فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

دعای مؤمنان برای خود و مؤمنان دیگر

حق تعالی در آیات آغازین سوره حشر از مهاجران و انصار تمجید می کند و در آیه دهم مدح و تعریف می کند از همه کسانی که پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله به دنیا می آیند و به جمع اهل ایمان می پیوندند و ذکر و دعای همیشگی آنان این است:
ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذین سبقوا بالایمان ولاتجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا انک رؤف رحیم **حشر (59) آیه 10***.
بارالها ما و برادران و خواهران ما را که پیش از ما ایمان آوردند، امروز و در دلهای ما نسبت به افرادی که ایمان آوردند، کینه و دشمنی قرار نده؛ بارالها،، مهربان و رحیمی.
چه زیباست که ما هم خود را جزء این جمع بدانیم و این دعا را زمزمه کنیم چرا که هم طلب آمرزش برای خود و مؤمنان است وهم طلب قلبی سالم از دشمنی و نظر سوء نسبت به مؤمنان است و در پایان هم تمجید حق تعالی است.

دعای انسان در چهل سالگی

در قرآن کریم بارها خداوند متعال به ادای حق پدر و مادر سفارش می کند. رنجهایی را که مادر در دوران بارداری و زایمان و شیر دادن و به سامان رساندن فرزند به جان خریده است گوشزد می فرماید، و تعلم می دهد که آنگاه که به اوج توان و رشد رسید و به مرز چهل سالگی که دوران پختگی و کمال است قدم نهادن زبان حالش چه باشد؛ چرا که در این دوره، نه خامی و بی تجربگی سالهای جوانی را دارد و نه ضعف و سستی دوران پیری را در چنین شرایطی شایسته است بگوید:
رب اورعنی اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی و انی تبت الیک و انی من المسلمین **احقاف (46)آیه 15.***.
بارالها، به من الهام فرما که شکر نعمت های تو را که به من و به پدر و مادرم عطا فرمودی ادا کنم، و کارهای شایسته که مورد پسند تو باشد، انجام دهم و فرزندان مرا از صالحان قرار ده، من به درگاه تو توبه می کنم، و من از تسیلم شدگان در برابر توام.

عبادالرحمن چگونه دعا می کنند؟

خداوند متعال در سوره فرقان، نشانه ها، و اوصاف عبادالرحمن و بندگان شایسته را بیان می کند و در ضمن بیان اوصاف و حالات آنان از دعای آن حضرت آنان این گونه یاد می فرماید می گویند:
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما **فرقان (25) آیه 65.***؛
بارالها، عذاب جهنم را از ما بگردان، چرا که عذاب جهنم دائمی است.
و نیز می گویند:
ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما **فرقان (25) آیه 74.***.
بارالها، از همسران و فرزندان کسانی که مایه آرامش خاطر و روشنایی چشم ما باشند به ما ببخش، و ما را پیشوای متقین و تقوا پیشه گان قرار ده.
امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: ( به خدا سوگند من از پروردگارم فرزند زیبا روی و نیکو قامت نخواستم، بلکه فرزندی اهل اطاعت و خوف الهی خواستم که هرگاه به او نظر کردم و او را در حال اطاعت خداوند یافتم، چشمم روشن شود) **تفسیر صافی، ج 4، ص 27.***.