فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

ویژگی های نداهای آسمانی

نداهای آسمان ویژگی خاص خود را دارند که به اختصار آنها را مورد بحث قرار می دهیم.

1- تعدّد

نداهای متعددی از سوی جبرئیل و فرشته های دیگر در آسمان طنین انداز می شود که برخی کلی بوده و بعضی به ویژگی های امام مهدی علیه السلام و مکان ظهور او یا برخی تحولات اشاره دارند. از روایات استفاده می شود که این نداها در ماه های رجب، رمضان، شوال و محرم می باشند و چه بسا جند مرتبه در هر یک از زمان های یاد شده تکرار شوند.

2- وضوح بین المللی

نداهای آسمانی برای همه مفهومند و کسی نیست که آنها نشنوند یا درک نکند. زراره گوید: امام صادق علیه السلام فرمود:
منادی به اسم قائم ندا می دهد. عرض کردم به طور عام یا خاص؟ فرمود: عام است و هر قومی آن را به زبان خود می شنود.(163)
این یکی از معجزات الهی است که در یک لحظه جمله ای در سراسر جهان و به همه زبان های مردم عالم پخش می شود و همه آن را درک می کنند. برخی خواسته اند عمومی بودن نداها را به گونه ای توجیه کنند که این نداها با یک زبان باشد که توسط خبرنگارها ترجمه و به دنیا مخابره گردد امّا این توجیه خلاف ظاهر روایات است.