فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

ویژگی های یاران مهدی علیه السلام

یاران خاص مصلح جهان دارای ویژگی هایی هستند و ما در این بحث به مهم ترین آنها می پردازیم.

1- جوانی

سیمای امام مهدی علیه السلام سیمای کسی است که قریب چهل سال از عمر او گذشته باشد و یاران خاصّ او نیز از جوانانند یعنی سن اکثر آنها هماهنگ با مولای آنهاست که جوان به شمار می آید.
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:
اصحاب المهدیّ شباب لا کهول فیهم، الّا مثل کحل العین و الملح فی الزّاد وأقل الزاد الملح(183)
اصحاب مهدی جوانند، کامل سن در میان آنها نیست مگر مثل سرمه چشم و نمک در غذا و کمترین چیز در غذا نمک است.
امّا چه حکمتی در جوانی آنها نهفته است خداوند به حقایق امور آگاه است. شاید دلیل آن این باشد که آنها تا پایان حاکمیت آن حضرت با او همراه باشند و سن جوانی این امکان را به آنها می دهد که تا او زنده است آنها نیز در کنار آن حضرت باشند و شخصیت جدیدی جایگزین آنها نگردد. چرا که کسی پس از آنها به رتبه بلند آنها نمی رسد و هر جایگزینی می تواند سبب تنزّل کیفی دولت کریمه ولی عصر شود. این که سخنی از مرگ اصحاب امام مهدی علیه السلام که زمام امور عالم را به دست می گیرند نشده است قرینه ای بر قوّت این احتمال است. این دلیل وقتی قوت بیشتری می گیرد که حکومت آن حضرت هفت سال باشد که هر سال آن معادل ده سال باشد چنان که روایاتی در این باره وارد شده است و البته ارقام بالاتری هم درباره مدت حاکمیت او وجود دارد اگر چه در جای خود مدت نوزده سال را قوی تر دانستیم که در این صورت یاران امام زمان علیه السلام به همان سن و موقعیتی که دارند و جهان را اداره می کنند پس از امام مهدی علیه السلام از منصوبین امام حسین علیه السلام پس از رجعت او به دنیا خواهند بود وحکومت آل محمّد علیهم السلام را با همان موقعیت و شکوه قبلی ادامه خواهند داد. حضور یاران خاصّ امام مهدی علیه السلام در دولت کریمه امام حسین علیه السلام که روایات متعددی بر آن وارد شده است نقطه قوّتی بر آن حکومت الهی خواهد بود و این حضور بدون جوان بودن اصحاب مهدی علیه السلام امکان پذیر نمی باشد.

2- معنویت

بدون شک کسانی که به افتخار بزرگ صحابی ولی عصر علیه السلام نایل می شوند باید از رتبه بالایی در معنویت، عرفان و عبادت برخوردار باشند.
امام صادق علیه السلام فرمود:
یاران مهدی علیه السلام کسانی هستند که شب بیدارند و در نماز خود به نغمه ای مانند صدای زنبور دارند. شب را بیدارند و به عبادت می پردازند و روز مانند شیرند. مطیع تر از کنیز برای مولای خویشند و همانند چراغ نورانی هستند. گویا قلب های آنها چراغ هایی است و از خوف خدا بیمناکند.(184)