فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

2- بهره مندی از امکانات طبیعی

طبیعت، آفریده خداوند و تحت نفوذ و اطاعت اوست. خدای -تعالی- طبیعت را در جهت پیروزی حجّت خود قرار می دهد و در این صورت همه جای عالم برای دشمن ناامن می شود زیرا طبیعت با همه جهات و جلوه ها و گستردگی که دارد به نفع پیشوای جهان و شکست دشمنان او عمل خواهد کرد. در جایی که باید سخن بگوید به اعجاز او سخن می گوید، در جایی که باید ضربه ای وارد کند چنین خواهد کرد، در جایی که باید پیام رسانی کند پیام خود را ابلاغ می کند.
همان گونه که سلیمان علیه السلام زبان حیوانات را می دانست و از وجود آنها بهره می گرفت و یا از طایفه جن در انجام کارهای بسیار سریع استفاده می کرد او هم می تواند چنین کند و از وجود زمین، آب های آن، بادهایی که می وزد، ابرها و هر امکان دیگر بهره گیری کند.
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: در معراج گفتم: پروردگار من! اوصیاء من چه کسانی هستند؟ ندا آمد: ای محمد! جانشینان تو کسانی هستند که نام آنها بر سراپرده عرشم نوشته شده است. نگاه کردم و دیدم دوازده نورند و در هر نوری پرده سبزی است که نام یکی از جانشینان من نوشته شده است. اول آنها علی و آخر آنها مهدی بود. گفتم: پروردگار من! اینها اوصیاء پس از من هستند؟ ندا آمد:
یا محمد!اینها دوستان و برگزیدگان و حجت های پس از تو بر بندگانم هستند و آنهاجانشینان تو می باشند و به عزت و جلالم قسم زمین را با آخرین از آنهاکه مهدی است از ظلم پاک می کنم و مشرق و مغرب زمین را در ملک او در آورده و بادها را مسخّر او کرده و ابرها را برای او خاضع می کنم و او را بر علل و اسباب مسلّط گردانده و لشکریانم یاریش داده و او را به ملائکه ام مدد می رسانم تا دولت من مستقر شود و همه خلق بر توحید من گرد آیند.ان گاه ملکش را ادامه می دهم و حکومت را تا روز قیامت درمیان دوستانم قرار می دهم.(249)
با این امکانات گسترده راهی جز شکست دشمنان پیشوای جهان نخواهد بود زیرا دشمن با علل و اسبابی حرکت می کند که همه آنها می توانند آسیب پذیر باشند و مغلوب طبیعت گردند.به عنوان مثال حضرت می تواند تمام هواپیماهای دشمن را با حرکت شدید باد ساقط کند چنان که در صحرای طبس طوفانی سخت وزید و بالگردهای دشمن را ساقط کرد؛یا به کمک آب می تواند کشتی های دشمن را غرق کند. همان خدایی که لشکریان ابرهه را که می خواستند خانه خدا راتخریب کنند،با پرندگانی موسوم به ابابیل به هلاکت رساند می تواند لشکریان پیاده نظام دشمن ر ا هلاک کند و بلکه در زمین فرو برد چنان که لشکر سفیانی ر ادر بین مکّه و مدینه در زمین فرو برد.امام کاظم علیه السلام فرمود: خداوند هر مشکلی را برای او آسان می کند و هر سختی را به سهولت می رساند و گنج های زمین ر ابرای او آشکار می سازد و هر دوری را برایش نزدیک کرده و هر خودکامه کینه توز و شیطان سرکشی ر ابه دست او هلاک می سازد.(250)
و امام باقر علیه السلام فرمود:
هیچ چیزی نیست مگر این که مطیع اصحاب قائم است حتی درندگان زمین و پرندگان درنده،مطیع آنهاهستند.(251)
آنچه به عنوان نمونه بیان گردید اموری هستند که فوق اسباب و عوامل عادی بشرند و در نتیجه پیروزی امام مهدی علیه السلام را قطعی می کنند.

3-ترس دشمنان

یکی از عوامل مهم پیروزی مصلح جهان،ترس دشمنان از اوست.اگر دشمن بترسد پیروزی را به طرف مقابل خود هدیه کرده است.با توجه به ویژیگی منحصر به فر دامام مهدی علیه السلام و اخباری که رجال آسمانی گذشته از آن حضرت داده اند و معجزه بزرگ صیحه های آسمانی، رعب شدیدی دلهای دشمنان را فرا می گیرد و از تحرک در برابر او باز می مانند و این سبب پیروزی آن حضرت می گردد چه این که امام باقر علیه السلام فرمود:
القائم منصور بالرعب(252)
قائم با ترسیدن دشمن پیروز است.

4-تسلط کامل بر زمین

امام مهدی علیه السلام تسلطی کامل و همه جانبه بر زمین دارد و از این تسلطی که داردبه خوبی بهره می گیرد.او به تمام مسائل و خفایای زمین آگاه است و می داند که در چه نقطه ای از زمین چه تحرکاتی انجام می گیرد و در کجا می شود دشمن را منکوب کرد.این تسلط شگفت انگیز که زمین را مانند یک توپ در برابر او قرار می دهد دشمن را از هر گونه تحرکی باز می دارد و دشمن بی تحرک محکوم به فناست.
امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند:
تکون الدّنیا عنده بمنزلة راحته فایّکم لو کانت فی راحته شعرة لم یبصرها(253)
دنیا نزد او همانند کف دستش می باشد،کدام یک از شما اگر در کف دستش مویی باشد آنرا نمی بیند.