فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

ج)انگشتر سلیمان علیه السلام

انگشتر سلیمان علیه السلام کارایی شگرفی دارد.امام باقر علیه السلام درباره آن فرمود:
وقتی قائم ظهور کند با پرچم پیامبر، انگشتر سلیمان، سنگ و عصای موسی ظهور می کند.(268)
امام صادق علیه السلام درباره آثار این انگشتر می فرماید:
خداوند ملک و سلطنت سلیمان را در انگشتر او قرار داد. وقتی آن را به دست می کرد جن و انس و شیاطین و همه پرندگان و وحشیان در اطاعت او بودند.(269)
این انگشتر نیز در اختیارامام مهدی علیه السلام قرار دارد و هر گاه بخواهد آن را به دست می کند و همه را تسلیم خود می گرداند.

د) پیراهن یوسف علیه السلام

پیراهن یوسف علیه السلام نیز دارای اعجاز بود و اکنون نیز نزد امام عصرعلیه السلام می باشد. مفضل گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود:
آیا می دانی پیراهن یوسف چه بود؟عرض کردم:نه.فرمود:وقتی آتش رابرای ابراهیم اماده کردند تا او را در آن بیاندازد جبرئیل با یک پیراهن بهشتی نزد او آمد و آن را به او پوشاند و از آن پس با پوشیدن آن پیراهن نه آتش به او آسیبی می رساند و نه سرما. هنگامی که مرگ او فرا رسید آنرا در بسته ای قرار داد و به اسحاق داد و او هم آنرا به یعقوب داد.وقتی یوسف فرزند یعقوب متولد شد آن را با او همراه کرد و همواره با او بود تا این که آن را به برادرانش داد تا به پدرش برسانند و یعقوب با استشمام آن گفت: انّی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون من بوی یوسف را استشمام می کنم اگر تکذیبم نکنید. و این پیراهنی بود که از بهشت آمده بود.عرض کردم :فدایت شوم این پیراهن به چه کسی انتقال یافت؟ فرمود: به سوی اهلش. آن گاه فرمود: هر پیامبری علم یا ارث دیگری به جا گذارد سرانجام به محمد صلی اللَّه علیه و آله می رسد. یعقوب در فلسطین بود وقتی کاروان برادران یوسف و یعقوب از سرزمین مصربیرون آمد یعقوب بوی یوسف را استشمام کرد و این بو از همین پیراهنی بود و به ما به ارث رسیده است.(270)
از روایت و روایات دیگر استفاده می شود که تمام امکانات انبیا به رسول خدا صل اللَّه علیه و اله و سپس به ائمه علیهم السلام رسیده و اکنون همه آنهادر حال حاضر نزد امام مهدی علیه السلام است ودر عصر ظهور از آنهابهره می گیرد و از از جمله مواریث فوق العاده، پیراهن یوسف علیه السلام است که قرآن درباره تأثیر آن می فرماید: یوسف به برادرانش گفت بروید این پیراهن را بر چهره پدرم بیندازید تا بینا شود.(271)

فصل نهم: تحولات عصر ظهور

اسلام نبوی الحدیث ،حسینی
البقاء و مهدوی الحیات است.