فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

د) پیراهن یوسف علیه السلام

پیراهن یوسف علیه السلام نیز دارای اعجاز بود و اکنون نیز نزد امام عصرعلیه السلام می باشد. مفضل گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود:
آیا می دانی پیراهن یوسف چه بود؟عرض کردم:نه.فرمود:وقتی آتش رابرای ابراهیم اماده کردند تا او را در آن بیاندازد جبرئیل با یک پیراهن بهشتی نزد او آمد و آن را به او پوشاند و از آن پس با پوشیدن آن پیراهن نه آتش به او آسیبی می رساند و نه سرما. هنگامی که مرگ او فرا رسید آنرا در بسته ای قرار داد و به اسحاق داد و او هم آنرا به یعقوب داد.وقتی یوسف فرزند یعقوب متولد شد آن را با او همراه کرد و همواره با او بود تا این که آن را به برادرانش داد تا به پدرش برسانند و یعقوب با استشمام آن گفت: انّی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون من بوی یوسف را استشمام می کنم اگر تکذیبم نکنید. و این پیراهنی بود که از بهشت آمده بود.عرض کردم :فدایت شوم این پیراهن به چه کسی انتقال یافت؟ فرمود: به سوی اهلش. آن گاه فرمود: هر پیامبری علم یا ارث دیگری به جا گذارد سرانجام به محمد صلی اللَّه علیه و آله می رسد. یعقوب در فلسطین بود وقتی کاروان برادران یوسف و یعقوب از سرزمین مصربیرون آمد یعقوب بوی یوسف را استشمام کرد و این بو از همین پیراهنی بود و به ما به ارث رسیده است.(270)
از روایت و روایات دیگر استفاده می شود که تمام امکانات انبیا به رسول خدا صل اللَّه علیه و اله و سپس به ائمه علیهم السلام رسیده و اکنون همه آنهادر حال حاضر نزد امام مهدی علیه السلام است ودر عصر ظهور از آنهابهره می گیرد و از از جمله مواریث فوق العاده، پیراهن یوسف علیه السلام است که قرآن درباره تأثیر آن می فرماید: یوسف به برادرانش گفت بروید این پیراهن را بر چهره پدرم بیندازید تا بینا شود.(271)

فصل نهم: تحولات عصر ظهور

اسلام نبوی الحدیث ،حسینی
البقاء و مهدوی الحیات است.

تحولات عصر ظهور

در عصر ظهور چهره عالم به کلی دگرگون می شود و تحولات گسترده ای بر روی زمین شکل می گیرد، عقاید، اخلاق، روحیه و اعمال مردم به سرعت متحول می گردد و روابط دیگری بر جهان حاکم می شود.مسائل سیاسی به کلی دگرگون می گردد، تحولات عمیق اقتصادی صورت می گیرد و زمین به صورت شگفت انگیزی از گذشته خود ممتاز می شود.
عصر ظهور، تولّد دوباره انسان است.
عصر ظهور، حاکمیت خدا بر زمین است.
عصر ظهور، عصر ولایت به قافله سالاری مهدی آل محمد علیهم السلام است.
عصر ظهور، عصر کمال بشریت است.
عصر ظهور، عصر ازادی انسان از غیر خدا است.
عصر ظهور، عصر درخشش زیبایی عدالت بر روی زمین است.
عصر ظهور، عصر تحقق آمال فروخورده همه انبیاء و اولیاء است.
عصر ظهور، عصر توحید و یکتا پرستی است.
عصر ظهور، عصر تجلی رحمت الهی در زندگی مادی و معنوی بشر است.
عصر ظهور، عصر دفع فتنه از همه جهان است.
عصر ظهور، عصر پرستش خدا و مدح محمد و آل محمد علیهم السلام است.
عصر ظهور، عصر شکفتن غنچه های تشیع در جای جای زمین است.
عصر ظهور، عصر زدودن غربت و عزلت و مظلومیت از چهره پیامبر و دو امانت بزرگ اوست.
عصر ظهور، عصری است که وحدت، امنیت و نعمت با همه وجود زمین را در بر می گیرد.
عصر ظهور، عصری است که زمین برای اولین بار از هر گونه پلیدی پاک می گردد.
عصر ظهور، عصری است که زمین به دست حجّت خدا فتح می شود و پس از گذشت هزاران سال به دست صاحبان اصلی خود باز می گردد.
عصر ظهور، عصری است که عقل و ایمان بشر به منتهای خود می رسد و معاملات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بشر از آسمان فطرت او طلوع می کند.
عصر ظهور،عصری است که توحید و ولایت به گسترده ترین شکل متعالی خود بر روی زمین شکل می گیرد.
عصر ظهور، عصری است که جهنم ساخته دست بشر در زمین رو به خاموشی می گذارد و بر ویرانه آن بهشت آمال انبیا شکل می گیرد.
عصر ظهور، عصری است که زمین آنچه در گذشته طولانی خود ذخیره کرده است عرضه می کند.
و ما در این فصل به اختصار این تحولات رامورد بررسی قرار می دهیم.