فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

عبادالرحمن چگونه دعا می کنند؟

خداوند متعال در سوره فرقان، نشانه ها، و اوصاف عبادالرحمن و بندگان شایسته را بیان می کند و در ضمن بیان اوصاف و حالات آنان از دعای آن حضرت آنان این گونه یاد می فرماید می گویند:
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما **فرقان (25) آیه 65.***؛
بارالها، عذاب جهنم را از ما بگردان، چرا که عذاب جهنم دائمی است.
و نیز می گویند:
ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما **فرقان (25) آیه 74.***.
بارالها، از همسران و فرزندان کسانی که مایه آرامش خاطر و روشنایی چشم ما باشند به ما ببخش، و ما را پیشوای متقین و تقوا پیشه گان قرار ده.
امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: ( به خدا سوگند من از پروردگارم فرزند زیبا روی و نیکو قامت نخواستم، بلکه فرزندی اهل اطاعت و خوف الهی خواستم که هرگاه به او نظر کردم و او را در حال اطاعت خداوند یافتم، چشمم روشن شود) **تفسیر صافی، ج 4، ص 27.***.

دعای بندگان مخلص خدا

قرآن کریم، گفت و گوی خداوند بزرگ با اهل جهنم و پاسخ آنان را بازگو می فرماید خداوند به جهنمیان خطاب می کند و می گوید: گروهی از بندگان من دعا می کردند و مرا می خواندند، اما شما آنها را مسخره می کردید، و به آنان پوزخند می زدید، دعای آنان این بود:
ربنا آمنا فاغفرلنا و ارحمنا و انت خیرالراحمین **مؤمنون (23) آیه 109.***؛
پروردگارا ما ایمان آوردیم پس بیامرز ما را و ما را مورد رحمت خود قرار ده، تو بهترین رحم کنندگانی.
خداوند این دعا را به ( عبادی) (بندگان ویژه) نسبت می دهد و این دعا و دعاکنندگان را تأیید و تصدیق می کند و از آنان حمایت میکند.

تقدیس الهی به وسیله دارندگان علم لدنی

آنان که علم لدنی از خداوند متعال دریافت داشته اند آن گاه که آیات الهی بر آنان خوانده می شود به نشانه تواضع و تسلیم در برابر حق تعالی به سجده در می افتند و چنین می گویند:
سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا **اسراء (17) آیه 108.***؛
منزه است پروردگار ما که وعده اش محقق می شود.