فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

چند حدیث

1. در تاریخ آمده است که: ( رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگاه حضرت علی علیه السلام را در جنگ ها به میدان می فرستاد دعا می کرد و می گفت: ( رب لاتذرنی فردا و انت خیر الوارثین) بارالها مرا تنها مگذار - یعنی علی را از من مگیر - و تو بهترین وارثانی) **مروج الذهب، ج 2، ص 422.***.
2. مرحوم کلینی از حارث نصری حکایت می کند که او گوید: به ( امام صادق علیه السلام گفتم: خاندان من همه منقرض شده اند و من هم فرزندی ندارم (کنایه از این که به من دعایی تعلیم کن تا به برکت آن فرزند دار شوم).
حضرت فرمود: در سجده بگو: رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء رب لاتذرنی فردا و انت خیرالوارثین .
حارث گوید: من به دستور حضرت عمل کردم و در سجده ام این دو آیه را خواندم. خداوند به من دو پسر به نامهای علی و حسین عطا کرد) **کافی ج 6، ص 8 و نیز مجمع البیان ج 7، ص 61.***؛
3. علی بن محمد صیمری کاتب گوید: ( با دختر جعفر بن محمد کاتب ازدواج کردم و او را بسیار دوست داشتم اما از این ازدواج فرزندی نصیبم نشد. به سراغ امام هادی علیه السلام رفتم و داستان خود را برای او باز گفتم. او تبسم کرد و فرمود: انگشتری فراهم کن که نگینش فیروز باشد و بر آن بنویس (رب لاتذرنی فردا و انت خیرالوارثین). صیمری گوید به دستور حضرت عمل کردم، یک سال نگذشت که از آن همسر پسری روزی ام**نورالثقلین ج 3، ص 456. ***شد).
روایات دیگری هم درباره نحوه طلب فرزند از خداوند آمده است **کافی ج 6، ص 7 - 10 نور الثقلین ج 3، ص 456.***.

دعای مادر مریم

حنه همسر عمران بود و هر دو از موحدان و از خاندان بزرگ توحید و یکتاپرستی بودند. هنگامی که حنه باردار شد نذر کرد که فرزندی که در راه دارد خدمتگزار بیت المقدس شود. او که انتظار داشت فرزندش پسر باشد، به هنگام زایمان دریافت نوزادش دختر است. او را مریم نامید و زکریای پیامبر بزرگ بیت المقدس و شوهر خاله مریم سرپرستی او را به عهده گرفت.
مریم همراه با رشد جسمی، جانش نیز در پرتو تعلیمات الهی پرورش یافت و بدون همسر با نفخ روح الهی عیسی را بزاد.
خداوند از دعای حنه مادر مریم و همسر عمران چنین یاد میکند:
او گفت:
رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم **آل عمران (3) آیه 35*** .
بارالها، من فرزندی که در شکم دارم نذر کردم، برای تو آزاد باشد از من بپذیر به درستیکه تو شنوا و دانایی.
در آیه دیگر می فرماید: خداوندش به نیکو قبولی از او پذیرفت **آل عمران (3) آیه 37.***.

دعای حواریون عیسی علیه السلام

حضرت عیسی علیه السلام در میان بنی اسرائیل به پیامبری برانگیخته شد. بنی اسرائیل که مردمی بهانه گیر و لجوج بودند حضرت عیسی را می آزردند. معجزاتی که عیسی علیه السلام در معرض دید آنان قرار می داد، آنان را بیدار نکرد و همچنان بر کفر خود اصرار می ورزیدند.
عیسی علیه السلام که بی خردی آنان را دید در میان مردم ندا داد ( چه کسانی مرا در راه خدا یاری می کنند)؟
حواریون، گفتند ما یاوران الهی هستیم، به خداوند ایمان آورده ایم و گواه باش که ما تسلیم اوییم. و سپس دست به دعا برداشتند و چنین دعا کردند:
ربنا ءامنا انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین **آل عمران (3) آیه 53***.
بارالها، به آنچه نازل فرمودی ایمان آوردیم، و پیامبرت را پیروی کردیم، پس ما را از گواهان قرار ده.