فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

ویژگیهای جسمانی

بنا بر روایاتی که از معصومین علیهم السلام نقل شده است امام مهدی علیه السلام دارای قامتی متوسط و برافراشته، صورتی زیبا، پیشانی باز، ابروان به هم پیوسته، بینی کشیده و زیبا، میان دندانهای ثنایا باز، شکم فربه، پاها قوی و ران های پر گوشت دارد. استخوان های شانه ها درشت و در پشت خود دو خال دارد که یکی به رنگ پوست و دیگری شبیه خال پیامبر صلی اللّه علیه و آله است. رنگش سفید مایل به سرخی، موها زیبا و رخساره اش همچو ماه نورانی می درخشد و شبیه ترین مردم به پیامبر صلی اللّه علیه و آله است.

طول عمر

یکی از معارف مربوط به ولی عصر علیه السلام طول عمر آن حضرت است که چگونه ممکن است یک انسان حدود هزار و دویست سال و بلکه بیشتر از آن در دنیا زندگی کند.
اگر چه این سؤال در گذشته با شگفتی مطرح می گردید امّا امروز تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که انسان می تواند عمر خود را بسیار افزایش دهد و حتی اندازه خاصّی هم برای آن ذکر نکرده اند و در برخی مجلّات علمی آمده است انسان می تواند عمر خود را به هزاران سال افزایش دهد. حال وقتی طول عمر امکان وقوع داشته باشد ذکر نمونه های آن استبعادی ندارد.
اساساً بهترین دلیلی که می تواند برای وقوع امری ارائه کرد وجود نمونه های آن است. افرادی که عمر طولانی داشته اند کم نبوده اند، به طوری که برخی دانشمندان کتاب هایی را تحت عنوان «المعّمرون» تألیف کرده اند و نمونه های قابل توجهّی را ارائه نموده اند. قرآن کریم خود به امکان طول عمر و وجود نمونه هایی از افراد که عمر طولانی داشته و دارند اشاره فرموده است. از جمله می فرماید:
و لقد ارسلنا نوحاً الی قومه فلبث فیهم الف سنة الّا خمسین عاماً فاخذهم الطّوفان و هم ظالمون.(10)
ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس در میان آنها نهصد و پنجاه سال درنگ کرد تا این که طوفان آنها را گرفت، در حالی که ستمکار بودند.
نهصد و پنجاه سال، تنها دورانی را شامل می شود که نوح علیه السلام قبل از طوفان در میان مردم تبلیغ می کرد. قبل از بعثت او و پس از طوفان هم زمان قابل توجهی بوده است که در برخی روایات به آن اشاره شده است. امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید:
نوح دو هزار و پانصد سال عمر کرد که هشتصد و پنجاه سال از آن، قبل از بعثت، نهصد و پنجاه سال بعد از بعثت و هفتصد سال پس از طوفان و فروکش آب بود.(11)
امام سجاد علیه السلام فرمود: قائم، سنّتی از نوح دارد و آن طول عمر است.(12)
از جمله کسانی که عمر طولانی دارد و قرآن هم آن را تأیید می کند، حضرت مسیح علیه السلام است. مسیحیان معتقدند مسیح علیه السلام به صلیب کشیده شد، امّا قرآن می فرماید: «او را نکشتند و به صلیب نکشیدند، بلکه امر بر آنها مشتبه شد... یقیناً او را نکشتند بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد.»(13)
مسن تر از حضرت مسیح علیه السلام حضرت خضر علیه السلام است که در زمان حضرت موسی علیه السلام زنده بود و گفت وگوی آنها در قرآن بیان شده است. امام صادق علیه السلام می فرماید:
چون خدای تبارک و تعالی اراده کرده بود عمر قائم علیه السلام را در ایّام غیبتش طولانی کند و می دانست بندگانش بر طول عمر او اشکال می گیرند، عمر بنده صالح خود را طولانی کرد تا برای طول عمر قائم به آن استدلال شود و اشکال افراد معاند و بداندیش باطل گردد.(14)
قرآن کریم این حقیقت را مورد تأیید قرار داده است که یک انسان یا موجود زنده دیگر می تواند تا پایان این عالم زندگی کند. وقتی یونس علیه السلام از کشتی به دریا انداخته شد، یک ماهی او را بلعید امّا یونس علیه السلام در شکم ماهی تسبیح خدا می گفت و به خاطر تسبیحی که گفت نجات یافت.
قرآن می فرماید: فالتقمه الحوت و هو ملیم، فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون(15)
ماهی او را بلعید در حالی که یونس نکوهش کننده خویش بود، و اگر از تسبیح کنندگان نبود تا روزی که مردم برانگیخته می شوند در شکم آن ماهی می ماند.
از آیه ای که بیان گردید استفاده می شود که یک انسان یا ماهی می تواند تا پایان عالم زندگی کند، چه این زندگی به صورت عادی بگذرد یا اراده خاصّ الهی بر ادامه آن تعلّق گیرد.

فصل دوم:امام مهدی علیه السلام در آینه وحی

قرآن و مهدی علیه السلام
دو نور هدایتند.