فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

یاران خاص امام مهدی علیه السلام

یاران خاص که از آنها به اصحاب مهدی علیه السلام نام برده می شود چهره های حکومتی و اجرایی او هستند آنها انسان هایی عادل، مقتدر، فقیه و کار آمدند که در تثیبت حکومت جهانی مولای خویش نقش اساسی دارند.
ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام سؤال کردم: آیا غیر از این سیصد و سیزده نفر، مؤمنی روی زمین نیست؟ امام علیه السلام فرمود: آری، هست ولی قائم از میان آنان قیام می کند و آنها انسان هایی نجیب و فقیهان، قضات و حکام دین هستند که دست امام علیه السلام قلب آنها را نوازش کرده و هیچ حکمی برای آنها مشتبه نخواهد شد.(178)
امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری به ابان بن تغلب فرمود: ای ابان! به زودی سیصد و سیزده نفر را خدای -تبارک و تعالی- در این مسجد گرد می آورد که مردم مکّه خیال می کنند هنوز پدران آنها خلق نشده اند. در دست آنها شمشیرهایی است که روی هر شمشیری، نام، نام پدر، لقب و دیگر خصوصیات صاحبش نوشته شده است.(179)
هم چنین فرمود: یاران، یکدیگر را ملاقات می کنند گویی همگی از یک پدر و مادرند.(180)
اصحاب امام مهدی علیه السلام تفاوت هایی هم با یکدیگر دارند. برخی از آنها از پیامبران و عدّه ای از گذشتگان قبل از اسلام و بعضی از بزرگان صدر اسلام می باشند که رجعت می کنند و عدّه ای هم از مردم عصر ظهور خواهند بود. امام صادق علیه السلام فرمود:
بیست و هفت نفر از پشت کوفه رجعت می کنند و بیست نفر از قوم موسی هستند که به حق قضاوت می کردند و هفت نفر از اصحاب کهف می باشند و یوشع بن نون و سلمان و ابو دجانه و مقداد و مالک اشتر همگی از یاران و حاکمانند.(181)
البته رجعت کنندگان به شخصیت هایی که در این روایت ذکر گردیده خلاصه نمی شوند بلکه عده زیادی از مؤمنین نیز رجعت خواهند کرد و از یاران حضرت خواهند بود. اصحاب مهدی علیه السلام که سران آینده جهان خواهند بود سیصد و سیزده نفرند که پنجاه و نه نفر آنها در روایت قبل مطرح شدند و دویست و پنجاه نفر که از مردم عصر ظهور خواهند بود را در روایتی دیگر بیان خواهیم کرد و چهار نفر دیگر که به آنها اشاره نشده است احتمالاً از روایت افتاده باشند و یا کسانی چون عیسی و برخی از پیامبران دیگر باشند و البته احتمالات دیگری هم وجود دارد.
و ما در اینجا بنا بر روایت امیر المؤمنین علیه السلام(182) به مکان ها و تعداد اصحابی که از آنها بر خواهند خاست به ترتیب الفبا اشاره می کنیم. البته امکان تغییر جزئی یا کلی نام ها در اثر گذشت زمان وجود دارد و چه بسا برخی از مکان ها در آن زمان نبوده و بعد تأسیس گردیده است.
نام شهر تعداد اصحاب
1- آبادان 3
2- ابدح 1
3- ابهر از شهرهای زنجان 1
4- احساء ساحل شرقی عربستان، حد فاصل کویت و قطر 1
5- ادنه از شهرهای ترکیه 1
6- اذرح 1
7- اردبیل 2
8- ارمینیه نزدیک جمهوری آذربایجان 1
9- اسکندریه 1
10- اسمه 3
11- اصفهان 4
12- آمد از شهرهای ترکیه کنار رودخانه ایسر 1
13- آمل 1
14- انبار از شهرهای مرزی عراق 1
15- انطاکیه از شهرهای سوریه 1
16- اهواز 1
17- باستان 1
18- بالس از شهرهای سوریه 2
19- بدلیس شهری از نواحی جمهوری آذربایجان 1
20- برجان شهری از نواحی خزر 1
21- برقه منطقه ای در شرق جمهوری لیبی 1
22- برکری 1
23- بروجرد 1
24- بصره 2
25- بلخ از شهرهای افغانستان 1
26- بیت المقدس 2
27- تبوک آبادی کوچکی در شمال حجاز1
28- تدمر شهری در قلب صحرای سوریه 1
29- جامده از توابع بصره 1
30- حدیثة الموصل قصبه ای از توابع موصل 6
31- حرّان از شهرهای عراق 1
32- حلب از شهرهای سوریه 3
33- حمص از شهرهای سوریه 2
34- حمیم 3
35- حنانه از توابع نجران در یمن 1
36- خراسان 6
37- خمری 1
38- خوی از شهرهای آذربایجان غربی 1
39- دامفان 1
40- دکار از مناطق مرزی سنگال 1
41- دمشق 4
42- دمیاط از شهرهای مصر در کنار رود نیل 1
43- دورق از توابع اهواز 1
44- دیر از شهرهای عراق یا استان بوشهر 1
45- دینور از شهرهای کردستان ایران 2
46- رأس العین شهری در سوریه یالبنان یاالجزایر و یا مغرب 1
47- رقه شهری در سوریه 1
48- رمله از شهرهای فلسطین 1
49- ری تهران امروز یا از توابع آن 10
50- زبید شهر یدر یمن نزدیک دریای سرخ 1
51- ساوه 1
52- سرات از شهرهای حجاز 1
53- سرخس از شهرهای استان خراسان 1
54- سرخیس 1
55- سلماس شهری در آذربایجان 1
56- سمرقند از شهرهای ازبکستان 1
57- سوراء شهری در بابل یا بغداد 1
58- سوریه 1
59- سوس الاقصیشهری در مغرب ازنواحی بربر یااز توابع شهر طرقله 5
60- سیار 3
61- سیراف 2
62- شاخ 1
63- شوشتر 1
64- شیراز 3
65- شیرواناز مناطق جمهوری آذربایجان و یا از شهرهای خراسان و یا ایلام 1
66- صریح 1
67- صور شهری در عمان 2
68- صیدا شهری ساحلی در لبنان 1
69- طائف 1
70- طالقان 24
71- طرطوس شهری در سوریه 3
72-طنجه 1
73- عامر 1
74- عانه از شهرهای سوریه 1
75- عدن از شهرهای یمن 1
76- عرار منطقه ای در نجد یا یمامه یا حجاز 1
77- عرفات 1
78- عسقلان از شهرهای فلسطین 1
79- عسکر مکرم از توابع خوزستان 1
80- عکا شهری در فلسطین 1
81- عکبرا شهر کوچکی در ده فرسخی بغداد 1
82- علالی 1
83- عمان 2
84- غزّه 1
85- فارس 1
86- فارقین از مناطق الجزایر 1
87- فرنگ فرانسه 1
88- فسطاط شهری در عراق 4
89- قادسیه 1
90- قبج 1
91- قبرص جزیره ای میان ترکیه و سوریه 2
92- قراح از شهرهای حجاز بین اعلاء و مدینه 2
93- قرمیس 1
94- قزوین 2
95- قسوان 2
96- قصر 1
97- قصور 2
98- قطیف از شهرهای عربستان 2
99- قلقیلا شهری در فلسطین 1
100- قم 10
101- قورص 1
102- قوص از شهرهای مصر در کنار نیل 1
103- قیروان منطقه ای صحرایی در لیبی 1
104- قیموت 1
105- کازرون 1
106- کراز 1
107- کرخ از توابع بغداد 1
108- کوفه 4
109- گرگان 2
110- محله شهری در مصر 1
111- مدینه 10
112- مراد 1
113- مراغه از شهرهای استان آذربایجان شرقی 3
114- مرج از شهرهای لیبی 1
115- مرو شهری در ترکمنستان 10
116- مغلثایا 1
117- مکه 4
118- مناجرد 1
119- موصل از شهرهای عراق1
120- نسور 1
121- نصیین شهری در ترکیه یا عراق یا سوریه 1
122- نهاوند از شهرهای همدان 1
123- نیل شهری در ترکیه یا روستایی در حلب سوریه 1
124- واسط از شهرهای عراق 3
125- هجر از روستاهای یمن یا بحرین یا حجاز 1
126- هرات از شهرهای افغانستان 1
127- همدان از شهرهای ایران یا همدان از شهرهای یمن 3
128- یمامه از شهرهای حجاز 1

ویژگی های یاران مهدی علیه السلام

یاران خاص مصلح جهان دارای ویژگی هایی هستند و ما در این بحث به مهم ترین آنها می پردازیم.

1- جوانی

سیمای امام مهدی علیه السلام سیمای کسی است که قریب چهل سال از عمر او گذشته باشد و یاران خاصّ او نیز از جوانانند یعنی سن اکثر آنها هماهنگ با مولای آنهاست که جوان به شمار می آید.
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:
اصحاب المهدیّ شباب لا کهول فیهم، الّا مثل کحل العین و الملح فی الزّاد وأقل الزاد الملح(183)
اصحاب مهدی جوانند، کامل سن در میان آنها نیست مگر مثل سرمه چشم و نمک در غذا و کمترین چیز در غذا نمک است.
امّا چه حکمتی در جوانی آنها نهفته است خداوند به حقایق امور آگاه است. شاید دلیل آن این باشد که آنها تا پایان حاکمیت آن حضرت با او همراه باشند و سن جوانی این امکان را به آنها می دهد که تا او زنده است آنها نیز در کنار آن حضرت باشند و شخصیت جدیدی جایگزین آنها نگردد. چرا که کسی پس از آنها به رتبه بلند آنها نمی رسد و هر جایگزینی می تواند سبب تنزّل کیفی دولت کریمه ولی عصر شود. این که سخنی از مرگ اصحاب امام مهدی علیه السلام که زمام امور عالم را به دست می گیرند نشده است قرینه ای بر قوّت این احتمال است. این دلیل وقتی قوت بیشتری می گیرد که حکومت آن حضرت هفت سال باشد که هر سال آن معادل ده سال باشد چنان که روایاتی در این باره وارد شده است و البته ارقام بالاتری هم درباره مدت حاکمیت او وجود دارد اگر چه در جای خود مدت نوزده سال را قوی تر دانستیم که در این صورت یاران امام زمان علیه السلام به همان سن و موقعیتی که دارند و جهان را اداره می کنند پس از امام مهدی علیه السلام از منصوبین امام حسین علیه السلام پس از رجعت او به دنیا خواهند بود وحکومت آل محمّد علیهم السلام را با همان موقعیت و شکوه قبلی ادامه خواهند داد. حضور یاران خاصّ امام مهدی علیه السلام در دولت کریمه امام حسین علیه السلام که روایات متعددی بر آن وارد شده است نقطه قوّتی بر آن حکومت الهی خواهد بود و این حضور بدون جوان بودن اصحاب مهدی علیه السلام امکان پذیر نمی باشد.