فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

دعای حواریون عیسی علیه السلام

حضرت عیسی علیه السلام در میان بنی اسرائیل به پیامبری برانگیخته شد. بنی اسرائیل که مردمی بهانه گیر و لجوج بودند حضرت عیسی را می آزردند. معجزاتی که عیسی علیه السلام در معرض دید آنان قرار می داد، آنان را بیدار نکرد و همچنان بر کفر خود اصرار می ورزیدند.
عیسی علیه السلام که بی خردی آنان را دید در میان مردم ندا داد ( چه کسانی مرا در راه خدا یاری می کنند)؟
حواریون، گفتند ما یاوران الهی هستیم، به خداوند ایمان آورده ایم و گواه باش که ما تسلیم اوییم. و سپس دست به دعا برداشتند و چنین دعا کردند:
ربنا ءامنا انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین **آل عمران (3) آیه 53***.
بارالها، به آنچه نازل فرمودی ایمان آوردیم، و پیامبرت را پیروی کردیم، پس ما را از گواهان قرار ده.

دعای حضرت عیسی علیه السلام

در دعای پیشین گفتیم وقتی که عیسی علیه السلام کفر و لجاجت بنی اسرائیل را دید از میان یاورانی طلبید. حواریون اعلام کردند: ما یاوران الهی هستیم و تو را در برابر کافران یاری می دهیم. اما اینان نیز به راحتی عیسی را همراهی نمی کردند، بلکه سخنان و خواسته های ناروایی داشتند. یکی از خواسته های آنان مائده آسمانی بود عیسی به آنان گفت تن ( اگر به راستی ایمان آورده اید از خدا پروا کنید و بهانه جویی نکنید) آنان گفتند: ما می خواهیم از مائده آسمانی بخوریم تا قلب ما به پیام و پیامبری تو اطمینان یابد و بدانیم تو با ما صادقانه سخن می گویی. در این هنگام عیسی علیه السلام دست به دعا برداشت و چنین گفت:
اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیة منک و ارزقنا و انت خیرالرازقین **مائده (5) آیه 114.***؛
بارالها، پروردگارا!بر ما مائده آسمانی فرو فرست تا برای اول و آخر ما عید شود، و نشانه ای از تو باشد، و ما را روزی ده که، تو بهترین روزی دهندگانی.
خداوند در پاسخ فرمود: ( من آن را بر شما فرو می فرستم هر کدام از شما، پس از این معجزه باز هم کفر ورزد او را به گونه ای عذاب کنم که هیچ کس از جهانیان را بدان گونه عذاب نکنم).

دعای مجاهدانی که در رکاب پیامبران جهاد کردند

خداوند متعال وقتی می خواهد مؤمنان مجاهد را قوت قلب دهد و راه و رسم صحیح جهاد را به آنان آموزد و توکل و تعبد را در آنان زنده کند، و شیوه پایداری و صبر و ثبات را برای آنان ترسیم کند و طریقه دعا و نیایش مردان جهاد و شهادت را بازگو کند می فرماید: ( چه بسیار پیامبرانی که توده های انبوه همراه آنان با دشمنان پیکار کردند و به خاطر رنج و مصیبتی که در راه خدا دیدند، سست نشدند و به ضعف نگراییدند، و در برابر دشمن تسلیم نشدند، و خداوند صابران را دوست میدارد) خواسته و دعایشان تنها این بود:
ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی لقوم الکافرین **آل عمران (3) آیه 147.***
پروردگارا، گناهان و کوتاهی و تندروی ما را در کار خود بیامرز، و گامهای ما را ثابت بدار، و ما را بر کفار پیروز فرما.
خداوند در پاسخ، پاداش دنیای که پیروزی و سربلندی آنهاست و پاداش نیکوی آخرت را که بهشت و مقام قرب خداست به ایشان عطا فرمود.
در زمان ما هر گاه جنگی بین مسلمین و کفار در گیرد و نیز، در نبرد دائمی فرهنگی، عقیدتی سیاسی، میان اهل ایمان و پیروان شرک و شیطان در هر نقطه جهان؛ به منظور پیمودن مسیر صحیح و صبر و پایداری و طلب هدایت و پیروزی از خداوند شایسته است این دعا را زیاد بخوانیم.