فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

دعای ملائکه مقرب برای مؤمنان

حاملان عرش الهی و کروبیان که فرشتگان عالی رتبه و مقرب الهی هستند، همیشه تسبیح و حمد و پروردگار کنند و بر ایمانشان افزوده شود و از برای مؤمنان طلب آمرزش کنند و گویند:
ربنا وسعت کل شی ء رحمة و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم * ربنا و ادخلهم جنات عدن التی وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیر الحکیم * وقهم السیئات و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته، و ذلک هو الفوز العظیم **غافر، (40) آیات 7 -9***؛
بارالها، رحمت و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است پس بیامرز کسانی را که توبه کردند، و راه تو را پیمودند، و همسران و فرزندانشان را به بهشت عدن که به آنان وعده دادی داخل فرما، همانا تو عزیز و حکیمی. و آنان را از بدی ها و عذاب دور دار، چرا که هر که تو را از بدی در روز قیامت حفظ فرمایی به او رحم کرده ای، و همین رستگاری بزرگ است.
شایسته است ما هم با ملائکه مقرب همنوا شویم و این دعا را بخوانیم چرا که هم دعا برای جمیع مؤمنان است.

تقدیس الهی از زبان ملائکه

در روز قیامت خداوند نابکاران و مشرکان را محشور فرماید و سپس به فرشتگان گوید: آیا اینها (مشرکان) شما را بندگی می کردند و شما را می پرستیدند؟
فرشتگان در پاسخ گویند:
سبحانک انت ولینا من دونهم **سبأ (34) آیه 41.***؛
ای خدا تو منزهی از هر عیب، تو ولی و همراه مایی نه آنان، بلکه آنان جن را پرستش می کردند و بیشترشان به آن ایمان داشتند.

پند دوست

دو مرد با یکدیگر دوست بودند؛ یکی خدا پرست فقیر و دیگری ثروتمند بی ایمان. ثروتمند بی ایمان به ثروت خود می بالید و به دوستش می گفت: من ثروت و افرادم بیش از تو است. و هر گاه در دو باغ وسیع و پر محصولش وارد می شد می گفت: گمان ندارم این همه نعمت تمام شود و قیامتی در کار باشد. دوست خداشناس به او پند دادو گفت: آیا به خدایی که تو را آفرید کفر می ورزی؟ اما من معتقدم که الله خدای من است و شریکی برای او قرار نمی دهم، چرا نعمت دهنده را نمی شناسی و هرگاه به باغت داخل می شوی، یاد خدا نمی کنی و به نشانه شکرگزاری نمی گویی:
ما شاء الله لاقوة الا بالله **کهف (18) آیه 39.***؛
آنچه خدا خواهد (همان می شود) قوت و قدرتی نیست مگر از جانب خدا.
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: ( هرگاه خداوند به بنده اش نعمت مال و زن و فرزند عنایت فرمود و او گفت: ما شاء الله لا قوة الا بالله آفتی به جز مرگ نبیند) **الوابل الطیب ص 111.***؛
امام صادق علیه السلام فرمود: ( عجب دارم از کسی که نعمت های دنیایی می خواهد و نمی گوید: ما شاء الله لا قوة الا بالله چرا که پس از این جمله خداوند از زبان آن مرد خداشناس می گوید: اگر من از تو کمتر ثروت و فرزند دارم امیدوارم خداوند بهتر از باغ تو به من بدهد، و این امید حتما محقق می شود) **خصال، 218.***.