فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

فصل نهم: تحولات عصر ظهور

اسلام نبوی الحدیث ،حسینی
البقاء و مهدوی الحیات است.

تحولات عصر ظهور

در عصر ظهور چهره عالم به کلی دگرگون می شود و تحولات گسترده ای بر روی زمین شکل می گیرد، عقاید، اخلاق، روحیه و اعمال مردم به سرعت متحول می گردد و روابط دیگری بر جهان حاکم می شود.مسائل سیاسی به کلی دگرگون می گردد، تحولات عمیق اقتصادی صورت می گیرد و زمین به صورت شگفت انگیزی از گذشته خود ممتاز می شود.
عصر ظهور، تولّد دوباره انسان است.
عصر ظهور، حاکمیت خدا بر زمین است.
عصر ظهور، عصر ولایت به قافله سالاری مهدی آل محمد علیهم السلام است.
عصر ظهور، عصر کمال بشریت است.
عصر ظهور، عصر ازادی انسان از غیر خدا است.
عصر ظهور، عصر درخشش زیبایی عدالت بر روی زمین است.
عصر ظهور، عصر تحقق آمال فروخورده همه انبیاء و اولیاء است.
عصر ظهور، عصر توحید و یکتا پرستی است.
عصر ظهور، عصر تجلی رحمت الهی در زندگی مادی و معنوی بشر است.
عصر ظهور، عصر دفع فتنه از همه جهان است.
عصر ظهور، عصر پرستش خدا و مدح محمد و آل محمد علیهم السلام است.
عصر ظهور، عصر شکفتن غنچه های تشیع در جای جای زمین است.
عصر ظهور، عصر زدودن غربت و عزلت و مظلومیت از چهره پیامبر و دو امانت بزرگ اوست.
عصر ظهور، عصری است که وحدت، امنیت و نعمت با همه وجود زمین را در بر می گیرد.
عصر ظهور، عصری است که زمین برای اولین بار از هر گونه پلیدی پاک می گردد.
عصر ظهور، عصری است که زمین به دست حجّت خدا فتح می شود و پس از گذشت هزاران سال به دست صاحبان اصلی خود باز می گردد.
عصر ظهور، عصری است که عقل و ایمان بشر به منتهای خود می رسد و معاملات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بشر از آسمان فطرت او طلوع می کند.
عصر ظهور،عصری است که توحید و ولایت به گسترده ترین شکل متعالی خود بر روی زمین شکل می گیرد.
عصر ظهور، عصری است که جهنم ساخته دست بشر در زمین رو به خاموشی می گذارد و بر ویرانه آن بهشت آمال انبیا شکل می گیرد.
عصر ظهور، عصری است که زمین آنچه در گذشته طولانی خود ذخیره کرده است عرضه می کند.
و ما در این فصل به اختصار این تحولات رامورد بررسی قرار می دهیم.

1- حاکمیت عدالت

عصر ظهور، عصر فرود آمدن فرشته عدالت بر بام زمین است. عدالتی که همواره به عنوان یک ارزو برای بشریت مطرح بوده است و جز در موارد انگشت شماری نظیر حکومت امیر مؤمنان علیه السلام به وقوع نپیوست.
قبل از ظهور، ظلم و جور همه زوایای زمین را فرا می گیرد و یکی از معجزات امام مهدی علیه السلام این است که چنین زمینی را از هر گونه ظلم و ستمی پاک کرده و به گوهر عدالت زینت می دهد. روایاتی در این باره وارد شده است که به برخی از آنهااشاره می کنیم.
یبعث اللَّه عزّوجلّ رجلا من عترتی فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا.(272)
خدای عزّو جل مردی از خاندان مرا بر می انگیزد و او زمین را پر از قسط و عدل می کند همان گونه که پر از ظلم و جور شده است.
امام باقر علیه السلام فرمود:
وقتی مهدی خانواده ما قیام کند، مال و امکانات را به طور مساوی تقسیم کرده و در میان مردم به عدالت رفتار می کند.(273)
عدالت زمان ظهور منجی عالم، همه جانبه است، به گونه ای که مسائل اجتماعی، قضائی، اقتصادی، سیاسی و همه ابعاد دیگر را شامل می شود. امّا از آنجایی که عدالت اجتماعی در مسائل اقتصادی بیشتر مورد توجه است، سمت و سوی روایات هم به عدالت اقتصادی معطوف شده است وگرنه دستگاه قضایی حکومت مهدی علیه السلام نیز در اوج عدالت خواهی است. در منابع اهل سنت آمده است: دادخواهی مهدی به گونه ای خواهد بود که اگر چیزی از حق کسی زیر دندان ستمگری باشدآن را می گیرد و به صاحبش باز می گرداند.(274) این جمله یادآور سخن امیر المؤمنین علیه السلام است که فرمود: «به خدا قسم اگر انچه را عثمان بیهوده از بیت المال مسلمین بخشیده است بیابم به صاحبش باز می گردانم اگر چه مهر زنان شده باشد.»(275)
در عصر ظهور آن چنان عدالت بر زندگی مردم و کارگزاران سایه می اندازد که جز عدالت را نمی شناسند و جز به آن عمل نمی کنند.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: دیگر نه ستمکار جنایتکاری و نه منکر طغیانگری و نه دشمن و مخالفی که دشمنی خود را مخفی نگه دارد بر وری زمین باقی نخواهد ماند.(276)
با حاکمیت امام مهدی علیه السلام چنان ظلم فردی، جمعی، حکومتی، طایفه ای، خانوادگی و همسایگی در همه ابعاد ازمیان مردم می رود و مردم با عدالت دمساز می گردند که عدالت برای مردم یک فرهنگ می شود و ظلم امر عجیبی خواهد بود که بسیار تقبیح می شود.