فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

4- اقتدار

قوت قلب و اقتدار اصحاب مهدی علیه السلام بی نظیر است به گونه ای که تاریخ نظیر آن را سراغ ندارد.
امام صادق علیه السلام فرمود:
وقتی امر ما فرا رسد و مهدی ما قیام کند هر یک از یاران او قوی تر از شیر و برّنده تر از نیزه اند. دشمن را زیر قدم هایشان می گذارند و با دست های خود از پا در می آورند.(187)
و در حدیث دیگر می فرمود:
خداوند ترس را از دل شیعیان ما بر می دارد و در دل های دشمنانمان قرار می دهد.(188)
هم چنین فرمود:
قدرت هر یک از آنها برابر قدرت چهل مرد است و قلب او از تکه های آهن محکم تر است.(189)
و امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:
اصحاب مهدی علیه السلام مانند شیرهایی هستند که از جنگل بیرون آمده اند، قلب های آنها تکه های آهن است، اگر بخواهند کوهی را از جا در آورند از جا در خواهند آورد. روش و لباس یکسانی دارند، مثل اینکه همه از یک پدر هستند.(190)
امام باقر علیه السلام نیز درباره اقتدار جهانی آنها فرمود:
گویی اصحاب قائم را به چشم خود می بینم که تمام شرق و غرب عالم را تحت سیطره خود در آورده اند.(191)

5- بهره مندی ممتاز از علوم

اصحاب امام مهدی علیه السلام از جایگاه فوق العاده ای در اداره دنیا برخوردارند و چنین جایگاهی بر پایه های مستحکمی از جمله یک موقعیت علمی ممتاز استوار است.
امام صادق علیه السلام فرمود:
آنها انسان هایی نجیب و فقها، قضات و حکام دین هستند که دست امام، قلب آنها را نوازش داده و هیچ حکمی برای آنها مشتبه نخواهد شد.(192) اگر چه دست کم، عدّه ای از اصحاب حضرت پیش از عصر ظهور به برخی از موقعیت های علمی دست می یابند امّا نیاز آنها با توجه به مسئولیت خطیری که دارند جز با دستگیری خاص و امتیازهای ویژه علمی براؤرده نخواهد شد. یکی از این عنایات ویژه همان است که در روایت بیان شد که دست پر مهر امام علیه السلام قلب های آنها را نوازش می دهد. ماهیت این نوازش هر چه که باشد نتیجه آن ارتقاء ویژه علمی آنان است به گونه ای که جهل و اشتباه را از اندیشه و داوری آنها برطرف خواهد کرد.
عنایات دیگر علمی به اصحاب امام مهدی علیه السلام این است که امام صادق علیه السلام فرمود:
وقتی قائم ما قیام کند به هر کشوری مردی را می فرستد و به او می گوید: برنامه تو در کف دست توست. پس هر گاه امری پیش آمد که آن را نمی فهمی و نمی دانی چگونه باید درباره آن قضاوت کنی به کف دست خود نگاه کن و به آنچه در آن می بینی عمل کن.(193)
شمشیرهای اصحاب مهدی علیه السلام نیز آنان را از توانمندی علمی خاص و گسترده ای برخوردار می کند و ما در این جا به نقل یک روایت اکتفا می کنیم و بحث مفصل آن را به مباحث آینده وامی گذاریم.
امام صادق علیه السلام فرمود:
بر هر شمشیری هزار کلمه نوشته شده است و هر کلمه ای کلید هزار کلمه دیگر است.(194)

6- موقعیت بی نظیر

اصحاب امام مهدی علیه السلام در صدر بلند مرتبگان عالم تشیع و در میان اصحاب انبیاء و ائمه علیهم السلام کسی به بلندی مقام آنها بار نیافته و نخواهد یافت چه این که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:
لم یسبقهم الاوّلون و لا یدرکهم الآخرون.(195)
کسی از گذشتگان بر آنها پیشی نگرفته است و از آیندگان کسی به آنهانمی رسد.
امام باقر علیه السلام نیز درباره جایگاه بلند آنها فرمود:
گویا اصحاب قائم را می بینم که بر مغرب و مشرق احاطه پیدا کرده اند و چیزی نیست مگر این که مطیع آنهاست حتی درندگان زمین و آسمان به دنبال رضایت آنها هستند و بخشی از زمین بر بخشی دیگر افتخار می کند و میگوید: امروز یکی از اصحاب قائم از روی من عبور کرد.(196)