فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

10- یاران بی نظیر

اصحاب امام مهدی علیه السلام مقتدرترین مردم جهانند. در اقتدار آنها همین بس که قوی تر از شیر و برّنده تر از نیزه و قدرتی برابر چهل مرد دارند. قلب های آنهامانند تکه های آهن محکم است. دشمن را زیر پا می گذارند و با دست های قوی خود به قتل می رسانند. زمین در زیر پای آنهاپیچیده می شود طی الارض دارند و بر شرق و غرب جهان سلطه داشته و همه چیز در اطاعت آنهاست چنان که روایات آن در فصل «یاران بلند اوازه مهدی علیه السلام» گذشت.
البته یاران حضرت به سیصد و سیزده نفر محدود نمی شود بلکه این عده که آنهارا اصحاب مهدی علیه السلام می نامند کادر اجرایی و حکومتی او در مناطق سیصد و سیزده گانه دنیا هستند.
قبل از آنکه پیشوای جهان از مکّه حرکت کند یک گروه ده هزار نفره برای او فراهم می شود و سپس حرکت می کند و در عراق هم یک گروه چهل هزار نفره از نقاط مختلف زمین برای او گرد می آیند و عدّه ای از گذشتگان هم رجعت می کنند.هم چنین چهار هزار فرشته ای که برای یاری امام حسین علیه السلام آمدند و به یاری او موفق نگردیدند و فرشته هایی که به هنگام وزیدن طوفان و آب گرفتگی زمین مدد کار نوح علیه السلام بودند و فرشته هایی که به هنگام آتش زدن ابراهیم علیه السلام با او بودند و فرشته هایی که به هنگام عبور موسی علیه السلام از دریا با او بودند و فرشته هایی که به وقت بالا رفتن مسیح علیه السلام در خدمت او بودند و فرشته هایی که یاری پیامبر علیه السلام در جنگ بدر آمده و طعم پیروزی را به طرفداران او چشانده بودند و فرشته های دیگری غیر از آنها که در مباحث این کتاب مطرح شده اند همگی در خدمت آن پیشوای جهان خواهند بود.(261)
جبرئیل علیه السلام هم در سمت راست گروه ده هزار نفره ای است که ازمکّه به سمت کوفه حرکت می کند و در سمت چپ آن گروه، میکائیل قرار دارد.چنین یارانی در خدمت امام مهدی علیه السلام قرار دادند که قدرت آنها خارق العاده و گسترده است. بنابراین با وجود چنین یارانی، آن حضرت به سرعت بر همه کشورها پیروز خواهد شد.

11- بهره مندی از مواریث پیامبران

امکانات خارق العاده ای که هر کدام از آنهانزد یکی از پیامبران بود و سبب پیروزی آنها می گشت به امام مهدی علیه السلام منتقل شده است و او از همه آنهاو با تمام ظرفیتی که دارند بهره می گیرد و معلوم است که به کار گیری آنها، دشمنان او را با همه امکانات بشری که دارند شکست خواهد داد زیرا استفاده از امکانات خارق العاده انبیا به معنای تجلی قدرت الهی است و در اینجا موارد مهم آن را مورد بحث قرار می دهیم.

الف) پرچم رسول خدا صلی اللَّه علیه و اله

پرچم پیامبر علیه السلام پرچم پیروزی بود و اکنون این پرچم آسمانی نزد آخرین جانشین او می باشد.امام سجاد می فرماید:
پرچم رسول خدا صل اللَّه علیه و آله با اوست و قومی را به آن اراده نمی کند مگر این که خداوند بزرگ آن قوم را هلاک می سازد.(262)
پرچم پیروزی بخش رسول خداصل اللَّه علیه و آله پس از او توسط امیرالمومنین علیه السلام مورد بهره برداری قرار گرفت و او را به پیروزی رساند.
امام صادق علیه السلام درباره پرچم رسول خدا صل اللَّه علیه و آله فرمود:
جبرئیل در روز بدر آن را برای پیامبر صل اللَّه علیه و آله اورد و او آن را در روز بدرگشود و بعد از پیروزی آن را پیچید و به علی علیه السلام داد و همواره نزد او بود تا این که در جنگ بصره آن را گشود و خداوند او راپیروز گرداند. آن گاه آن را پیچید و نزد ما قرار دارد...و کسی آن را نمی گشاید تا قائم قیام کند،
وقتی قیام کرد آنرا می گشاید.(263)
اشیاء دیگری هم از رسول خدا صل اللَّه علیه و آله نزد امام مهدی علیه السلام است. امام صادق علیه السلام دراین باره می فرماید:
پیراهن پیامبر که در جنگ احد پوشیده بود و عمامه او که «سحاب» نام داشت و زره او که «سابغه» نامیده می شد و شمشیرش که به ذوالفقار موسوم بود با او مهدی علیه السلام خواهد بود.
این اشیاء هم آثار خاصّ خود را دارند که در جای مناسب مورد استفاده قرار می گیرند.