فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

چند روایت

1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: ( پس از این دعا، خداوند، فرموده است: انجام میدهم، و اجابت می کنم، به همین جهت مستحب است که این دو آیه زیاده خوانده شود) **مجمع البیان ج 2، ص 404.***.
2. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: ( آیات آخر سوره بقره هم قرآن است و هم دعاست (بخوانید که) موجب رضایت خداوند می شود) **مجمع البیان ج 2، ص 404.***.
3. ابن عباس گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ناگهانی صدایی شنید، سربلند کرد دید دری از آسمان گشوده شده، سپس فرشته ای بر آن حضرت نازل شد و گفت: ( خداوند بشارت به دو نور به تو می دهد که به هیچ پیامبری پیش از تو داده نشده است آن دو، سوره حمد و آیات آخر سوره بقره، است هیچ کس نخواند مگر آن که حاجتش را روا کنم) **مجمع البیان، ج 2، ص 404. ***.
در روایاتی آمده است که این دو آیه گفت و گوی خدا و رسول در معراج بوده است.
4. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ( این دو آیه از گنجهای بهشتی است که خداوند رحمان آن را به قدرت خود دو هزار سال پیش از آفرینش مخلوقات نگاشت. هر کس آنرا شب (به وقت خواب) بخواند از عبادت شب او را کفایت کند) **تفسیر صافی ج 1، ص 241، تفسیر ابوالفتح، ج 2، ص 426.***.

دعاهای دانشمندان بلند پایه

میزان سنجش اعمال در نزد خداوند معرفتی است که بر پایه آن عمل انجام می شود. اگر چند نفر یک عمل مشابه را انجام دهند مثلا دو رکعت نماز بگزارند یا کارهای شایسته دیگر انجام دهند، پاداش آنان به میزان معرفتشان به خداوند بزرگ بستگی دارد که اساس و پایه هر عبادت است.
کسانی که در معرفت الهی غور کرده، و از دریای محبت الهی جرعه ها نوشیده و در دانش الهی به مقام مکین رسیده اند و خداوند از آنان به ( راسخون فی العلم) تعبیر می کند این گونه دعا می کنند:
ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب * ربنا انک جامع الناس لیوم لاریب فیه ان الله لایخلف المیعاد **آل عمران (3) آیات 8 -9***؛
بارالها، پس از آن که ما را هدایت کردی دل ما را از حق بر مگردان و از نزد خود به ما رحمت ده، همانا همانا تو بخشنده ای، پروردگارا تو مردم را در روز قیامت که در آن تردیدی نیست گرد می آوری، همانا خداوند در وعدهگاهش تخلف نمیکند.

چند روایت

1. امام صادق علیه السلام فرمود: ( زیاد بگویید: ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا... و از زیر و رور شدن دلها خاطر جمع نباشید)**تفسیر البرهان ج 1، ص 272 صافی ج 1، 248.***.
2. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله دعا می کرد: ( یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک (ای زیر و رو کننده دلها، قلب مرا بر دینت ثابت دار) سپس این آیه را می خواند: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب **الدرالمنثور، ج 2، ص 13.***.
3. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: ( هر کسی که آیه ربنا انک جامع الناس لیوم لاریب فیه ان الله لایخلف المیعاد را بخوانید آنچه را گم کرده، خداوند، به او برگرداند) **الدر المنثور، ج 2، ص 15.***.
4. امام کاظم علیه السلام به هشام فرمود: ( ای هشام، خداوند از مردمانی نیکوکار حکایت می کند که این چنین گفتند: ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب؛ چون دانستند که دل ها و وسوسه شود و گمراهی و پستی برگردد) **نور الثقلین، ج 1، ص 319.***.