فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

2- وضوح بین المللی

نداهای آسمانی برای همه مفهومند و کسی نیست که آنها نشنوند یا درک نکند. زراره گوید: امام صادق علیه السلام فرمود:
منادی به اسم قائم ندا می دهد. عرض کردم به طور عام یا خاص؟ فرمود: عام است و هر قومی آن را به زبان خود می شنود.(163)
این یکی از معجزات الهی است که در یک لحظه جمله ای در سراسر جهان و به همه زبان های مردم عالم پخش می شود و همه آن را درک می کنند. برخی خواسته اند عمومی بودن نداها را به گونه ای توجیه کنند که این نداها با یک زبان باشد که توسط خبرنگارها ترجمه و به دنیا مخابره گردد امّا این توجیه خلاف ظاهر روایات است.

3- شدت و قوت

نداهای آسمانی از چنان شدت و قوّتی برخوردارند که کسی از شنیدن آنها مستثنا نمی شود. اگر کسی خواب باشد بیدار می شود و اگر بیدار باشد وحششت زده می شود. حتی دختران عفیفه بدون اختیار از سراپرده خود بیرون می آیند تا این صوت شگفت انگیز و استثنایی را پی گیری کنند. و بالاتر این که هر موجود زنده ای از جن و ملک و موجودات زنده دیگر از شنیدن آن به شدت متأثر می شوند. ابو بصیر گوید:
امام صادق علیه السلام فرمود:
قائم قیام نمی کند تا این که اسم او در شب بیست و سوم ماه رمضان که برابر شب جمعه است در آسمان طنین انداز گردد. عرض کردم: به چه نامی ندا داده می شود؟ حضرت فرمود: به اسم او پدرش: «آگاه باشید که فلان بن فلان، قائم آل محمد علیهم السلام ظاهر شد. سخن او را بشنوید و اطاعت کنید.» در آن هنگام چیزی از خلق خدا که زنده است باقی نمی ماند مگر این که صیحه آسمانی را می شنود. پس انسان خواب، بیدار می شود و به صحن خانه خود می آید و دوشیزگان از سراپرده خود خارج می شوند و قائم هم از ندایی که می شنود خروج می کند و این صوت، صدای جبرئیل است.(164)

4- تنوع

نداهای آسمانی محتوای مختلفی دارند و با الفاظ متفاوتی در آسمان طنین انداز می شوند که به برخی از آنها اشاره گردید و به بعضی دیگر نیز اشاره می کنیم. البته برخی نداها صرفاً برای اعلام ظهور حجّت خدا هستند امّا برخی برای اعلام حقانیت و بعضی دیگر بیانگر قیام او و یا اطاعت از آن حضرت می باشند. امام رضا علیه السلام فرمود:
در ماه رجب سه ندا در آسمان طنین انداز می شود. یکی می گوید:
الا لعنة اللّه علی الظّالمین
و منادی دوم می گوید:
ازفت الازفة یا معشر المؤمنین
ای گروه مؤمنین آن حادثه نزدیک فرا رسید.
و منادی سوم گوید:
انّ اللّه بعث فلاناً فاسمعوا له و اطیعوا.(165)
خداوند مهدی را بر انگیخت، به او گوش فرا دهید و از او اطاعت نمایید.
امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:
وقتی منادی از آسمان ندا دهد: حق با آل محمد علیهم السلام است، در این هنگام مهدی بر سر زبان ها آید.(166)
هم چنین امام رضا علیه السلام درباره امام مهدی علیه السلام می فرماید:
او کسی است که منادی از آسمان برای او ندا می دهد که همه مردم می شنوند:
الا انّ حجّة اللّه قد ظهر عند بیت اللّه فاتّبعوه، فانّ الحق معه و فیه.(167)
آگاه باشید که حجّت خدا در خانه خدا ظهور کرد، او را اطاعت کنید، به راستی که حق با او و در اوست.
پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود:
وقتی زمان خروج قائم فرا می رسد ندا کننده ای از آسمان ندا می دهد:
ایّها الناس: انّ اللّه قطع عنکم مدّة الجبّارین و ولیّ الامر خیر امّة محمّد صلی اللّه علیه و آله فالحقوا بمکّة(168)
ای مردم! خداوند سلطه خود کامگان را از شما برداشت و حکومت را، بهترین امت محمد صلی اللّه علیه و آله به دست گرفت؛ خود را به مکّه رسانید.
نکته مهمی که در کنار نداهای آسمانی وجود دارد شک و تردیدی است که شیطان در دل مردم می اندازد. امام باقر علیه السلام می فرماید:
در اوّل روز، ندای آسمانی بلند می شود که بدانید حق با علی و شیعه اوست. سپس ابلیس در آخر شب از زمین ندا می دهد: آگاه باشید که حق با عثمان سفیانی و شیعه اوست و در این جاست که عدّه ای در شک و تردید قرار می گیرند.(169)
یکی از عوامل مخالفت با امام مهدی علیه السلام همین ندای شیطانی است که عدّهای را به تردید می اندازد و آنها را در برابر امام علیه السلام به مخالفت وا می دارد. زراره گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: چه کسی با قائم مخالفت می کند در حالی که نام او برده می شود؟ فرمود: ابلیس آنها را رها نمی کند تا این که در پایان شب ندای می دهد و مردم را به شک
می اندازد.(170)
البته حق معلوم است زیرا ندای جبرئیل در آسمان می پیچد و ندای ابلیس از زمین بر می خیزد. از طرفی ندای حق دل نشین و مطابق روایاتی است که از معصومین علیهم السلام وارد شده است و ندای ابلیس بر خلاف آنهاست. امّا کسانی که از دلی بیمار برخوردارند ندای ابلیس را پی گیری می کنند و به آن دامن می زنند تا بلکه بتوانند با کفر جهانی و عامل آن که سفیانی است همراهی کرده و عدّه ای را به انحراف بکشانند.