فهرست کتاب


دعاهای قرآن

حسین واثقی‏

داود و سلیمان علیهما السلام حمد الهی کردند

حمد وسپاس کسی که کمک و یاری کرده است پسندیده و لازم است و چه کسی چون خداوند بذل و بخشش و احسان می کند!او که هر چه نعمت و توان و کمال درایم از اوست. خداوند به دو پیامبرش داود و سلیمان نعمت های فراوانی داد و برخی نعمت ها به آن دو داد که به دیگران نداد به داوند علم قضاوت داد و آهن را در دست او نرم کرد و به سلیمان آشنایی به زبان پرندگان و حیوانات تسخیر شیاطین و جن، هوانوردی و حکومت بی مانند داد. لیکن آن دو پیشوای موحدان سپاس حق گزاردند و گفتند:
الحمد الله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین **نمل (27) آیه 15. ***؛
حمد و سپاس از آن خدایی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری داد.

دعای بلقیس ملکه سبا

خداوند به سلیمان حکومتی بی نظیر عطا کرد. پرندگان نیز در تسخیر سلیمان بودند. روزی سلیمان در میان پرندگان، هدهد را ندید. زمانی نگذشت که هدهد باز آمد و گفت: از سرزمین سبا برای تو خبری آورده ام. در آن جا زنی با امکانات بسیار و تختی عظیم حکم می راند و مردم آن در برابر خورشید سجده می کنند.
سلیمان نامه ای به ملکه آن سرزمین می نویسد و هدهد آن را به مقصد می رساند. ملکه پس از رایزنی و مشورت با سران، هدیه ای برای سلیمان می فرستد که سلیمان آن را نمی پذیرد.
پس از گذشت زمان و مراحلی ملکه به سوی دربار سلیمان بار سفر می بندد و وارد کاخ سلیمان می شود و به نشانه توبه و ایمان می گوید:
رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین **نمل (27) آیه 44.***؛
بارالها، من بر خودم ستم کردم و با سلیمان به خداوند عالمیان ایمان آوردم.

دعای حضرت ایوب علیه السلام

ایوب یکی از پیامبران الهی است که به خاطر صبرش زبانزد همگان است خداوند به ایوب نعمت بسیار داده و او هم به طاعت الهی کمر بسته و شکرگزار نعمت های الهی بود. شیطان به بندگی ایوب حسد برد و گفت: خداوندا، اگر ایوب فرمانبر است به خاطر نعمتهایی است که به او داده ای، وگرنه فرمان نمی برد.
سرانجام، زمینه و زمان آزمایش ایوب فرا رسید و گرفتار امتحان الهی شد.
ایوب ثروت و مکنت و فرزندان را یکی پس از دیگری از دست داد. در تمام مراحل این آزمایش بزرگ، صبر ایوب بر حوادث و پیشامدهای تلخ چیره شد و آن گاه که نیمه جانی بیش برایش نمانده بود دست به دعا برداشت و چنین گفت:
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین **انبیاء (21) آیه 83***؛
بارالها، ضرر و زیان به جان من رسید و تو ارحم الراحمین هستی.
شیخ طبرسی گوید: ( این سخن ایوب، کنایه ای ظریف برای طلب حاجات است) **مجمع البیان ج 7، ص 59.***.
در آیه دیگر آمده است که ایوب چنین گفت:
انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب **ص (38) آیه 41.***؛
پروردگارا، شیطان باسختی و رنج و عذاب به سراغ من آمد.
به هر حال دعای ایوب مستجاب شد و از این امتحان بزرگ سربلند برآمد و بر شیطان و پیروانش روشن شد که ایوب در شادی و غم، دارایی و نداری، تندرستی و بیماری خداپرست و خدا دوست است.
ندا رسید: ( با پایت زمین را بخراش، چشمه ای برمی آید، که آبش بیماری های تو را مداوا می کند و هم نوشیدنی گوارا برای تو است). خداوند سلامتی را به او برگرداند و از فرزندان و خاندان دو چندان به او عنایت کرد. ثروت و مکنت رفته باز آمد و زندگی او بیش از پیش رونق یافت.
درباره تفسیر ( از فرزندان دو چندان به او عنایت کرد) از امام صادق علیه السلام پرسیدند، آن حضرت فرمود: ( علاوه بر فرزندانی که در این امتحان بزرگ از دنیا رفته بودند، فرزندانی که پیش از آن هم از ایوب وفات یافته بودند، زنده شدند) **صافی، ج 3، ص 351.***؛