فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد دوم

سید محمد تقی موسوی اصفهانی سید مهدی حائری قزوینی‏

چهل و دوم: هدیه کردن ثواب نماز به آن جناب (علیه السلام)

و دلیل بر این، روایتی است که سید بن طاووس در کتاب جمال الاسبوعت آورده. وی گوید: ابو محمد صمیری حدیث آورد، گفت: حدیث کرد ما را ابو عبدالله احمد بن عبدالله بجلی به سندی که به امامان (علیهم السلام) بالا برده که فرمودند: هر کس ثواب نماز خود را برای رسول خدا و امیرالمؤمنین و اوصیاب بعد از آن حضرت (علیه السلام) قرار دهد، خداوند ثواب نمازش را آن قدر افزایش می دهد که از شمارش آن نفس قطع می گردد و پیش از آن که روحش از بدنش بر آید به او گفته می شود: ای فلان!هدیه تو به ما رسید، پس امروز روز پاداش و تلافی کردن (نیکی های) تو است، دلت خوش و چشمت روشن باد به آنچه خداوند برایت مهیا فرموده، و گوارایت باد آنچه را به آن رسیدی. راوی گوید: (به امام (علیه السلام)) عرض کردم چگونه نمازش را هدیه نماید و چه بگوید؟ فرمود: نیت می کند ثواب نمازش را برای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)...(487)
مصنف این کتاب محمد تقی موسوی -عفی الله تعالی عنه- می گوید: مقتضای ای حدیث شریف، مستحب بودن هدیه ثواب نمازها به طور مطلق -چه واجب و چه مستحب- به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) یا حضرت صاحب الدار(488) یا سایر ائمه اطهار (علیهم السلام) می باشد و آنچه پس از این کلام در سخنان امام (علیه السلام) آمده، گواه بر این است.

چهل و سوم: هدیه نماز مخصوص

این که شخص مؤمن نماز مخصوصی به عنوان هدیه به آن حضرت (علیه السلام) یا به یکی از امامان (علیهم السلام) به جای آورد و هیچ حد و وقت و شماره ای برای این نماز نیست و مؤمن به مقدار محبت و توانایی اش به محبوبش هدیه تقدیم می کند و بر حسب طاقتش او را خدمت می نماید. و دلیل بر آنچه یاد کردیم آن است که در حدیث سابق پس از آن عبارت آمده است: و اگر بتواند بر پنجاه رکعت نماز چیزی را بیفزاید -هر چند در هر روز دو رکعت باشد- و آن دو رکعت را به یکی از ایشان (علیهم السلام) هدیه نماید، پس آن دو رکعت نماز را همچون نمازهای واجب آغاز کند که هفت تکبیر یا سه تکبیر بگوید، یا در هر رکعت یک تکبیر. و پس از تسبیح رکوع و سجود در هر رکعت سه مرتبه بگوید: صلی الله علی محمد و آل محمد الطیبین الطاهرین و چون تشهد گفت و سلام داد، بگوید: اللهم انت السلام و منک السلام یا ذا الجلال و الاکرام صل علی محمد و آل محمد الطیبین الطاهرین الاخیار و ابلغهم افضل التحیة و السلام. اللهم ان هذه الرکعات هدیة منی الی عبدک و نبیک و رسولک محمد بن عبدالله خاتم النبیین و سید المرسلین. اللهم فتقبلها منی و ابلغه ایاها عنی و اثبنی علیها افضل املی و رجائی فیک و فی نبیک و وصی نبیک و فاطمة الزهراء ابنة نبیک و الحسن و الحسین سبطی نبیک و اولیائک من ولد الحسین (علیهم السلام) یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین
خدایا!تویی سلامت دهنده و سالم از هر عیب، و سلامت از (سوی) تو است. ای صاحب جلال و بزرگواری!بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) آن پاکیزگان پاک بهترین خلق درود فرست و برترین تحیت و سلام را به ایشان برسان. بار خدایا!به درستی که این رکعات هدیه ای از من است به بنده و پیغمبر و رسول تو محمد بن عبدالله خاتم پیغمبران و سید رسولان. خدایا! پس این (هدیه) را از من بپذیر و از من به او برسان و پاداش مرا بهترین آرزوهایم قرار ده و به مقدار امیدم درباره تو و درباره پیغمبرت و وصی پیغمبرت و فاطمه زهرا دخت پیامبرت و حسن و حسین دو سبط و نواده پیغمبرت و اولیائت از فرزندان حسین (علیهم السلام) ای ولی مؤمنین ای ولی مؤمنین ای ولی مؤمنین.(489)

نماز هدیه به امیرالمؤمنین علی (علیه السلام):

پس از دو رکعت نماز، دعای مذکور را تا افضل التحیة و السلام بخواند، سپس بگوید: اللهم ان هاتین الرکعتین هدیة منی الی عبدک و ولیک و ابن عم نبیک و وصیه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب. اللهم فتقبلها منی و ابلغه ایاهما عنی و اثبنی علیهما افضل املی و رجائی فیک و فی نبیک و وصی نبیک و فاطمة الزهراء ابنة نبیک و الحسن و الحسین سبطی نبیک و اولیائک من ولد الحسین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین یا ولی المؤمنین