فهرست کتاب


پرچم هدایت «سیمای شکوهمند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف»

محمد رضا اکبری‏

حضرت امام خمینی قدس سره

من نمی توانم اسم رهبر روی ایشان بگذارم، بزرگ تر از این است... نمی توانم بگویم که شخص اول است برای این که دومی در کار نیست، ایشان را نمی توانیم مابا هیچ تعبیری تعبیر کنیم، الا همین که مهدی موعود است. آنی است که خدا ذخیره کرده است برای بشر و ما باید خودمان را مهیا کنیم از برای این که اگر چنانچه موفق شدیم ان شاءاللّه به زیارت ایشان، طوری باشد که روسفید باشیم پیش ایشان.

مقام معظم رهبری

... شما می بینید که این حقیقت وجود حضرت مهدی علیه السلاممخصوص شیعه نیست؛ همه ادیان و مذاهب عقیده دارندکه یک منجی و یک دست مقتدر الهی در مقطعی از تاریخ خواهد آمد و در نجات بشر از ظلم و جور، معجزه گری خواهد کرد. فرقی که ما شیعه ها با دیگران و بقیه فرق اسلامی و غیر اسلامی داریم، این است که مااین شخص عظیم و عزیز را می شناسیم، اسمش را می دانیم، تاریخ ولادتش را می دانیم، پدران و مادر عزیزش را می شناسیم و قضایایش را می دانیم، ولی دیگران اینها را نمی دانند.
بیانات مقام معظم رهبری در روز میلاد پر برکت حضرت ولی عصر علیه السلام،17/10/1374

فصل اول:از طلوع تا غیبت

پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله:
المهدی طاووس اهل الجنة(1)
مهدی طاووس اهل بهشت است.