فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

عیسی بن مریم یار امام مهدی علیه السلام

عیسی بن مریم علیه السلام از یاران گرانقدر و عالی رتبه ولی عصر علیه السلام است. اگر چه او جزء سیصد و سیزده نفر نمی باشد، امّا بزرگ ترین شخصیتی است که در کنار بقیة اللّه علیه السلام قرار می گیرد البته این در صورتی است که هیچ یک از چهارده معصوم قبل از نزول او از آسمان، به دنیا رجعت نکند.
عیسی علیه السلام اکنون در قید حیات است و عمری دو هزار ساله دارد. مسیحیت معتقد است که او را به صلیب کشیده اند و به قتل رسیده است امّا قرآن کریم می فرماید:
و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبّه لهم(202)
او را نکشتند و به صلیب نکشیدند لکن امر بر آنها مشتبه شد.
زمان ظهور عیسی بن مریم علیه السلام پس از ظهور امام مهدی علیه السلام است و این فاصله زمانی طولانی نخواهد بود. او به هنگام نماز که به امامت حجة بن الحسن علیه السلام در بیت المقدس انجام می گیرد فرود می آید و پشت سر حضرت مهدی علیه السلام نماز می گذارد.
امّا این حقیقت که چرا حضرت مسیح علیه السلام زنده نگه داشته شد و به صورت خاصی حیات معجزه آسای خود را گذراند از حکمتی الهی برخوردار است. میسحیت، جمعیت فراوانی در دنیا دارد که می توانند برای منجی عالم مشکل ساز باشند چه این که شیوه قاطع و اسلامی او در آن عصر با معیارهای آنان هماهنگی ندارد. امّا میسح علیه السلام اتصال بین مسیحیت و امام مهدی علیه السلام می گردد و این مشکل بزرگ را برطرف می سازد. قرآن کریم می فرماید:
و ان من اهل الکتاب الّا لیومننّ به قبل موته و یوم القیامة یکون علیهم شهیداً.(203)
کسی از اهل کتاب مسیحی و یهودی نیست مگر این که قبل از مرگ مسیح و پیش از فرا رسیدن روز قیامت به او ایمان می آورد و او شاهد بر کار آنان است.
امام باقر علیه السلام درباره این آیه شریفه فرموده است:
عیسی بن مریم علیه السلام قبل از روز قیامت به دنیا فرود می آید و در آن هنکام ملتی از یهود و غیر یهود مسیحیت باقی نمی ماند مگر این که قبل از مرگش به وی ایمان می آورند و او پشت سر مهدی علیه السلام نماز می گزارد.(204) حضرت مسیح علیه السلام با امام مهدی علیه السلام نماز می گزارد تا به همه ثابت کند که ولی امر، تنها امام زمان علیه السلام است و با ایمانی که اهل کتاب در عصر ظهور به عیسی علیه السلام می آورند آن حضرت همه را به سوی امام علیه السلام فرا می خواند و چنانچه انقلاب جهنی منجی عالم در مواجه با غرب و مسیحیت به مشکلی برخورد کند با وساطت مسیح علیه السلام بر طرف می گردد و به این صورت جهان مسیحیت در خدمت اسلام قرار می گیرد و مسلمان می شود. البته معلوم نیست حکومت های آنها دست از مخالفت بردارند زیرا ظهور منجی عالم به معنای نفی حاکمیت همه حاکمان روی زمین است، به معنای برکناری تمام پادشاهان، رؤسای جمهور، وزراء، وکلا و هر زمامدار و صاحب منصبی است و طبیعی است که آنها با او به مخالفت بر خیزند. امّا به توجه به این که مردم خود را از حکومت ها جدا می دانند، حاکمان آنها دوام نیاورده، شکست می خورند و تسلیم بقیة اللّه علیه السلام می گردند و اسلام حاکمیت جهانی پیدا می کند.
پس از حاکمیت اسلام و مسلمان شدن مردم روی زمین، مسیح علیه السلام چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آیا او هم از سوی امام مهدی علیه السلام زمامدار بخشی از زمین می گردد یا در سمت معاونت و مشاورت قرار می گیرد و یا مأموریت او پایان یافته تلقی می گردد؟ اینها اموری است که پس از ظهور معلوم می گردد. البته از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل شده است که عیسی علیه السلام دجّال را به هلاکت می رساند و چهل سال زندگی می کند و سپس می میرد و مسلمانان بر او نماز می گزارند.(205)
اگر چه این روایت، معارفی را درباره عیسی بن مریم علیه السلام بیان کرده است امّا نقش او را در چهل سالگی که زنده است آشکار نساخته است پس منتظر می مانیم تا با دمیدن صبح ظهور مقدس، آنچه تقدیر خدای حکیم است به اجرا در آید.

فصل هشتم: ظهور و قیام پیشوای جهان

زهی خجسته زمانی
که یار باز آید.

ظهور مصلح جهان

ظهور امام مهدی علیه السلام بزرگ ترین واقعه دینی عالم است که در پایان جهان به وقوع می پیوندد. این زور را روایات، یوم اللّه، یوم الخروج، یوم الفتح و یوم الموعود نامیده اند. اگر چه تاریخ این واقعه جهانی معلوم نیست و مانند روز پایانی دنیا از اسرار الهی است امّا به برخی از ویژگی های زمانی آن اشاره شده است. امام صادق علیه السلام فرمود:
قائم ما روز جمعه ظهور می کند.(206)
و در روایت دیگری فرمود:
قائم ما جز در یکی از سال های فرد خروج نمی کند، سال های یکم، سوم، پنجم، هفتم و نهم.(207)
هم چنین آن حضرت درباره ماه ظهور و قیام بقیة اللّه علیه السلام فرمود:
نام قائم ما در شب بیست و سوم ماه رمضان همه جا طنین انداز می شود و سپس در روز عاشورا قیام می کند. روزی که حسین علیه السلام در آن به شهادت رسید.(208)
امام مهدی علیه السلام با قیافه ای جوان ظهور می کند.
امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود:
در صورت جوانی کمتر از چهل سال ظاهر می شود.(209)
و امام رضا علیه السلام فرمود:
سن او زیاد است امّا ظاهری جوان دارد به گونه ای که نگاه کننده به او گمان می برد چهل ساله و یا کمتر از چهل سال دارد و از علائم دیگر او این است که با گذشت زمان پیر نمی شود تا اجل او فرا رسد.(210)
ظهور امام مهدی علیه السلام ناگهانی است او مانند شهابی که در شب تاریک می درخشد یک مرتبه طلوع می کند تا به همه سیاهی ها پایان بخشد. چه این که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود:
مثل او، مثل رسیدن قیامت است که به طوی ناگهانی فرا می رسد.(211)
امام صادق علیه السلام درباره آیه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض(212) چه کسی است که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را جانشینان و حاکمان زمین قرار می دهد؟
فرمود: این آیه درباره قائم نازل شده است. به خدا قسم مضطر اوست وقتی که دو رکعت نماز در مقام می گزارد و خدا را می خواند، خداوند هم او را اجابت می کند و بدی را برطرف می سازد و او را خلیفه زمین قرار می دهد.(213)