فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

1- جوانی

سیمای امام مهدی علیه السلام سیمای کسی است که قریب چهل سال از عمر او گذشته باشد و یاران خاصّ او نیز از جوانانند یعنی سن اکثر آنها هماهنگ با مولای آنهاست که جوان به شمار می آید.
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:
اصحاب المهدیّ شباب لا کهول فیهم، الّا مثل کحل العین و الملح فی الزّاد وأقل الزاد الملح(183)
اصحاب مهدی جوانند، کامل سن در میان آنها نیست مگر مثل سرمه چشم و نمک در غذا و کمترین چیز در غذا نمک است.
امّا چه حکمتی در جوانی آنها نهفته است خداوند به حقایق امور آگاه است. شاید دلیل آن این باشد که آنها تا پایان حاکمیت آن حضرت با او همراه باشند و سن جوانی این امکان را به آنها می دهد که تا او زنده است آنها نیز در کنار آن حضرت باشند و شخصیت جدیدی جایگزین آنها نگردد. چرا که کسی پس از آنها به رتبه بلند آنها نمی رسد و هر جایگزینی می تواند سبب تنزّل کیفی دولت کریمه ولی عصر شود. این که سخنی از مرگ اصحاب امام مهدی علیه السلام که زمام امور عالم را به دست می گیرند نشده است قرینه ای بر قوّت این احتمال است. این دلیل وقتی قوت بیشتری می گیرد که حکومت آن حضرت هفت سال باشد که هر سال آن معادل ده سال باشد چنان که روایاتی در این باره وارد شده است و البته ارقام بالاتری هم درباره مدت حاکمیت او وجود دارد اگر چه در جای خود مدت نوزده سال را قوی تر دانستیم که در این صورت یاران امام زمان علیه السلام به همان سن و موقعیتی که دارند و جهان را اداره می کنند پس از امام مهدی علیه السلام از منصوبین امام حسین علیه السلام پس از رجعت او به دنیا خواهند بود وحکومت آل محمّد علیهم السلام را با همان موقعیت و شکوه قبلی ادامه خواهند داد. حضور یاران خاصّ امام مهدی علیه السلام در دولت کریمه امام حسین علیه السلام که روایات متعددی بر آن وارد شده است نقطه قوّتی بر آن حکومت الهی خواهد بود و این حضور بدون جوان بودن اصحاب مهدی علیه السلام امکان پذیر نمی باشد.

2- معنویت

بدون شک کسانی که به افتخار بزرگ صحابی ولی عصر علیه السلام نایل می شوند باید از رتبه بالایی در معنویت، عرفان و عبادت برخوردار باشند.
امام صادق علیه السلام فرمود:
یاران مهدی علیه السلام کسانی هستند که شب بیدارند و در نماز خود به نغمه ای مانند صدای زنبور دارند. شب را بیدارند و به عبادت می پردازند و روز مانند شیرند. مطیع تر از کنیز برای مولای خویشند و همانند چراغ نورانی هستند. گویا قلب های آنها چراغ هایی است و از خوف خدا بیمناکند.(184)

3- شهادت طلبی

شهادت طلبی ویژگی خدشه ناپذیر همه کسانی است که از سطح عامه مردم اوج گرفته و بر قله های کمال تکیه زده اند. وقتی انسان به برخی از مراتب کمال بار یابد، غنچه های شهادت طلبی بر شاخه های درخت ایمان او شکفته می گردد و همواره مرغ دلش در کنار این گل های ملکوتی، نغمه سرایی می کند تا به عالم بالا پر کشد.
یاران امام مهدی علیه السلام که مقام آنها همواره مورد درخواست اولیای خدا و از آرزوهای مقدس آنها بوده است نیز آرزوی شهادت در راه خدا می کنند تا به عالی ترین جلوه ایثار یعنی دادن جسم و جان خود در راه خدا بار یابند. امام صادق علیه السلام فرمود:
یدعون الشّهادة و یتمنّون ان یقتلوا فی سبیل اللّه و شعارهم یا لثارات الحسین.(185)
اصحاب مهدی علیه السلام طلب شهادت می کنند و آرزو دارند که در راه خدا کشته شوند و شعار آنها در جنگ یالثارات الحسین است.
البته پاداش شهدای عصر ظهور بسیار زیادتر از شهدای زمان های دیگر است.
امام باقر علیه السلام فرمود:
کسی که زمان قائم ما را درک کند و با او کشته شود اجر دو شهید دارد و کسی که در برابر او کشته شود اجر بیست شهید دارد.(186)