فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

12- احیاء معنوی زمین

پیش از ظهور، زمین به کفر و شرک و ظلم و گناهان ساکنان آن می میرد و در عصر شکوهمند ظهور، منجی عالم همه این عوامل را از میان می برد و ایمان و توحید و عدل و تقوا و عبادت را بر جای آنهامی نشاند وبه زمین حیات می بخشد.
ابن عباس گوید: رسول خدا صلی اللَّه علیه و اله فرمود: خدای -تعالی- فرمود: ...و به وسیله قائم شما زمینم را به تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر و تمجید خود آباد می گردانم و زمین را از دشمنانم پاک می کنم و اولیائم را وارث آن می گردانم.(304)
امام باقر درباره آیه اعلموا ان اللَّه یحی الارض بعد موتها(305) بدانید که خدا زمین را پس از مرگ آن زنده خواهد کرد فرمود: آن را به وسیله قائم زنده خواهم کرد بعد ازآن که مرده است و مراد از مرگ زمین، کفر اهل آن است و کافر، مردار است.(306)
احیاء زمین به احیاء مردم است. امام مهدی علیه السلام چشمه حیات است. چنان که در زیارت روز جمعه آمده است. السلام علیک یا عین الحیاة و احیاء مردم در رسیدن به چشمه حیات است. او دل های کویری و خشک و سوزان را زنده می کند و در نتیجه انسان و زمین پس از آن که به کفر و شرک و ظلم و معصیت مرده بودند زنده می شوند.
ای که بی نور جمالت نیست عالم را فروغی- تابه کی در ظّل امر غیبت کبری نهانی
پرده بردار از رخ و ما مردگان را جان ببخشا- ای که قلب عالم امکانی و جان جهانی (307)

13- رشد علمی

عصر ظهور، عصر شکفتن همه گل های علم و معرفت است، مردم آن زمان، آگاه، دانش دوست و طرفدار معرفتند و علوم الهی و طبیعی به اوج خود می رسد. امام باقر علیه السلام فرمود:
در زمان او مهدی علیه السلام از حکمت برخودار می شوید به طوری که زن در خانه خود بر اساس کتاب خدا و سنت رسول او حکم می کند.(308)
این اوج شکوفایی علوم دینی است که زنان در منزل خود بر اساس کتاب و سنت اظهار نظر نمایند.
از روایتی که بیان شد معلوم می گردد در عصر ظهور، خانه های مردم، خانه ای علم و معرفت اند زیرا وقتی یک زن در منزل خود بر اساس کتاب و سنت قضاوت کند، همسر او نیز از چنین اطلاعاتی برخوردار خواهد بود یعنی هر دو اگاه به مسائل دینی هستند و فرزندان آنهانیز با مراتب مختلف به اگاهی های دینی دست خواهند یافت. امام صادق علیه السلام درباره رشد علوم در عصر حاکمیت ولی عصرعلیه السلام می فرماید:
علم بیست و هفت حرف است و آنچه را که پیامبران آورده اند دو حرف است، وقتی قائم ما قیام کند بیست و پنج حرف دیگر را خواهد آورد و در میان مردم منتشر می سازد و در مجموع بیست وهفت حرف علم را منتشر خواهد کرد.(309)
این یک انقلاب عظیم فکری خواهد بود که به یک باره علوم به سیزده برابر افزایش یابد و خدا می داند با این جهش فوق العاده علمی چه تحولات عظیمی در مسائل معرفت دینی، صنعتی، پزشکی، اقتصادی، معماری، ریاضی ، نجومی و بسیاری از شاخه های دیگر علم پیش خواهد آمد و چه رشته های جدید علمی ظهور خواهد کرد که تصور و درک آن برای ما دشوار و بلکه ناممکن است.
رشد علمی عصر ظهور محیرالعقول است و خدا می داند در آن هنگام، مردم چه گونه زندگی می کنند، چه وسایل ارتباطی دارند، چه وسایل نقلیه ای دارند، از چه نوع مسکن هایی برخوردارند و چه بسا پیشرفته ترین شهرهای قبل از ظهور از روستاهای عقب افتاده عصر ظهور، عقب افتاده تر باشند. البته اگر چنین روستاهایی وجود داشته باشند زیرا وقتی علم به همراه عدالت آمد دیگر تبعیضی در نقاط مختلف زمین نخواهد بود و همه مردم به طور مساوی از امکانات برخوردار خواهند بود.

14- رشد عقلی

قبل از ظهور، مردم به پیشرفت های علمی چشمگیری دست می یابند امّا رشد علمی آنهاتوازنی با رشد عقلی آنان ندارد از این رو علم آنهابیش از عقل آنان است و در نتیجه رفاه دارند امّاسعادت ندارند. چرا که علم رفاه می آورد امّا سعادت در گرو عقل است.
یکی از تحولات مهم عصر ظهور رهایی پرنده های عقل از قفس هواهای نفسانی است و با این آزادی است که عقل ها رشد می کند و هم چنین زمینه های طبیعی رشد عقلی نظیر: حضور مردم در محضر عالم، مباحثه های فکری سالم و متعالی، تعمق در قرآن و روایات، نگرش در علوم و حکمت ها، ترک سخنان و اعمال بی فایده و زاید فراهم می گردد و با نهضت عظیمی که در خودسازی و تهذیب نفس مردم پیش می آید، عقل های آنها چون درختانی که به برگ و گل می نشینند شکوفا می گردند و مهم تر از همه مسائل، انقلاب ویژه ای است که امام مهدی علیه السلام در اکمال عقل ها پدید می آورد. امام باقر فرمود:
اذا قام قائمنا وضع یده علی رؤس العباد. فجمع بها عقولهم و کملت بها احلامهم.(310)
وقتی قائم ما قیام کند دست خود را بر سر بندگان می گذارد و در نتیجه عقل های آنهارا گرد آورده و خرد آنان را می گرداند.
با این رشد عقلی، مردم به خوبی سعادت و شقاوت را می شناسند. آینده را ارزابی کرده عاقبت نگر می شوند و گناه از زندگی آنهارخت بر می بندد و جز خوبی، تقوا و عدالت را نمی شناسند و با هر حرکتی که کمترین تضادی با عقل و دین و فطرت داشته باشد با شگفتی روبرو می شوند و صمیمیت و دوستی خالص، محور روابط اجتماعی مردم می گردد و به رفاه همراه با سعادت، دست می یابند و حکیمانه است که بگوییم: بسیاری از ارزشهای متعالی عصر ظهور، ناشی از کمال عقلی مردم است که از نفس قدسی و نفس پاک آن مرد آسمانی سر چشمه می گیرد.