فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

7- برخورد قاطع با دشمنان

برخورد قاطع، صریح و بدون ملاحظه مصلح جهان پیروزی او را تضمین می کند. هر کس با او باشد عزیز و پیروز است و هر کس با او در افتد محکوم به فناست. امام مهدی علیه السلام بر اساس احکام اسلام رفتار می کند و در مواجهه و اصطکاک با جو و عرف و قوانین بین الملل بدون ملاحظه کاری و مصلحت اندیشی حکم خدا را اجرا می کند و این ویژگی از او شخصیتی قاطع و ممتاز پدید می آورد. آنجا که باید سخنی بگوید با صراحت می گوید، آنجا که باید فرد یا گروهی را به هلاکت رساند می رساند و آنجا که باید انتقامی را از فرد یا جمعی بگیرد می گیرد و از ملامت هیچ ملامت کننده ای باک ندارد و ما در بحث «رفتار مهدوی با دشمنان» این قاطعیت را مورد بحث قرار دادیم.

8- از کار افتادن سلاح های دشمن

بدون شک یکی از عوامل پیروزی مصلح جهان، وجود سلاح های فوق پیشرفته آن حضرت در عصر ظهور است و چگونگی مقابله با سلاح های دشمن توسط امام علیه السلام نیز از اموری است که هر کس مشتاق است نسبت بدان آگاه شود زیرا دشمنان می توانند نه تنها یک فرد یا گروهی بلکه کشوری رابا سلاح های پیشرفته خود نابود گردانند.
درباره سلاح های دشمن دو نظر می تواند مطرح باشد:
1-از کار افتادن سلاح ها با تکیه بر اعجاز.
2-نفی کاربرد آنهادر شرایط جدید عصر ظهور.
نظر اول می تواند تحقق یابد زیرا اشکالی ندارد که خداوند یا حجّت او به اعجاز خود سلاح های دشمن را از کار بیندازند.وقتی ابراهیم علیه السلام بت های مشرکین را شکست گفتند: او را در آتش اندازید تا چنین کاری تکرار نشود. آنهابرای برخورد با ابراهیم علیه السلام از سلاح آتش بهره گرفتند امّا خداوند به آتش فرمود:
یا نار کونی و سلاما علی ابراهیم.(258)
ای آتش !بر ابراهیم سرد و بی آسیب باش.
دشمنان ابراهیم علیه السلام هرگز فکر نمی کردند که گرمای آتش از آن سلب گردد و شعله های آتش سوزندگی خود را از دست بدهند و سرد و بی آسیب شوند.نه تنها آتش تحت اختیار و اطاعت خداوند است که تمام عالم به فرمان اوست و می توند به آتش سلاح های مخرب هم بگوید: «یا نار کونی بردا و سلاما علی المهدی»
امّا نظر دوم این است که جوّ اجتماعی به گونه ای گردد که سران دنیا مجبور شوند امام مهدی علیه السلام را بپذیرند و در نتیجه نیازی به استفاده از سلاح های آتشین نباشد. این نظر نیز کاملا عملی است و ما درباره جوّ اجتماعی قبل از ظهور مباحثی در این فصل مطرح کردیم و خوانندگان را به آن ارجاع می دهیم.البته می شود هر دو نظر به اجرا در اید و در هر صورت امام مهدی علیه السلام به پیروزی خواهد رسید.

9- شمشیر مهدوی

در روایات فراوانی آمده است که مصلح جهان با شمشیر قیام خواهد کرد. ممکن است این سوال مطرح شود که شمشیر در برابر آتش سلاح های مرگ بار دشمنان چه موفقیتی خواهد داشت،امّااز سخنان معصومین علیه السلام استفاده می شود که شمشیر آن حضرت و یارانش شمشیرهای عادی نیستند و ساخته دست بشر نمی باشند بلکه شمشیرهای آسمانی اند که به هنگام قیام حضرت فرود می ایند.
امام صادق علیه السلام فرمود:
وقتی قائم قیام کند شمشیرهای جنگ از آسمان فرود می آید و بر هر شمشیری نام مردصاحب شمشیر و پدرش نوشته شده است.(259)
و در حدیث دیگری فرمود:
بر هر شمشیری هزار کلمه نوشته شده است و هر کلمه ای کلید هزار کلمه دیگر است.(260)
این کلمات که هر کدام هزار کلمه اند پیامی علمی را به همراه دارند که خداوند می داند آن علوم چیست، در چه بازه ای است و در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد. هر چه هست از اهمیت بالا و نقش مهمّی برخوردارند که بعد از ظهور آشکار می گردد.
از جمع روایات مربوط به شمشیر امام مهدی علیه السلام و یارانش استفاده می شود که کارایی بالایی دارند به گونه ای که بر سلاح های بشری برتری چشمگیری داشته و کمترین کارایی آنهاایفای نقش یک شمشیر ،البته با کیفیتی بالا می باشد.