین همراهان باوفایش و فرزند دلبند من «سید محمد تقی دستغیب» جوان عزیزی که در عنفوان شباب از کمالات جد بزرگوارش بهره ها برده بود و او را در شهادت نیز تنها نگذاشت و یاران صمیمی دیگر که جانشان را در طبق اخلاص نهادند و با امام جمعه محبوب خود رهسپار لقای خداوندی شدند: عبداللهی، جباری، منشی، سادات، جوانمردی، رفیعی، جعفری و حبیب زاده. خداوندا! روان همه آنان را شاد فرما و به درجاتشان بیفزا و رحمت بی پایانت را شامل حال آنان و ما بگردان. آمین یا رب العالمین!

تشکر و قدردانی

در خاتمه، وظیفه خود می دانم تا از همه کسانی که در نشر این کتاب همکاری کرده اند؛ کسانی که نوار گرفته و در اختیار ما گذاشتند، مدیر، حروفچین، کارگردان محترم چاپخانه و همه کسانی که به نوعی در «انتشارات کتابخانه مسجد جامع عتیق» کمک می نمایند، تشکر و قدردانی نمایم و از درگاه خدای تعالی برای آنان اجر جزیل آرزو می نمایم، بمنه و کرمه.
شیراز - فروردین ماه 1361
سید محمد هاشم دستغیب