فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

1- جو اجتماعی قبل از ظهور

جو جامعه جهانی قبل از ظهور جو مناسبی برای پذیرش یک مرد آسمانی است زیرا در آن هنگام ظلم به تمام معنا و در تمام ابعاد، جلوه ها و جهات، دنیا را فرا می گیرد. ظلم حکومت ها به یکدیگر و به مردم تحت حاکمیت خود، ظلم مردم به مردم، ظلم سرمایه داران به مستضعفین، ظلم صاحبان مال و منال به زیردستان، ظلم کفّار به مؤمنین، ظلم جهان خواران به منافع مردم جهان، ظلم مردان به زنان و زنان به مردان، ظلم های اقتصادی، قضایی، اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی، اداری و امثال آن به اوج خود می رسد و انواع فساد، فحشاء، منکرات، جنایات، تجاوز، وحشی گری و قتل و غارت و ناامنی بر زمین سایه می اندازد و اندیشه ها و ارزش های متعالی و روحیه های صالح و خیر خواهانه از میان مردم رخت بر می بندد و معیارهای جاهلی شیطانی و نفسانی رواج پیدا می کند. کافی است به روایات علائم ظهور مراجعه شود تا معلوم گردد وضعیت زمان قبل از ظهور چگونه است. با توجه به ظلم فراگیر و همه جانبه آن زمان تمایل مردم به زندگی کاهش می یابد و گونه ای که مرگ را بر حیات ترجیح می دهند. در چنین زمانی آرامش، اعتماد و امنیت و اطمینان وجود ندارد. بشر حیران و سرگردان است. تمام راه ها را طی کرده و ناکام مانده است. آینده خود را تیره و سیاه می بیند، زندگی را دشوار و چه بسا پوچ تلقی می کند و مردم از یکدیگر و به ویژه ازحکومت ها بی زار می گردند.
حال اگر در چنین موقعیتی یک مرد آسمانی با معجزه های کافی ظهور کند و اعلام نماید تمام شعله های ظلم و ستم را خاموش می کنم و به جای آنها درخت عدل می نشانم، بدی ها و زشتی ها را از میان می برم و جای آنها را به نیکی می دهم، وحدت، سلامت نفس، پرهیزکاری، دین داری و همه ارزش های متعالی را حاکم می کنم و تمام خواسته های صالح را برآورده می سازم و آب سرد و گوارای عدالت را به کام جان های تشنه می ریزم و از این پس گناهان می رود، تجاوز می رود، قلدری و ستمکاری می رود، ناامنی می رود و خلاصه تمام آفاتی که به جسم و جان مردم افتاده است و آنها را رنج می دهد می رود و خوبی ها جایگزین آنها می گردد و همه با توجه به معجزاتی که به ویژه با نداهای آسمانی از او می بینند صداقت و اقتدار و آسمانی بودن را در او مشاهده کنند، نه تنها او نمی جنگد که با جان و دل از او استقبال می کنند و از یاران و هواداران او می گردند و اگر دستگاه حکومتی آنها بخواهد با او وارد جنگ شود مردم با آن به مخالفت بر می خیزند. چرا که نجات جهان آن هم به دست مردی آسمانی و با معجزات فراوان مطرح است.
نتیجه این که جو جامعه جهانی با مصلح و منجی عالم هماهنگ است و مخالفت های محدودی که می شود به سرعت از میان می رود و این فضای هماهنگ، خود از عوامل پیروزی امام مهدی علیه السلام خواهد بود.

2- بهره مندی از امکانات طبیعی

طبیعت، آفریده خداوند و تحت نفوذ و اطاعت اوست. خدای -تعالی- طبیعت را در جهت پیروزی حجّت خود قرار می دهد و در این صورت همه جای عالم برای دشمن ناامن می شود زیرا طبیعت با همه جهات و جلوه ها و گستردگی که دارد به نفع پیشوای جهان و شکست دشمنان او عمل خواهد کرد. در جایی که باید سخن بگوید به اعجاز او سخن می گوید، در جایی که باید ضربه ای وارد کند چنین خواهد کرد، در جایی که باید پیام رسانی کند پیام خود را ابلاغ می کند.
همان گونه که سلیمان علیه السلام زبان حیوانات را می دانست و از وجود آنها بهره می گرفت و یا از طایفه جن در انجام کارهای بسیار سریع استفاده می کرد او هم می تواند چنین کند و از وجود زمین، آب های آن، بادهایی که می وزد، ابرها و هر امکان دیگر بهره گیری کند.
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: در معراج گفتم: پروردگار من! اوصیاء من چه کسانی هستند؟ ندا آمد: ای محمد! جانشینان تو کسانی هستند که نام آنها بر سراپرده عرشم نوشته شده است. نگاه کردم و دیدم دوازده نورند و در هر نوری پرده سبزی است که نام یکی از جانشینان من نوشته شده است. اول آنها علی و آخر آنها مهدی بود. گفتم: پروردگار من! اینها اوصیاء پس از من هستند؟ ندا آمد:
یا محمد!اینها دوستان و برگزیدگان و حجت های پس از تو بر بندگانم هستند و آنهاجانشینان تو می باشند و به عزت و جلالم قسم زمین را با آخرین از آنهاکه مهدی است از ظلم پاک می کنم و مشرق و مغرب زمین را در ملک او در آورده و بادها را مسخّر او کرده و ابرها را برای او خاضع می کنم و او را بر علل و اسباب مسلّط گردانده و لشکریانم یاریش داده و او را به ملائکه ام مدد می رسانم تا دولت من مستقر شود و همه خلق بر توحید من گرد آیند.ان گاه ملکش را ادامه می دهم و حکومت را تا روز قیامت درمیان دوستانم قرار می دهم.(249)
با این امکانات گسترده راهی جز شکست دشمنان پیشوای جهان نخواهد بود زیرا دشمن با علل و اسبابی حرکت می کند که همه آنها می توانند آسیب پذیر باشند و مغلوب طبیعت گردند.به عنوان مثال حضرت می تواند تمام هواپیماهای دشمن را با حرکت شدید باد ساقط کند چنان که در صحرای طبس طوفانی سخت وزید و بالگردهای دشمن را ساقط کرد؛یا به کمک آب می تواند کشتی های دشمن را غرق کند. همان خدایی که لشکریان ابرهه را که می خواستند خانه خدا راتخریب کنند،با پرندگانی موسوم به ابابیل به هلاکت رساند می تواند لشکریان پیاده نظام دشمن ر ا هلاک کند و بلکه در زمین فرو برد چنان که لشکر سفیانی ر ادر بین مکّه و مدینه در زمین فرو برد.امام کاظم علیه السلام فرمود: خداوند هر مشکلی را برای او آسان می کند و هر سختی را به سهولت می رساند و گنج های زمین ر ابرای او آشکار می سازد و هر دوری را برایش نزدیک کرده و هر خودکامه کینه توز و شیطان سرکشی ر ابه دست او هلاک می سازد.(250)
و امام باقر علیه السلام فرمود:
هیچ چیزی نیست مگر این که مطیع اصحاب قائم است حتی درندگان زمین و پرندگان درنده،مطیع آنهاهستند.(251)
آنچه به عنوان نمونه بیان گردید اموری هستند که فوق اسباب و عوامل عادی بشرند و در نتیجه پیروزی امام مهدی علیه السلام را قطعی می کنند.

3-ترس دشمنان

یکی از عوامل مهم پیروزی مصلح جهان،ترس دشمنان از اوست.اگر دشمن بترسد پیروزی را به طرف مقابل خود هدیه کرده است.با توجه به ویژیگی منحصر به فر دامام مهدی علیه السلام و اخباری که رجال آسمانی گذشته از آن حضرت داده اند و معجزه بزرگ صیحه های آسمانی، رعب شدیدی دلهای دشمنان را فرا می گیرد و از تحرک در برابر او باز می مانند و این سبب پیروزی آن حضرت می گردد چه این که امام باقر علیه السلام فرمود:
القائم منصور بالرعب(252)
قائم با ترسیدن دشمن پیروز است.