فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

2- معنویت

بدون شک کسانی که به افتخار بزرگ صحابی ولی عصر علیه السلام نایل می شوند باید از رتبه بالایی در معنویت، عرفان و عبادت برخوردار باشند.
امام صادق علیه السلام فرمود:
یاران مهدی علیه السلام کسانی هستند که شب بیدارند و در نماز خود به نغمه ای مانند صدای زنبور دارند. شب را بیدارند و به عبادت می پردازند و روز مانند شیرند. مطیع تر از کنیز برای مولای خویشند و همانند چراغ نورانی هستند. گویا قلب های آنها چراغ هایی است و از خوف خدا بیمناکند.(184)

3- شهادت طلبی

شهادت طلبی ویژگی خدشه ناپذیر همه کسانی است که از سطح عامه مردم اوج گرفته و بر قله های کمال تکیه زده اند. وقتی انسان به برخی از مراتب کمال بار یابد، غنچه های شهادت طلبی بر شاخه های درخت ایمان او شکفته می گردد و همواره مرغ دلش در کنار این گل های ملکوتی، نغمه سرایی می کند تا به عالم بالا پر کشد.
یاران امام مهدی علیه السلام که مقام آنها همواره مورد درخواست اولیای خدا و از آرزوهای مقدس آنها بوده است نیز آرزوی شهادت در راه خدا می کنند تا به عالی ترین جلوه ایثار یعنی دادن جسم و جان خود در راه خدا بار یابند. امام صادق علیه السلام فرمود:
یدعون الشّهادة و یتمنّون ان یقتلوا فی سبیل اللّه و شعارهم یا لثارات الحسین.(185)
اصحاب مهدی علیه السلام طلب شهادت می کنند و آرزو دارند که در راه خدا کشته شوند و شعار آنها در جنگ یالثارات الحسین است.
البته پاداش شهدای عصر ظهور بسیار زیادتر از شهدای زمان های دیگر است.
امام باقر علیه السلام فرمود:
کسی که زمان قائم ما را درک کند و با او کشته شود اجر دو شهید دارد و کسی که در برابر او کشته شود اجر بیست شهید دارد.(186)

4- اقتدار

قوت قلب و اقتدار اصحاب مهدی علیه السلام بی نظیر است به گونه ای که تاریخ نظیر آن را سراغ ندارد.
امام صادق علیه السلام فرمود:
وقتی امر ما فرا رسد و مهدی ما قیام کند هر یک از یاران او قوی تر از شیر و برّنده تر از نیزه اند. دشمن را زیر قدم هایشان می گذارند و با دست های خود از پا در می آورند.(187)
و در حدیث دیگر می فرمود:
خداوند ترس را از دل شیعیان ما بر می دارد و در دل های دشمنانمان قرار می دهد.(188)
هم چنین فرمود:
قدرت هر یک از آنها برابر قدرت چهل مرد است و قلب او از تکه های آهن محکم تر است.(189)
و امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:
اصحاب مهدی علیه السلام مانند شیرهایی هستند که از جنگل بیرون آمده اند، قلب های آنها تکه های آهن است، اگر بخواهند کوهی را از جا در آورند از جا در خواهند آورد. روش و لباس یکسانی دارند، مثل اینکه همه از یک پدر هستند.(190)
امام باقر علیه السلام نیز درباره اقتدار جهانی آنها فرمود:
گویی اصحاب قائم را به چشم خود می بینم که تمام شرق و غرب عالم را تحت سیطره خود در آورده اند.(191)