فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

تعلیم دعا به مسلمانان

در نبرد حنین، غنیمت بسیاری به چنگ مسلمانان افتاد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله به هنگام تقسیم غنایم، به تازه مسلمانان مکه سهم بیشتری دادند، تا در مسلمانی دلگرم و به اسلام خوشبین شوند. این کار پیامبر سبب گردید تا برای بیشتر مهاجر و انصار که از فلسفه کار حضرت بی خبر بودند سوال ایجاد شود و در این میان، منافقان فرصت یافتند تا زبان اعتراض بگشایند، و به بدگویی از پیامبر پردازند.
پیامبر علت کار خود را شرح دادند و مؤمنان بدان راضی شدند.
خداوند می فرماید: شایسته بود به آنچه خدا و پیامبرش به آنان دادند راضی و خشنود باشند و بگویند:
حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله انا الی الله راغبون **توبه (9) آیه 59و***؛
خداوند ما را بس است به زودی خداوند از فضلش و پیامبرش به ما می دهند. ما به سوی پروردگار رغبت و میل داریم.

دعا هنگام سوار شدن بر مرکب و در برابر هر نعمتی

یکی از شیوه های قرآن برای آشنا کردن مردم با خدا، بر شمردن نعمت های الهی است. قرآن می کوشد، وجدانهای خفته ار بیدار کند و مردم گریز پای را با خدایشان انس و آشتی دهد.
در سوره زخرف می فرماید: ( خداوند برای شما کشتی و چارپایان آفرید تا بر آن دشوار شوید و آنگاه که بر آن قرار یافتید به یاد نعمت پروردگارتان باشید و بگویید:
سبحان الذی سخرلنا هذا وما کنا له مقرنین * و انا الی ربنا لمنقلبون **زخرف (43) آیات 13 و 14.*** .
منزه است خدایی که این مرکب را برای ما مسخر ساختت وگرنه ما توان آن را نداشتیم و ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم).
امام علی علیه السلام فرماید: ( هرگاه بر مرکب سوار شدید یاد خدا کنید و بگویید: سبحان الذی سر لنا هذا و ما کنا له مقرنین * و انا الی ربنا لمنقلبون **نور الثقلین، ج 4، ص 593 - 594***؛
امام رضا علیه السلام فرماید: ( شکر الهی آن است که هر گاه خداوند بر بنده اش نعمت داد بگوید: سبحان الذی سخرلنا هذا وما کنا له مقرنین * و انا الی ربنا لمنقلبون و الحمدلله رب العالمین **نور الثقلین ج، 4، ص 593 - 594***.

دعای ملائکه مقرب برای مؤمنان

حاملان عرش الهی و کروبیان که فرشتگان عالی رتبه و مقرب الهی هستند، همیشه تسبیح و حمد و پروردگار کنند و بر ایمانشان افزوده شود و از برای مؤمنان طلب آمرزش کنند و گویند:
ربنا وسعت کل شی ء رحمة و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم * ربنا و ادخلهم جنات عدن التی وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیر الحکیم * وقهم السیئات و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته، و ذلک هو الفوز العظیم **غافر، (40) آیات 7 -9***؛
بارالها، رحمت و دانش تو همه چیز را فرا گرفته است پس بیامرز کسانی را که توبه کردند، و راه تو را پیمودند، و همسران و فرزندانشان را به بهشت عدن که به آنان وعده دادی داخل فرما، همانا تو عزیز و حکیمی. و آنان را از بدی ها و عذاب دور دار، چرا که هر که تو را از بدی در روز قیامت حفظ فرمایی به او رحم کرده ای، و همین رستگاری بزرگ است.
شایسته است ما هم با ملائکه مقرب همنوا شویم و این دعا را بخوانیم چرا که هم دعا برای جمیع مؤمنان است.