فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

3- انتقام از دشمنان

عصر ظهور، عصر انتقام از دشمنان خدا و پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و اهل بیت اوست .امام صادق علیه السلام فرمود:
وقتی قائم ما قیام می کند، برای خدا و رسولش و ما انتقام می گیرد.(281)
روایات مختلفی به انتقام گرفتن امام مهدی علیه السلام از کسانی که به پیامبر و دخترش فاطمه و همسر او امیرالمؤمنین و فرزندانش به ویژه حسین بن علی علیه السلام ستم کرده اند اشاره دارند که قبل از ظهور زمینه بیان و تفسیر بسیاری از آنهاوجود ندارد.
گرفتن انتقام از دو گروه خواهد بود: 1- کسانی که از سران ستمکاران به اهل بیت علیه اسلام بودند. اینان با رجعت به دنیا، در پیش چشم دیگران مورد انتقام قرار می گیرندو این کار سبب فتنه ای بزرگ و بدتر از فتنه سامری می گردد امّا به هر حال حکم خداوند اجرا می شود و امتحانی بزرگ و فراگیر صورت می گیرد. 2- کسانی که از ظلم پیشینیان خود به اهل بیت راضی هستند.
هروی گوید:از امام رضاعلیه السلام پرسیدم: نظرشما درباره حدیثی که از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «وقتی قائم خروج می کند فرزندان کشندگان حسین علیه السلام را به خاطر کار پدرانشان می کشد.» چیست؟ حضرت فرمود:همین طوراست. عرض کردم: پس سخن خدادر قران که می فرماید: و لا تزر وازرة وزر اخری(282) کسی بار گناه دیگی را بر نمی دارد چه خواهد شد؟ فرمود:
همه سخنان خداوند راست است امّا کشندگان حسین به کار پدران خود راضی هستند و به آن افتخار می کنند و کسی که به چیزی راضی باشد مثل کسی است که آن را انجام داده است. و اگر مردی در شرق زمین کشته شود و مردی در غرب زمین به آن راضی باشد، در قتل او شریک است و قائم وقتی قیام می کند آنهارابه خاطر رضایتی که به عمل پدران خود دارند به قتل می رساند.(283)
ابو حمزه ثمالی می گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! آیا همه شماقیام کننده به حق نیستید؟ فرمود: بله. گفتم: پس چرا فقط قائم، قائم نامیده شد؟ فرمود: وقتی جّدم حسین کشته شد فرشته ها به سوی خدا ناله و شیون کردند و گفتند: ای پروردگار و سرور ما! آیا قتل برگزیده و فرزند برگزیده ات و بهترین خلق خود را نادیده می گیری؟ خداوند به آنهاوحی کرد: شادمان باشید، به عزت و جلالم قسم از آنها انتقام خواهم گرفت.اگر چه زمانی از آن گذشته باشد. آن گاه خداوند امامانی را که از نسل حسین علیه السلام بودند به آنهانشان داد. ملائکه با دیدن آنها مسرور شدند و دیدند یکی از آنهاایستاده است و نمازمی گذارد. در این هنگام خداوند فرمود: با این قائم ایستادهاز آنهاانتقام می گیرم.(284)

4- گسترش دین داری

عصر ظهور ،عصرگسترش کمی و کیفی دین داری در جهان است. با ظهور منجی عالم، مردم دسته دسته وارد اسلام می شوند و به سرعت همه جای زمین در قلمرو حکومت امام مهدی علیه السلام قرار می گیردبه گونه ای که نقطه ای نمی ماند مگر این که توحید در انجا حاکمیت می یابد و شهادت به یگانگی خدا و رسالت رسول او داده می شود و دین مردم تنها اسلام به شیوه عترت پیامبر صلی اللَّه علیه و آله خواهد شد. از آن پس دیگر نه یهودی و نه مسیحی و نه فرقه دیگر مطرح نخواهد بود و اگر باشد اظهار وجود نخواهند کرد. این که در برخی روایات آمده است حضرت از برخی از اهل کتاب جزیه می گیرد، بنا بر صحت آنها، گرفتن جزیه احتمالاً به ابتدای حاکمیت او مربوط می شود.امام صادق علیه السلام فرمود:
اذا قام القائم لایبق ارض الانودی فیها شهادة ان لا اله الا اللَّه وان محمدا رسول اللَّه(285)
وقتی قائم قیام کند، قطعه ای از زمین باقی نمی ماند مگر این که شهادت به لااله الا اللَّه و محمد رسول اللَّه در آن ندا داده می شود.
و در حدیث دیگری فرمود:
هیچ مکانی که غیر خدا درآن عبادت شده است بر روی زمین نمی ماند مگر این که خدا در آن عبادت می شود.(286)
و امام باقر فرمود:
به خدا قسم، می جنگد تا خداوند به یگانگی یاد شود و چیزی شریک او قرار داده نشود.(287)

دعوت به اسلام حقیقی

با فاصله ای از صدر اسلام تا ظهور امام مهدی علیه السلام پیدا می شود، اسلام کم رنگ شده و در موارد زیادی به انحراف گراییده و یا به فراموشی سپرده می شود. مسلمانان تنها اسم اسلام را از پدران خود به ارث می برند و در عمل و عقیده، فاصله ای عمیق با حقیقت آن دارند. زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی آنهاتطبیقی با اسلام ندارد و اساسا کاری به اسلام و اجرای آن ندارند. بسیاری از حرکت های دینی مردم نیز با بدعت، جهالت و انحراف همراه می شود و به این صورت مسلمانان حقیقتی به اندک می رسند و مهم تر این که برخی از علما به انحراف گراییده و عدّه ای از مردم را منحرف می کنند و به گونه ای که تشخیص حق و باطل هم برای انان دشوار می گردد. هر کس برداشتی از اسلام پیدا می کند و غالباً از حقیقت آن بدور است و در جهل و اوهام خود حیران می گردد. چه عقایدی که در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی به نام اسلام پیدا می شود که هیچ مایه دینی ندارد و چه بسا خلاف اسلام می باشد. در این اوضاع فکری و دینی پریشان است که امام مهدی علیه السلام قیام می کند و دین خدا را آن گونه که درصدر اسلام بر پیامبر صلی اللَّه علیه و آله نازل گردید تبلیغ، تفسیر و اجرا می کند. آن گاه است که مردم به خاطر فاصله زیادی که میان اسلام خود و ولی عصر علیه السلام می بینند اسلام او را جدید ارزیابی می کنند.امام صادق علیه السلام فرمود:
وقتی قائم علیه السلام قیام کند از نو مردم را به اسلام دعوت می کند و به امری هدایت می کند که کهنه شده و مردم از آن گمراه گشته اند.(288)
و در حدیث دیگری فرمود:
وقتی قائم ما قیام کند، امر جدیدی خواهد آورد، همان گونه که رسول خداصلی اّعلیه واله در ابتدامردم را به امر جدیدی دعوت کرد.(289)
بنابرروایات ،بسیاری از مردم باید عقاید خود را نقض کنند و برخی انچه را جزء اسلام می دانستند، خلاف آن بدانند و این برای آنها کار اسانی نیست و می گویند امام زمان علیه السلام دین جدید آورده است در حالی که این دین حقیقی است و دین جدید همان است که مردم با فاصله گرفتن از صدر اسلام به آن گرویده اند.
امام مهدی علیه السلام همه بدعت هایی که آگاهانه یا غیر آگاهانه دراسلام وارد کرده اند را از میان می برد و تمام سنت هایی را که توسط آنها نفی شده و یا به فراموشی سپرده شده است احیا می کند. امام باقر علیه السلام فرمود:
لا یترک بدعة الا ازالها و لا سنة الا اقامها(290)
بدعتی نیست، مگر آن که قائم، آن را از بین می برد و سنتی نیست، مگر این که، آن را برقرار سازد.
رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود:
سیره و سنت او، سیره و سنت من است. او مردم را به شریعت من وا می دارد و به کتاب خدا فرا می خواند.(291)
و در حدیث دیگر فرمود:
او مردی از عترت من است که برای سنت من می جنگد همان گونه که من برای وحی جنگیدم.(292)