فهرست کتاب


تفسیر سوره غافر

حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 40. غافر آیه 57

آیه
لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَکْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ
ترجمه
قطعاً آفرینش آسمان ها و زمین از آفرینش مردم بزرگ تر است ولی بیشتر مردم نمی دانند.
پیام ها
1- اگر به عظمت هستی بنگریم هرگز خود را بزرگ نمی بینیم. «ان فی صدورهم الاّ کِبر... لخلق السموات...»
2- افراد متکبّر را باید شکست. «لخلق السموات و الارض اکبر» برای چه تکبّر می کنی؟!
3- نگاهی که در آن عبرت نباشد جهل است. «لخلق السموات... لا یعلمون»
4- ریشه ی تکبّر، جهل و غفلت است. «ولکن اکثر النّاس لا یعلمون»

سوره 40. غافر آیه 58

آیه
وَمَا یَسْتَوِی الْأَعْمَی وَالْبَصِیرُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِیءُ قَلِیلاً مَّا تَتَذَکَّرُونَ
ترجمه
نابینا و بینا یکسان نیستند و کسانی هم که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، با (مردم) بدکار برابر نیستند؛ چه کم متذکّر می شوید.
پیام ها
1- تکبّر، بزرگ ترین مانع حقّ بینی و حقّ پذیری است. (متکبّر مانند کور است). «ما یستوی الاعمی و البصیر»
2- ایمان و بینش، بر عمل مقدّم است. «آمنوا و عملوا...»
3- آن چه محور است، علم و تذکّر است نه آمار و ارقام. «اکثر النّاس لا یعلمون... قلیلاً ما تتذکّرون»
4- انسان بی اعتنا به حقایق کور است. «الاعمی... قلیلاً ما تتذکّرون»
5 - توده ی مردم نمی دانند و گروه بینا و پندپذیر، اندک هستند. «اکثر النّاس لا یعلمون... قلیلاً ما تتذکّرون»
6- در آیه ی قبل خواندیم که: «اکثر مردم نمی دانند» در این آیه فرمود: «افراد کمی متذکّر می شوند و پند می پذیرند» پس دانستن مهم نیست، هوشیار بودن مهم است. «قلیلاً ما تتذکّرون»

سوره 40. غافر آیه 59

آیه
إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِیَةٌ لَّا رَیْبَ فِیهَا وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُونَ
ترجمه
همانا قیامت آمدنی است؛ شکی در آن نیست، ولی اکثر مردم ایمان نمی آورند.
نکته ها
چون قیامت، ناگهانی و به سرعت برپا می شود، نام آن «الساعة» گذاشته شده و هر کجا با الف و لام بیاید، به معنای قیامت است ولی بدون الف و لام به معنای زمان است، خواه زمان کم، مانند «لا یستقدمون ساعة و لا یستأخرون»**اعراف، 34.*** یعنی برای لحظه ای، مرگ آنان عقب یا جلو نمی افتد و خواه مطلق زمان، نظیر «فی ساعة العسرة»**توبه، 117.***
گرچه در مورد قیامت، برخی انسان ها استبعاد و تشکیک کرده اند، ولی با توجّه به حکمت و عدالت و قدرت و علم الهی، سزاوار نیست در مورد آن شک کرد. «لاریب فیها»
پیام ها
1- در برابر اصرار بعضی که می پرسند: «زمان قیامت چه وقت است؟» قرآن هرگز زمان آن را مطرح نمی کند، آن چه هست اصل وقوع قیامت است. «انّ الساعة لآتیة»
2- یاد قیامت، بهترین وسیله ی تذکّر و غفلت زدایی است. «قلیلاً ما تتذکّرون - انّ الساعة لآتیة»
3- در برابر تشکیک کافران در مورد قیامت، شما با قاطعیّت پیام حقّ را بگویید. «لاریب فیها»
4- شک مردم در وقوع قیامت، ناشی از جهل آنان به علم و قدرت خداست. «اکثر النّاس لایعلمون»