فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

تجمع یاران

اصحاب امام مهدی عله السلام مانند یاران امام حسین علیه السلام از پیش تعیین شده اند چه این که در برخی روایات به نام و مکان آنها اشاره شده است. و هر کدام در نقطه ای از زمین زندگی می کنند و حتی برخی از آنان از عالم برزخ رجعت کرده و در خدمت مولای خود هستند. بنابراین هر یک از آنها هر کجا که هستند باید خود را به منجی عالم برسانند. حال چگونه این اجتماع پر شکوه و بی سابقه تاریخی انجام می گیرد، روایاتی وارد شده است که برخی از آنها را نقل می کنیم.
امام صادق علیه السلام فرمود:
همانند ابر پاییزی در یک ساعت معینی نزد او جمع می شوند.(197)
و در روایت دیگری فرمود:
جوانان شیعه بر پشت بامهای خود خوابند که در یک شب بدون وعده قبلی به سوی صاحب خود می روند و در مکّه صبح می کنند.(198)
امام جواد علیه السلام فرمود:
اصحاب قائم به تعداد افراد جنگ بدر که سیصد و سیزده نفرند از نقاط دور زمین اطراف او جمع می شوند و این سخن خدای بزرگ در قرآن است که فرمود: اینما تکونوا یأت بکم اللّه جمیعاً ان اللّه علی کل شی قدیر(199) هر کجا که باشید خداوند همه شما را در یک جا جمع می کند و او بر هر کاری تواناست.
وقتی این عده جمع شدند، خداوند امر خود را آشکار می سازد و هنگامی که گروه ده هزار نفری یاران او کامل گردید به اذن الهی قیام می کند.(200)
مفضل گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: این سخن خدا که «هر کجا باشید همه شما را در یک جا جمع می کنم» درباره اصحاب قائم نازل شده است. آنها شب در رختخواب خود گم می شوند و صبح در مکّه هستند و بعضی از آنها در ابر حرکت می کنند و اسم هر یک از آنها و نام پدرش و نسبتش معلوم است. عرض کردم: فدایت شوم، کدام یک از آنها ایمان بیشتری دارد؟ فرمود: آن که در روز در ابر حرکت می کند.(201)

عیسی بن مریم یار امام مهدی علیه السلام

عیسی بن مریم علیه السلام از یاران گرانقدر و عالی رتبه ولی عصر علیه السلام است. اگر چه او جزء سیصد و سیزده نفر نمی باشد، امّا بزرگ ترین شخصیتی است که در کنار بقیة اللّه علیه السلام قرار می گیرد البته این در صورتی است که هیچ یک از چهارده معصوم قبل از نزول او از آسمان، به دنیا رجعت نکند.
عیسی علیه السلام اکنون در قید حیات است و عمری دو هزار ساله دارد. مسیحیت معتقد است که او را به صلیب کشیده اند و به قتل رسیده است امّا قرآن کریم می فرماید:
و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبّه لهم(202)
او را نکشتند و به صلیب نکشیدند لکن امر بر آنها مشتبه شد.
زمان ظهور عیسی بن مریم علیه السلام پس از ظهور امام مهدی علیه السلام است و این فاصله زمانی طولانی نخواهد بود. او به هنگام نماز که به امامت حجة بن الحسن علیه السلام در بیت المقدس انجام می گیرد فرود می آید و پشت سر حضرت مهدی علیه السلام نماز می گذارد.
امّا این حقیقت که چرا حضرت مسیح علیه السلام زنده نگه داشته شد و به صورت خاصی حیات معجزه آسای خود را گذراند از حکمتی الهی برخوردار است. میسحیت، جمعیت فراوانی در دنیا دارد که می توانند برای منجی عالم مشکل ساز باشند چه این که شیوه قاطع و اسلامی او در آن عصر با معیارهای آنان هماهنگی ندارد. امّا میسح علیه السلام اتصال بین مسیحیت و امام مهدی علیه السلام می گردد و این مشکل بزرگ را برطرف می سازد. قرآن کریم می فرماید:
و ان من اهل الکتاب الّا لیومننّ به قبل موته و یوم القیامة یکون علیهم شهیداً.(203)
کسی از اهل کتاب مسیحی و یهودی نیست مگر این که قبل از مرگ مسیح و پیش از فرا رسیدن روز قیامت به او ایمان می آورد و او شاهد بر کار آنان است.
امام باقر علیه السلام درباره این آیه شریفه فرموده است:
عیسی بن مریم علیه السلام قبل از روز قیامت به دنیا فرود می آید و در آن هنکام ملتی از یهود و غیر یهود مسیحیت باقی نمی ماند مگر این که قبل از مرگش به وی ایمان می آورند و او پشت سر مهدی علیه السلام نماز می گزارد.(204) حضرت مسیح علیه السلام با امام مهدی علیه السلام نماز می گزارد تا به همه ثابت کند که ولی امر، تنها امام زمان علیه السلام است و با ایمانی که اهل کتاب در عصر ظهور به عیسی علیه السلام می آورند آن حضرت همه را به سوی امام علیه السلام فرا می خواند و چنانچه انقلاب جهنی منجی عالم در مواجه با غرب و مسیحیت به مشکلی برخورد کند با وساطت مسیح علیه السلام بر طرف می گردد و به این صورت جهان مسیحیت در خدمت اسلام قرار می گیرد و مسلمان می شود. البته معلوم نیست حکومت های آنها دست از مخالفت بردارند زیرا ظهور منجی عالم به معنای نفی حاکمیت همه حاکمان روی زمین است، به معنای برکناری تمام پادشاهان، رؤسای جمهور، وزراء، وکلا و هر زمامدار و صاحب منصبی است و طبیعی است که آنها با او به مخالفت بر خیزند. امّا به توجه به این که مردم خود را از حکومت ها جدا می دانند، حاکمان آنها دوام نیاورده، شکست می خورند و تسلیم بقیة اللّه علیه السلام می گردند و اسلام حاکمیت جهانی پیدا می کند.
پس از حاکمیت اسلام و مسلمان شدن مردم روی زمین، مسیح علیه السلام چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آیا او هم از سوی امام مهدی علیه السلام زمامدار بخشی از زمین می گردد یا در سمت معاونت و مشاورت قرار می گیرد و یا مأموریت او پایان یافته تلقی می گردد؟ اینها اموری است که پس از ظهور معلوم می گردد. البته از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نقل شده است که عیسی علیه السلام دجّال را به هلاکت می رساند و چهل سال زندگی می کند و سپس می میرد و مسلمانان بر او نماز می گزارند.(205)
اگر چه این روایت، معارفی را درباره عیسی بن مریم علیه السلام بیان کرده است امّا نقش او را در چهل سالگی که زنده است آشکار نساخته است پس منتظر می مانیم تا با دمیدن صبح ظهور مقدس، آنچه تقدیر خدای حکیم است به اجرا در آید.

فصل هشتم: ظهور و قیام پیشوای جهان

زهی خجسته زمانی
که یار باز آید.