فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

الف) پرچم رسول خدا صلی اللَّه علیه و اله

پرچم پیامبر علیه السلام پرچم پیروزی بود و اکنون این پرچم آسمانی نزد آخرین جانشین او می باشد.امام سجاد می فرماید:
پرچم رسول خدا صل اللَّه علیه و آله با اوست و قومی را به آن اراده نمی کند مگر این که خداوند بزرگ آن قوم را هلاک می سازد.(262)
پرچم پیروزی بخش رسول خداصل اللَّه علیه و آله پس از او توسط امیرالمومنین علیه السلام مورد بهره برداری قرار گرفت و او را به پیروزی رساند.
امام صادق علیه السلام درباره پرچم رسول خدا صل اللَّه علیه و آله فرمود:
جبرئیل در روز بدر آن را برای پیامبر صل اللَّه علیه و آله اورد و او آن را در روز بدرگشود و بعد از پیروزی آن را پیچید و به علی علیه السلام داد و همواره نزد او بود تا این که در جنگ بصره آن را گشود و خداوند او راپیروز گرداند. آن گاه آن را پیچید و نزد ما قرار دارد...و کسی آن را نمی گشاید تا قائم قیام کند،
وقتی قیام کرد آنرا می گشاید.(263)
اشیاء دیگری هم از رسول خدا صل اللَّه علیه و آله نزد امام مهدی علیه السلام است. امام صادق علیه السلام دراین باره می فرماید:
پیراهن پیامبر که در جنگ احد پوشیده بود و عمامه او که «سحاب» نام داشت و زره او که «سابغه» نامیده می شد و شمشیرش که به ذوالفقار موسوم بود با او مهدی علیه السلام خواهد بود.
این اشیاء هم آثار خاصّ خود را دارند که در جای مناسب مورد استفاده قرار می گیرند.

ب) عصای موسی علیه السلام

یکی دیگر از مواریث پیامبران که شکوه آن چشم تاریخ را خیره ساخت عصای موسی علیه السلام است که بسیاری از مشکلات خود را با آن می گشود. عصای موسی در یک جا اژدها می شد و کید ساحران را از بین می برد، در جایی آنرا به سنگ می زد و چشمه های آب جاری می شد و در جایی به دریا می زد و شکافته می شد و راه عبور برای او و یارانش باز می شد. شاید عصای موسی علیه السلام ظرفیت بیشتر و موارد استفاده دیگری هم داشته باشد که ما از آن اطلاع نداریم و کشش و کارایی فوق العاده متناسب با زمان ما را هم داشته باشد و همان گونه که موسی علیه السلام سحر پیچیده ساحران را بی اثر می کرد امام مهدی علیه السلام هم دستگاه های پیچیده دشمن را از کار بیندازد و تولید نیرویی کند که قدرت و حرکت های دشمن را خنثی نماید. قرآن کریم درباره عصای موسی علیه السلام می فرماید:
به موسی وحی کردیم که عصای خود را بینداز، پس ناگاه دیدند همه جادوهایشان رامی بلعد.(264)
و در ایه ای دیگر می فرماید:
پس به موسی وحی کردیم با عصای خود بر این دریا بزن تا این که از هم شکافته شد و هر پاره ای چون کوهی بزرگ بود.(265)
امام صادق علیه السلام درباره عصای موسی فرمود:
عصای موسی از چوب است و از درخت بهشتی بوده است که جبرئیل برای او آورد.
هم چنین موسی علیه السلام دارای سنگ گرانقدر و شگفت انگیزی بود که با ضربه زدن عصا به آن، چشمه های آب از آن فوران می کرد.
قرآن در این باره می فرماید:
وقتی موسی برای قوم خود آب خواست گفتیم با عصا به سنگ بزن آنگاه دوازده چشمه آب از آن سنگ جوشید و هر گروهی محل آب خوردن خود را می دانست.(266)
بنا بر روایات، اکنون این سنگ نزد امام مهدی علیه السلام است و به هنگام حرکت از مکّه آن را با خود دارد و یاران خود را به موقع از آن سیراب می کند.از اینرو نیازی به وسایل آب رسانی نخواهد بود و بنا بر بعضی روایات غذای آنها را هم تأمین می کند.(267)

ج)انگشتر سلیمان علیه السلام

انگشتر سلیمان علیه السلام کارایی شگرفی دارد.امام باقر علیه السلام درباره آن فرمود:
وقتی قائم ظهور کند با پرچم پیامبر، انگشتر سلیمان، سنگ و عصای موسی ظهور می کند.(268)
امام صادق علیه السلام درباره آثار این انگشتر می فرماید:
خداوند ملک و سلطنت سلیمان را در انگشتر او قرار داد. وقتی آن را به دست می کرد جن و انس و شیاطین و همه پرندگان و وحشیان در اطاعت او بودند.(269)
این انگشتر نیز در اختیارامام مهدی علیه السلام قرار دارد و هر گاه بخواهد آن را به دست می کند و همه را تسلیم خود می گرداند.