فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

فصل هشتم: ظهور و قیام پیشوای جهان

زهی خجسته زمانی
که یار باز آید.

ظهور مصلح جهان

ظهور امام مهدی علیه السلام بزرگ ترین واقعه دینی عالم است که در پایان جهان به وقوع می پیوندد. این زور را روایات، یوم اللّه، یوم الخروج، یوم الفتح و یوم الموعود نامیده اند. اگر چه تاریخ این واقعه جهانی معلوم نیست و مانند روز پایانی دنیا از اسرار الهی است امّا به برخی از ویژگی های زمانی آن اشاره شده است. امام صادق علیه السلام فرمود:
قائم ما روز جمعه ظهور می کند.(206)
و در روایت دیگری فرمود:
قائم ما جز در یکی از سال های فرد خروج نمی کند، سال های یکم، سوم، پنجم، هفتم و نهم.(207)
هم چنین آن حضرت درباره ماه ظهور و قیام بقیة اللّه علیه السلام فرمود:
نام قائم ما در شب بیست و سوم ماه رمضان همه جا طنین انداز می شود و سپس در روز عاشورا قیام می کند. روزی که حسین علیه السلام در آن به شهادت رسید.(208)
امام مهدی علیه السلام با قیافه ای جوان ظهور می کند.
امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود:
در صورت جوانی کمتر از چهل سال ظاهر می شود.(209)
و امام رضا علیه السلام فرمود:
سن او زیاد است امّا ظاهری جوان دارد به گونه ای که نگاه کننده به او گمان می برد چهل ساله و یا کمتر از چهل سال دارد و از علائم دیگر او این است که با گذشت زمان پیر نمی شود تا اجل او فرا رسد.(210)
ظهور امام مهدی علیه السلام ناگهانی است او مانند شهابی که در شب تاریک می درخشد یک مرتبه طلوع می کند تا به همه سیاهی ها پایان بخشد. چه این که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود:
مثل او، مثل رسیدن قیامت است که به طوی ناگهانی فرا می رسد.(211)
امام صادق علیه السلام درباره آیه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض(212) چه کسی است که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را جانشینان و حاکمان زمین قرار می دهد؟
فرمود: این آیه درباره قائم نازل شده است. به خدا قسم مضطر اوست وقتی که دو رکعت نماز در مقام می گزارد و خدا را می خواند، خداوند هم او را اجابت می کند و بدی را برطرف می سازد و او را خلیفه زمین قرار می دهد.(213)

طلیعه عصر ظهور

عصر ظهور با نداهای جبرئیل علیه السلام که در همه زمین طنین انداز می شود آغاز می گردد و مردم به پایان زمان غیبت آگاه می گردند.
پیامبر صلی اللّه علیه و آله درباره آگاهی بقیة اللّه علیه السلام از به سر آمدن عصر غیت فرمود:
قائم پرچمی دارد که هر گاه وقت خروج او فرا رسد گشوده می شود و خداوند آن را به سخن می آورد و می گوید: خروج کن ای ولی خدا و دشمنان خدا را بکش. و شمشیر غلاف شده ای دارد که چون وقت خروج او فرا رسد از غلاف خارج می شود و خداوند آن را به سخن در می آورد و می گوید:
قیام کن ای ولی خدا دیگر جایز نیست که در برابر دشمنان خدا بنشینی.(214)
ظهور امام مهدی علیه السلام ارزشی ترین واقعه تاریخ است که نظیری در قبل و بعد خود ندارد. روز ظهور، بزرگ ترین عید بشریت است که پس از تحقق آن تا قیامت، مردم حرمت آن را اس می دارند و در آن اظهار شادمانی می کنند. امام صادق علیه السلام فرمود:
چیزی برای قلب من مسرت بخش تر و برای چشم من روشن کننده تر از ظهور نیست.(215)
و در حدیث دیگری فرمود: میت مؤمنی نیست، مگر اینکه شادی ظهور در قبرش به او می رسد و یکدیگر را در قبرهایشان زیارت می کنند و به قیام قائم بشارت می دهند.(216)