فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

ب) عصای موسی علیه السلام

یکی دیگر از مواریث پیامبران که شکوه آن چشم تاریخ را خیره ساخت عصای موسی علیه السلام است که بسیاری از مشکلات خود را با آن می گشود. عصای موسی در یک جا اژدها می شد و کید ساحران را از بین می برد، در جایی آنرا به سنگ می زد و چشمه های آب جاری می شد و در جایی به دریا می زد و شکافته می شد و راه عبور برای او و یارانش باز می شد. شاید عصای موسی علیه السلام ظرفیت بیشتر و موارد استفاده دیگری هم داشته باشد که ما از آن اطلاع نداریم و کشش و کارایی فوق العاده متناسب با زمان ما را هم داشته باشد و همان گونه که موسی علیه السلام سحر پیچیده ساحران را بی اثر می کرد امام مهدی علیه السلام هم دستگاه های پیچیده دشمن را از کار بیندازد و تولید نیرویی کند که قدرت و حرکت های دشمن را خنثی نماید. قرآن کریم درباره عصای موسی علیه السلام می فرماید:
به موسی وحی کردیم که عصای خود را بینداز، پس ناگاه دیدند همه جادوهایشان رامی بلعد.(264)
و در ایه ای دیگر می فرماید:
پس به موسی وحی کردیم با عصای خود بر این دریا بزن تا این که از هم شکافته شد و هر پاره ای چون کوهی بزرگ بود.(265)
امام صادق علیه السلام درباره عصای موسی فرمود:
عصای موسی از چوب است و از درخت بهشتی بوده است که جبرئیل برای او آورد.
هم چنین موسی علیه السلام دارای سنگ گرانقدر و شگفت انگیزی بود که با ضربه زدن عصا به آن، چشمه های آب از آن فوران می کرد.
قرآن در این باره می فرماید:
وقتی موسی برای قوم خود آب خواست گفتیم با عصا به سنگ بزن آنگاه دوازده چشمه آب از آن سنگ جوشید و هر گروهی محل آب خوردن خود را می دانست.(266)
بنا بر روایات، اکنون این سنگ نزد امام مهدی علیه السلام است و به هنگام حرکت از مکّه آن را با خود دارد و یاران خود را به موقع از آن سیراب می کند.از اینرو نیازی به وسایل آب رسانی نخواهد بود و بنا بر بعضی روایات غذای آنها را هم تأمین می کند.(267)

ج)انگشتر سلیمان علیه السلام

انگشتر سلیمان علیه السلام کارایی شگرفی دارد.امام باقر علیه السلام درباره آن فرمود:
وقتی قائم ظهور کند با پرچم پیامبر، انگشتر سلیمان، سنگ و عصای موسی ظهور می کند.(268)
امام صادق علیه السلام درباره آثار این انگشتر می فرماید:
خداوند ملک و سلطنت سلیمان را در انگشتر او قرار داد. وقتی آن را به دست می کرد جن و انس و شیاطین و همه پرندگان و وحشیان در اطاعت او بودند.(269)
این انگشتر نیز در اختیارامام مهدی علیه السلام قرار دارد و هر گاه بخواهد آن را به دست می کند و همه را تسلیم خود می گرداند.

د) پیراهن یوسف علیه السلام

پیراهن یوسف علیه السلام نیز دارای اعجاز بود و اکنون نیز نزد امام عصرعلیه السلام می باشد. مفضل گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود:
آیا می دانی پیراهن یوسف چه بود؟عرض کردم:نه.فرمود:وقتی آتش رابرای ابراهیم اماده کردند تا او را در آن بیاندازد جبرئیل با یک پیراهن بهشتی نزد او آمد و آن را به او پوشاند و از آن پس با پوشیدن آن پیراهن نه آتش به او آسیبی می رساند و نه سرما. هنگامی که مرگ او فرا رسید آنرا در بسته ای قرار داد و به اسحاق داد و او هم آنرا به یعقوب داد.وقتی یوسف فرزند یعقوب متولد شد آن را با او همراه کرد و همواره با او بود تا این که آن را به برادرانش داد تا به پدرش برسانند و یعقوب با استشمام آن گفت: انّی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون من بوی یوسف را استشمام می کنم اگر تکذیبم نکنید. و این پیراهنی بود که از بهشت آمده بود.عرض کردم :فدایت شوم این پیراهن به چه کسی انتقال یافت؟ فرمود: به سوی اهلش. آن گاه فرمود: هر پیامبری علم یا ارث دیگری به جا گذارد سرانجام به محمد صلی اللَّه علیه و آله می رسد. یعقوب در فلسطین بود وقتی کاروان برادران یوسف و یعقوب از سرزمین مصربیرون آمد یعقوب بوی یوسف را استشمام کرد و این بو از همین پیراهنی بود و به ما به ارث رسیده است.(270)
از روایت و روایات دیگر استفاده می شود که تمام امکانات انبیا به رسول خدا صل اللَّه علیه و اله و سپس به ائمه علیهم السلام رسیده و اکنون همه آنهادر حال حاضر نزد امام مهدی علیه السلام است ودر عصر ظهور از آنهابهره می گیرد و از از جمله مواریث فوق العاده، پیراهن یوسف علیه السلام است که قرآن درباره تأثیر آن می فرماید: یوسف به برادرانش گفت بروید این پیراهن را بر چهره پدرم بیندازید تا بینا شود.(271)