فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

فصل دهم: حکومت امام مهدی علیه السلام

عصر ظهور، عصر فرود آمدن
فرشته عدالت بر بام زمین است.

دور نمای حکومت مهدوی

بررسی حکومت امام مهدی علیه السلام یک بررسی تاریخی نیست بلکه تفسیر حقیقت شگرفی است که در مقاطع آخر تاریخ بشر تحقق می یابد و چهره زمین را به کلی دگرگون می سازد. این دولت، دولت آل محمد صلی اللَّه علیه و آله است که خداوند آن را دولت خود خوانده است. چه این که امام باقر علیه السلام از قول خدای- تعالی- نقل کرده است که فرمود:
به وسیله او مهدی دولتم را آشکار می کنم.
بنابراین دولت امام مهدی علیه السلام دولت خدا است و کمترین شائبه غیر الهی و داد و ستدهای سیاسی و ملاحظه کارانه در آن راه ندارد. سران این حکومت که اولین آنها ولی عصر علیه السلام و سیصدو سیزده نفر از یاران او و بسیاری از اهل ایمان می باشند جز به خدای نمی اندیشند و جز در پرتو اسلام عمل نمی کنند دولت مهدی علیه السلام محبوب ترین دولت، نزد اهل زمین و آسمان است که در غروب عالم تشکیل می شود و با آمدن خود ختم همه دولت ها را اعلام می کند. و خبر نزدیکی فنای دنیا را به گوش جهانیان می رساند.
دولت امام مهدی تنها دولتی است که پس از استقرار، دشمنی در برابر خود ندارد و نگران دولت پس از خود نیست که قدرت به دست دشمن افتد و با نفوذی ها بتوانند تزلزلی در حکومت ایجاد کنند. زیرا وقتی حکومت به آل محمد صلی اللَّه علیه و آله رسید دیگر تا قیام قیامت از دست آنها بیرون نخواهد رفت.
نفاق و دورویی و وعده های پوچ و مردم فریت در قاموس دولت آل محمد صلی اللَّه علیه و آله راه ندارد و رسیدگی به شئون دین و دنیای مردم اساس کار آن را تشکیل می دهد. کسی در این دولت نخواهد بود که تشنه قدرت باشد بلکه همه کارگزاران آن، قدرت را امانت و ابزاری برای خدمت به مردم می دانند.
درون دولت مصلح جهان کمترین نزاعی نیست زیرا همه تحت ولایت و حکومت مهدی علیه السلام هدف واحدی را دنبال می کنند. نیندیشیدن به هوای نفس و منافع مادی و نبود جهالت و به تعبیر دیگر طهارت نفس از شائبه های دنیوی و علم و فهم و تقوا و درایت آنها هر گونه زمینه ای را برای نزاع از میان بر می دارد. اساساً حکومت او به گونه ای نیست که بتوان درآن نزاع کرد. ضمن این که امام علیه السلام زندگی ساده ای دارد و با کارگزاران خود شدید و قاطع عمل می کند و کسی جرأت تخلف از حوزه وظایف خود را ندارد. آنچه در حکومت عدالت گستر مهدوی مطرح است و به شایستگی به آن نایل می شوند اجرای عدالت و ترویج اسلام است که در بحث تحولات عصر ظهور مورد بحث قرار گرفتند. امام باقر علیه السلام فرمود:
هنگامی که مهدی ما خاندان پیامبر قیام کند ثروت و امکانات رابه طور مساوی تقسیم می کند و در جامعه به عدالت رفتار خواهد کرد. هر کسی او را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است و هر کس او را نافرمانی نماید خدا را نافرمانی کرده است.(322)
توفیق دولت کریمه امام مهدی علیه السلام درترویج و تحقق اسلام به گونه ای است که همه زمین را پر از عدل و یگانه پرستی می کند و دیاری نمی ماند مگر این که اقرار به یگانگی خدا و رسالت پیامبر اسلام صلی اللَّه علیه و آله از آن به گوش می رسد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:
به کسی که جانم در دست اوست هیچ شهر و دیاری نمی ماند جز این که در آن ندای شهادت لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه به هنگام صبح و شام بلند است.(323)
با حاکمیت امام مهدی علیه السلام دین برای مردم تجلی خاصی پیدا می کند و مردم از دین داری و حضور در عبادات و جمعه و جماعات استقبال می کنند، جوان ها همه پاک و متدین و با تقوا هستند و کسی دغدغه انحراف آنهارا ندارد. کارگزاران دولت اسلامی نیز از بهترین افراد روی که در دین داری و تقید به احکام خدا، گوی سبقت را از دیگران می ربایند و مردم هم که چشم به رؤسا و بزرگان خود دوخته اند به عمل به اسلام تشویق می شوند و فضای زمین فضای دین داری و ولایت مداری خواهد شد.
در حکومت مهدوی، صاحب زمان علیه السلام معیار ارزش، تقوا و دین داری است و سرمایه دارها محوریت سیاست و جامعه را نخواهند داشت و سیاسی کارهای فرصت طلب در آن راهی ندارند. سرگرمی های باطلی که امروز مطرح است و حتی جای واجبات و ضروریات دینی، اخلاقی و اجتماعی مردم را گرفته است به کلی کنار خواهند رفت و تحول چشمگیری در چهره های محبوب جوامع پیش خواهد آمد و از آن پس، علما، پارسایان و اهل دیانت و معرفت اصلی ترین چهره های محبوب مردم خواهند بود.
قبل از ظهور، ارزش ها و صاحبان ارزش های متعالی در جایگاه اصلی خود قرار ندارند. چه عزیزانی که محبوب خدا هستند اما در نزد مردم تحقیر می شوند و چه کسانی که بدون کمترین شایستگی حقیقی محبوب دل ها می گردند و چه حرکت های خنثی و یا پوچی که زندگی مردم را در بر می گیرد و معیار غم و شادی مردم می گردد، اما دولت امام مهدی علیه السلام با تبلیغات و کارهای فرهنگی، تمام ارزش ها را به جای خود بر می گرداند و تمام ضد ارزش ها و حرکت های بیهوده را که در جای ارزش ها قرار گرفته اند در جای خود می نشاند.
امام مهدی علیه السلام تمام شعله های معصیت راخاموش کرده و به جای آن درخت فضیلت و نیکو کاری غرس می کند، خرید و فروش هر چیز حرامی را ممنوع اعلام می کند و احکام خالص اسلام را به صورت قانون مورد احترام و عمل مردم در می آورد. دیگر مؤمنی نیست که قانونی را نپذیرد و یا بر آن خرده گیرد و یا به آن عمل نکند و اگر کسی مرتکب خلاف شود به عدالت قاطع دستگاه قضایی آن حضرت تنبیه و اصلاح خواهد شد.
در عصر حکومت مهدوی زندگی آرام می شود، امنیت تأمین می گردد، وفور نعمت، مردم را از کار کردن زیاد یا اضافه کار و دو شیفته کار کردن بی نیازمی سازد، همه دارای شغل و همسر و مسکن و آیندهای مطمئن می گردند، اوقات فراغت به خوبی در اختیار مردم قرار می گیرد و به خوبی هم از آن استفاده می کنند، مراکز عبادی شکوهمندترین مراکز خواهند بود و فراگیری علوم و معارف دینی ازافضل اعمال و جذاب ترین کارها به شمار می رود.
در دولت مهدی علیه السلام انسان بار دیگر با طبیعت اشتی می کند، کشاورزی به بالاترین سطح خود می رسد و تمام دستاوردهای مضر و مخرب بشر که موجب تخریب یا غفلت یا بیهوده کاری و اشتغال کاذب و تفریح های مضر می شود به کنار خواهد رفت.
قرار دادن رایگان زمین به مردم، بحران بیکاری و نداشتن محل سکونت را به کلی از میان می برد زیرا بنا بر احکام اسلام، هر کس زمینی را آباد کند برای او خواهد بود ومردم با رعایت قوانین ، زمین هایی را برای زراعت، سکونت، تولید و خدمات دیگر آباد می کنند و این سبب می گردد ازدواج جوانان رونق گیرد به گونه ای که مجرد بودن یک جوان کمترین توجیهی ندارد. سامان گرفتن کارها، برخورداری مردم و توصیه اسلام به ازدواج و فقدان هر گونه مانع و مشکلی، ازدواج در سنین اول جوانی را به شکل یک فرهنگ رایج در می آورد و عوامل محدود کننده فرزند نیز به کنار خواهد رفت. زیرا هیچ آفت، تهدید، کمبود و ناامنی و دلهره ای در کار نخواهد بود. خلاصه، بحران های فقر و بیکاری و بیماری و مسکن و اشتغال و ترافیک و کمبود مواد غذایی و امثال آن به کلی برطرف خواهد شد. در عصر ظهور، الهی ترین حکومت به رهبری یک مرد بزرگ آسمانی شکل می گیرد و یکی از جلوه های مهم حکومت مهدوی بعد مردم داری آن است و مراد از بعد مردمی، تأمین مردم در همه ابعاد دینی و دنیوی است به طوری که سعادت دنیا و آخرت را کسب کنند. یعنی دولت مهدی علیه السلام به گونه ای برنامه ریزی می کند که مردم سالم و بانشاط، شاغل و بی نیاز و مؤمن و با تقوا باشند.
دولت امام مهدی علیه السلام بهترین و محبوب ترین دولتی است که بر سر کار می آید. تمام ساکنان زمین و آسمان از او راضی هستند و مردم به پیشوای جهانی خود محبّتی وصف ناپذیر دارند. چهره ملکوتی او آرام بخش دل هاست و سخنانش دل نواز هر مؤمن مؤمنه ای است. همه مردم شیفته سیره و سیما و سخن او هستند و زندگی را با دل خوشی و شادابی و شادکامی در پرتو عدالت آن حضرت طی می کنند و بیش از هر زمانی از زندگی خود لذت می برند. برکات فراوان دیگری خواهد بود که بخشی از آنهادر فصل قبل بیان گردید و بخش دیگری با ظهور شکوهمند آن حضرت معلوم خواهد شد.

حکومت واحد جهانی

حکومت واحد جهانی از دو جهت قابل بررسی و تحقیق است. نخست امکان تحقق آن و دیگر این که بر فرض امکان، آیا چنین حکومتی تا به حال به وجود آمده است یا خیر؟
امّا امکان تحقق آن وجود دارد زیرا عقل آن را می پذیرد و دین وقوع آن را در آینده جهان تأیید می کند. وقتی بشود یک میلیارد نفر را در کشور چین تحت یک حکومت اداره کرد امکان بیش از آن هم در روی زمین ممکن خواهد بود چه این که تفکر حکومت واحد جهانی مدتهاست که در میان دانشمندان دنیا مطرح است.
سخن دیگر این بود که آیا چنین حکومتی تا به حال تحقق یافته است؟ تاریخ و روایات وقوع آن را در گذشته تأیید می کنند.
امام صادق علیه السلام فرمود:
چهار مؤمن و کافر بر همه زمین حکومت کردند. مؤمنان: ذوالقرنین و سلیمان، کافران: نمرود و بخت النصر بودند.(324)
نتیجه این که، می شود یک حکومت جهانی تشکیل داد تا همه انسان ها با تمام نژادها، رنگ ها و گرایش ها درپناه آن زندگی کنند.
لزوم چنین حکومتی در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر خود را آشکار ساخته است زیرا با دسترسی بشر به سلاح های کشتار جمعی، بشریت و حیات انسان و زمین در معرض خطر قرار گرفته است و زمانی از عمر انسان ها نمی گذرد مگر این که جمعی از آنان از راه دور و نزدیک مورد اصابت سلاح های مخرب قرار گرفته و قربانی اهداف ظالمانه قدرتمندان می شوند و این در حالی است که از ظرفیت ناچیزی از سلاح های مخرب که می توانند کشوری را در مدت کوتاه با خاک یکسان کنند استفاده می شود. ازاین رو خیراندیشان عالم طرح حکومت واحد جهانی را مطرح کرده اند تا بشریت از آینده بحرانی و تیره و تار خود نجات یابد. اینشتاین گوید:
«یا باید حکومت جهانی با کنترل بین المللی انرژی تشکیل شود و یا حکومت های ملّی جداگانه فعلی باقی بمانند و منجر به انهدام گردند.»(325)
دنیا خود به خود به طرف حکومت واحد جهانی به پیش می رود و امروز بیش از گذشته از آن سخن می گویند؛ زیرا با این حکومت است که جنگ ها از میان می ورند، استعمار کشورها به پایان می رسد، ترس و وحشت و جنگ های سرد جای خود را به آرامش می دهند و زمینه عدالت اجتماعی فراهم می گردد.
اصل حکومت واحد جهانی مورد قبول عقلای عالم است امّا مهم این است که چه کسی شایسته حاکمیت آن است سخن در حکومت بریک کشور و ده کشور نیست بلکه سخن در حکومت بر کره زمین است. عقل و تجربه و دین حکم می کند هیچ یک از سران دنیا شایسته این موقعیت نیستند و به چنین حکومتی هم دست نخواهند یافت! تنها یک رهبر معصوم می تواند درچنین جایگاه مهمی قرار گیرد و ازنظر اسلام این شخصیت بزرگ جهانی همان مرد اسمانی و بلند آوازه ای است که خدای -تعالی وعده حاکمیت او را اعلام کرده است وآن حضرت حجةابن الحسن المهدی علیه السلام محبوب اهل زمین و آسمان است که زمین جز به وجود ملکوتی، مقتدر، نورانی و با درایت او سامان نخواهد یافت. تنها امام مهدی علیه السلام است که ردای خلافت بر کره زمین شایسته اوست و زمین را پر ازعدل و داد می کند.
اگر کسانی غیر از او به چنین حکومتی دست یابند ممکن است برخی از آفات موجود برطرف گردد، امّا آفات دیگری نظیر آنچه در حکومت جهانی نمرود و بخت النصر وجود داشت پدید اید. نایبان عام و جامع الشرایط امام زمان علیه السلام هم به طور نسبی و نازلی نسبت به مولای خود از چنین شایستگی برخوردارند امّا با توجه به شرایط جهانی عصر غیبت، حاکمیت جهانی آنها امکان عادی وقوع ندارد. بنابراین زمین و زمان منتظر بمانند تا آن موعود آسمانی از پس پرده غیبت درآید و بر مغرب و مشرق زمین حکومت کند.
رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود:
یبلغ سلطانه المشرق و المغرب(326)
سلطه او مشرق و مغرب زمین را در بر خواهد گرفت.
حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام یک حکومت اسلامی است امّا تفاوت های چشم گیری با حکومت های اسلامی غیر معصوم دارد و از حکومت های دموکراسی با انواع مختلفی که دارند کاملاً ممتاز است. او و یاران سیصد و سیزده نفره ای که دارد منتخب خدا هستند و آنها سایر مسئولین را مانند حکومت های دیگر برمی گزینند. هر کدام از کارگزاران آن حضرت فقیه و آگاه به امورند و در چیزی در مانده نمی شوند و در موارد نیاز از عنایات خاصّ حضرت استفاده می کنند.
امام صادق علیه السلام فرمود:
وقتی قائم ما قیام کند به هر کشوری مردی را می فرستد و به او می گوید: برنامه تو در کف دست توست پس هرگاه امری پیش آمد که آن را نمی فهمی و نمی دانی چگونه باید درباره آن قضاوت کنی به کف دست خود نگاه کن و به آنچه در آن می بینی عمل نما.(327)
البته این اعجاز، نظیر بسیاری از معجزات دیگر ولی عصر عجل اللَّه تعالی فرجه الشریف است که در زمان حاکمیت او تحقق می یابد.