فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

چند روایت

1. امام صادق علیه السلام فرمود: ( زیاد بگویید: ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا... و از زیر و رور شدن دلها خاطر جمع نباشید)**تفسیر البرهان ج 1، ص 272 صافی ج 1، 248.***.
2. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله دعا می کرد: ( یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک (ای زیر و رو کننده دلها، قلب مرا بر دینت ثابت دار) سپس این آیه را می خواند: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب **الدرالمنثور، ج 2، ص 13.***.
3. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: ( هر کسی که آیه ربنا انک جامع الناس لیوم لاریب فیه ان الله لایخلف المیعاد را بخوانید آنچه را گم کرده، خداوند، به او برگرداند) **الدر المنثور، ج 2، ص 15.***.
4. امام کاظم علیه السلام به هشام فرمود: ( ای هشام، خداوند از مردمانی نیکوکار حکایت می کند که این چنین گفتند: ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب؛ چون دانستند که دل ها و وسوسه شود و گمراهی و پستی برگردد) **نور الثقلین، ج 1، ص 319.***.

دعای مؤمنان برای خود و مؤمنان دیگر

حق تعالی در آیات آغازین سوره حشر از مهاجران و انصار تمجید می کند و در آیه دهم مدح و تعریف می کند از همه کسانی که پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله به دنیا می آیند و به جمع اهل ایمان می پیوندند و ذکر و دعای همیشگی آنان این است:
ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذین سبقوا بالایمان ولاتجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا انک رؤف رحیم **حشر (59) آیه 10***.
بارالها ما و برادران و خواهران ما را که پیش از ما ایمان آوردند، امروز و در دلهای ما نسبت به افرادی که ایمان آوردند، کینه و دشمنی قرار نده؛ بارالها،، مهربان و رحیمی.
چه زیباست که ما هم خود را جزء این جمع بدانیم و این دعا را زمزمه کنیم چرا که هم طلب آمرزش برای خود و مؤمنان است وهم طلب قلبی سالم از دشمنی و نظر سوء نسبت به مؤمنان است و در پایان هم تمجید حق تعالی است.

دعای انسان در چهل سالگی

در قرآن کریم بارها خداوند متعال به ادای حق پدر و مادر سفارش می کند. رنجهایی را که مادر در دوران بارداری و زایمان و شیر دادن و به سامان رساندن فرزند به جان خریده است گوشزد می فرماید، و تعلم می دهد که آنگاه که به اوج توان و رشد رسید و به مرز چهل سالگی که دوران پختگی و کمال است قدم نهادن زبان حالش چه باشد؛ چرا که در این دوره، نه خامی و بی تجربگی سالهای جوانی را دارد و نه ضعف و سستی دوران پیری را در چنین شرایطی شایسته است بگوید:
رب اورعنی اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی و انی تبت الیک و انی من المسلمین **احقاف (46)آیه 15.***.
بارالها، به من الهام فرما که شکر نعمت های تو را که به من و به پدر و مادرم عطا فرمودی ادا کنم، و کارهای شایسته که مورد پسند تو باشد، انجام دهم و فرزندان مرا از صالحان قرار ده، من به درگاه تو توبه می کنم، و من از تسیلم شدگان در برابر توام.