فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

تقدیس الهی به وسیله دارندگان علم لدنی

آنان که علم لدنی از خداوند متعال دریافت داشته اند آن گاه که آیات الهی بر آنان خوانده می شود به نشانه تواضع و تسلیم در برابر حق تعالی به سجده در می افتند و چنین می گویند:
سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا **اسراء (17) آیه 108.***؛
منزه است پروردگار ما که وعده اش محقق می شود.

دعای اصحاب اعراف

اعراف جایگاهی است رفیع بین بهشت و جهنم، و بر آن مردانی نشسته اند و همه را از پیشانی شان می شناسند، که کدام بهشتی و کدام جهنمی است. آنان بر نیکوکارانی که در انتظار ورود به بهشت هستند سلام می کنند و آن گاه که به سوی اهل جهنم رو می کنند و وضعیت آنان را مشاهده می کنند می گویند:
ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمین **اعراف (7) آیه 47.***؛
بارالها، ما را با ستمکاران قرار مده.

دعای مؤمنان در روز قیامت

خداوند متعال در بیان حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و مؤمنان در روز قیامت می فرماید: در روز قیامت، خداوند، پیامبر و مؤمنین را رها و رسوا نمی کند و آبرو و موقعت آنان را محفوظ می دارد. نور آنان که بر اثر ایمان راسخ و اعمال صالح به دست آورده اند، به سان راهنمایی کامل پیشاپیش و همدوش آنان را به سوی بهشت پیش می برد و آنان چنین گویند:
ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انک علی کل شی ء قدیر **تحریم (66) آیه 8.***؛
بارالها، نور ما را تکمیل فرما و بر آن بیفزا، و ما را بیامرز، همانا تو بر هر کاری توانایی.