فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد دوم

سید محمد تقی موسوی اصفهانی سید مهدی حائری قزوینی‏

هدیه به امام موسی بن جعفر (کاظم) (علیه السلام)

چنین بگوید: اللهم ان هاتین الرکعتین هدیة منی الی عبدک و ابن عبدک و ولیک و ابن ولیک سبط نبیک موسی بن جعفر وارث علم النبیین.اللهم فتقبلها منی و ابلغه ایاهما عنی و اثبنی علیهما افضل املی و رجائی فیک و فی نبیک و ولیک و ابن ولیک یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین

هدیه به امام علی بن موسی (رضا) (علیه السلام)

چنین بگوید: اللهم ان هاتین الرکعتین هدیة منی الی عبدک و ابن عبدک و ولیک و ابن ولیک سبط نبیک علی بن موسی الرضا. اللهم فتقبلها منی و ابلغه ایاهما عنی و اثبنی علیهما افضل املی و رجائی فیک و فی نبیک و ولیک و ابن ولیک یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین

هدیه به امام محمد بن علی (جواد) و امام علی بن محمد (هادی) و امام حسن بن علی (عسکری) (علیهم السلام)

به ترتیب فوق بخواند، تا به حضرت امام صاحب الزمان (علیه السلام) برسد، پس آن دعا را بخوان تا بگویی: اللهم ان هاتین الرکعتین هدیة منی الی عبدک و ابن عبدک و ولیک و ابن ولیک سبط نبیک فی ارضک و حجتک علی خلقک. اللهم فتقبلها منی و ابلغه ایاهما عنی و اثبنی علیهما افضل املی و رجائی فیک و فی نبیک و ولیک و ابن ولیک یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین
سید اجل علی بن طاووس در جمال الاسبوع گوید: شاید که نشاط به جای آوردن این هدایا را در خود نبینی یا به خاطر این که به خود بگویی که ائمه معصومین (علیهم السلام) از این هدیه ها بی نیازند، یا شاید که آن ها را از جهت تکرار در هر روز بسیار شماری و طبع تو به انجام ندادن آن ها تمایل کند، و بدان که آنان -صلوات الله علیهم- از هدیه تو مستغنی و بی نیاز می باشند، ولی تو بی نیاز نیستی از این که هدیه به ایشان تقدیم نمایی و گفتارت نزد آنان نزدیک باشد، همچنان که خداوند -جل جلاله- از این احوال بی نیاز است، پس باید که در نیت و خاطر تو هنگامی که این اعمال را آغاز می کنی چنین باشد که خداوند -جل جلاله- و آنان -صلوات الله علیهم- به سعادت و امنیت و جاودانگی در کمال احسان در منزلگاه رضوان الهی، راهنمایی کردند. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی السلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان...(490)؛ آنان برتو به مسلمان شدن منت می گذارند بگو شما با اسلام خود بر من منت نگذارید بلکه خدا بر شما منت و احسان دارد که شما را به سوی ایمان هدایت فرموده است.
و تو آن چنانی که یکی از علمای بیان سروده است:
اهدی لمجلسه الکریم و انما - اهدی له ما حزت من نعمائه
کالبحر یمطره السحاب و ماله - من علیه لانه من ماله
برای مجلس گرامی او هدیه می کنم و جز این نیست که آنچه از مراحمش به دست آورده ام برای او هدیه می دهم. همچون دریا که ابرها بر آن می بارند و حال آن که هیچ منتی بر آن ندارند زیرا که (آنچه ببارند) از آب دریا است.
و این که نمازها را بسیار شماری، یا تمایل داشته باشی که از آن ها فراغت یابی تا به تحصیل سعادت خود بپردازی پس بدان که این هدایت شدن به تقدیم هدیه از طریق عنایت خداوند -جل جلاله- و اولیا و برگزیدگان خداوند و اخلاص ایشان در عبادت خدای ذوالجلال برایت حاصل گردیده، به خصوص که تو معتقد هستی که اگر حجت های خداوند بر بندگان نبودند، خداوند -جل جلاله- برایشان سبب سعادتی است که به آن رسند، پس چون عمل تو در هر حال در ترازوی ایشان سنجیده می شود، آن را به ایشان هدیه کن، تا به کسب آنچه در حساب خواهد بود دست یابی، و اگر عموم عنایت و تفضل آنان نبود به آن نایل نمی شدی، و اگر نسبت به مقدار حق خدای تعالی -جل جلاله- به ایشان و حق ایشان بر تو به لطف خداوند -جل جلاله- معرفت داشتی، و می دانستی که چقدر از حقوقشان شب و روز ضایع می گردد، متوجه می شدی که آنچه هدیه می کنی به معذرت خواهی نیاز دارد، و بسان بعضی از اهل اعتبار چنین می گفتی:
فان تقبلوا منی هدیة قاصر - عددت لکم ذات القبول من الفضل
و کان قبول عندکم فضل رحمة-یعز بها قلب الولی من الذل
و یوجب شکرا" عنده لمقامکم - و فرض حقوق لا یقوم لها مثلی
چنان که هدیه ای از من قاصر بپذیرد، آن پذیرفتن را از جمله فضل شما به شمار آورم، و پذیرش نزد شما رحمت و مهر بیشتری خواهد بود، که دل دوستدار شما به سبب آن از خواری و مذلت به عزت رسد. و مایه سپاسگزاری آن دوستدار شما می شود به جهت مقام برجسته شما، و بر عهده آمدن حقوقی که همچو منی از انجام آن ناتوان است. و یکی از هم مسلکان به من گفت: من خودم و عملم را کوچک و حقیر می بینم از این که آن را به ایشان هدیه نمایم، به او گفتم: پس چرا خودت را از خدمت به خدای -عز و جل- کوچک نمی بینی که حمد و شکر او را به جای می آوری و سایر خدمات را انجام می دهی؟ در حالی که او از هر بزرگی عظیم تر است، پس معنی ندارد که خود را در خدمت به نواب او کوچک بینی، به خصوص که آنان خدمتت را نسبت به خود پذیرفته باشند.(491)