فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

دعای همیشگی مؤمنان

سوره حمد، خلاصه و چکیده قرآن کریم است در عظمت آن همین بس است که کتاب خدا با آن سوره آغاز می شود و روزانه دست کم ده نوبت آن را در نماز قرائت می کنیم و هیچ نمازی بدون آن صحیح نیست. نیمی از سوره حمد، ثنا و سپاس و ستایش خداوند متعال است و نیمه دیگر آن خواسته بنده است از مولا و پروردگارش.
ما سوره حمده را در نماز به نیت آن که قرآن است می خوانیم نه به عنوان دعا، اما این منافاتی ندارد با این که در بخشی از آن خداوند دعا را به ما تعلیم کند. در این سوره می خوانیم:
اهدنا الصراط المستقیم * صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین **حمد (1) آیات 6 و 7.***؛
بارالها، ما را به راه راست هدایت فرما راه کسانی که بر آنها نعمت داده ای راه کسانی که گرفتار غضب و عذاب تو شدند و نه راه گمراهان.

دعا برای دنیا و آخرت

خداوند متعال در قرآن کریم از دو گروه دعا کننده یاد می کنند: یک گروه آنان که چشم به دنیا دوختند و به جهان آخرت بی اعتنا هستند. آنها در مقام دعا هم از خداوند فقط دنیا را می خواهند و می گویند: خداوندا، آنچه می خواهی به ما بدهی، در دنیا بده. چنین کسانی در آخرت بی بهره اند.
گروه دوم کسانی هستند که هم نظر به دنیای خود دارند و هم اعتقاد به آخرت اینان این گونه دعا می کنند:
ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار **بقره (2) آیه 201.***؛
بارالها، در دنیا به ما حسنه بده، و در آخرت نیز حسنه بده و ما را از آتش جهنم دور دار.

چند روایت

عبدالاعلی گوید: درباره این آیه از حضرت صادق علیه السلام تفسیر و توضیحی خواستم، حضرت فرمود: ( مقصود رضوان الهی و بهشت در آخرت، و وسعت در زندگی و معاش و خوش خلقی در دنیاست) **تفسیر البرهان، ج 1، ص 203.***.
حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: ( مقصود در این آیه همسر شایسته در دنیا و بهشت در آخرت است) **مجمع البیان ج 2، ص 298.***.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: ( کسی که دلی شکرگزار، و زبانی در کار ذکر خدا، و همسر مؤمنی را که او را در امور دنیا وآخرتش یاری رساند داشته باشد، خداوند در دنیا و آخرت به او حسنه داده و از عذاب آتش او را نگه داشته است) **مجمع البیان، ج 2، ص 298.***.
در حدیث آمده است که: ( حضرت رسول صلی الله علیه و آله به عیادت مرد مسلمانی رفتند که از بیماری رنج می برد. حضرت به او فرمود: آیا دعا کردی و چیزی از او خواستی؟ بیمار گفت: آری: این گونه با خدا سخن می گویم: بارالها، اگر مرا در آخرت می خواهی عذاب کنی، آن را در این دنیا برایم قرار ده.
حضرت فرمود: ( سبحان الله!تو طاقت چنین عذابی نداری، چرا نگفتی: ربنا ءاتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار .
( آن بیمار این گونه دعا کرد و خداوند شفایش داد) **تفسیر ابن کثیر ج 1، ص 433 تفسیر ابوالفتح، ج 2، ص 134.***.