فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد دوم

سید محمد تقی موسوی اصفهانی سید مهدی حائری قزوینی‏

37- روز غدیر

چون روزی است که خداوند در آن امیرمؤمنان و ائمه طاهرین (علیه السلام) را به ولایت بر مؤمنین و جانشینی خاتم پیغمبران (صلی الله علیه و آله و سلم) اختصاص داد و آن ولایت را مولایمان صاحب الزمان از پدران معصومش (علیهم السلام) ارث می برد، پس چون مؤمن در این روز تسلط غاصبین و چیره شدن ستمگران را مشاهده کند و مخفی بودن حافظ دین را بنگرد، ایمان و دوستی اش نسبت به آن حضرت، او را وامی دارند که برای زودتر شدن فرج دعا کند و ظهور آن جناب را از درگاه خداوند بخواهد و آسان شدن قیام و خروجش را مسألت نماید که روز تجدید پیمان بستن و عهد کردن (برای ولایت امامان (علیهم السلام)) است و دعا برای فرج صاحب الزمان از جمله مصادیق آن می باشد.
و شاهد بر تأکید آن دعا در روز غدیر، ورود آن به طور خاص در دعایی است که در کتابهای اقبال و زاد المعاد(68) یاد شده، اول آن دعا چنین است: اللهم انی اسألک بحق محمد نبیک و علی ولیک و الشأن و القدر الذی خصصتهما به دون خلقک؛ خدایا! به حق محمد پیامبرت و علی ولی ات و شأن و منزلتی که از بین خلایقت به آن ها اختصاص داده ای از تو می خواهم... و در آخر آمده: اللهم فرج عن اهل بیت محمد نبیک واشف عنهم و بهم عن المؤمنین الکربات اللهم املاء الارض بهم عدلا" کما ملئت ظلما" و جورا" و انجز لهم ما وعدتهم انک لا تخلف المیعاد
خدایا! بر خاندان محمد پیامبرت فرج و گشایش ده و از آنها و نیز از مؤمنین به سبب آنها محنت ها و غم ها را برطرف ساز، خداوندا زمین را به وجود آنها پر از عدل کن چنان که از ظلم و جور پر شده است، و آنچه به ایشان وعده فرموده ای تحقق بخش به درستی که تو خلف وعده نمی کنی.
و نیز مستحب است در این روز از خدای تعالی بخواهی که تو را از یاران آن حضرت -که خداوند ظهور و فرجش را زودتر گرداند - قرار دهد، که در دعای شریف طولانی در کتاب اقبال یاد شده، و در آخر آن دعا آمده: اللهم انی اسألک باحق الذی جعلته عندهم، و بالذی فضلتهم علی العالمین جمیعا" ان تبارک لنا فی یومنا هذا الذی اکرمتنا فیه بالوفاء لعهدک الذی عهدت الینا و المیثاق الذی واثقتنا به من موالات اولیائک و البرائة من اعدائک، و تمن علینا بنعمتک و تجعله عندنا مستقرا" ثابتا" و لا تسلبناه ابدا" و لا تجعله عندنا مستودعا" فانک قلت: (فمستقر و مستودع) فاجعله مستقرا" ثابتا" وارزقنا نصر دینک مع ول هاد من اهل بین نبیک قائما" رشیدا" هادیا" مهدیا" من الضلالة الی الهدی واجعلنا تحت رایته و فی زمرة شهداء مقتولین فی سبیلک و علی نصرة دینک
خداوندا! از تو می خواهم به حقی که نزد آنان (خاندان پیغمبر) قرار داده ای و به آنچهه بر تمام جهانیان برتری شان بخشیده ای، این که روز را بر ما مبارک سازی، این روز که ما را در آن، به جهت وفای به عهد که با ما بسته ای و پیمانی که از ما گرفته ای، گرامیمان داشته ای، پیمان دوستی و پیروی اولیائت و بیزاری از دشمنانت، (و از تو می خواهم) که با نعمتت بر ما منت نهی و آن را نزد ما قرار یافته پایدار نمایی و هیچ گاه این نعمت (ولایت) را از ما مگیر و آن را نزد ما به طور امانت قرار مده، که تو فرموده ای: (پس قرار یافته است و امانت سپرده شده) پس آن را برقرار و پایدار کن، و یاری دینت را در خدمت ولی هدایت کننده ای از خاندان پیغمبرت به ما روزی فرمای، آن هنگام که به ارشاد بپاخیزد و هدایتگر هدایت شده از گمراهی به سوی راه راست بوده باشد، و ما را زیر پرچم او و در شمار شهیدان راستینی که در راه تو و به خاطر یاری دینت کشته شده باشند، قرار بده.
و نزدیک به این عبارت در دعای یاد شده در زاد المعاد آمده، و آنچه آوردیم برای اهل بینش و هدایت خواهان بسنده است.

38- مطلق اوقات شریفه و شبها و روزهای متبرکه

و دلیل بر این است آنچه در مزار بحار به سند خود، از فیض بن المختار از ششمین امام بر حق - که درودهای خداوند آمرزنده بر آن ها باد - آورده: درباره زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین (علیه السلام) از امام صادق (علیه السلام) چنین سؤال شد: آیا زیارت را وقتی هست که از وقت دیگر بهتر باشد؟ فرمود: او را - که درود خداوند بر او باد- در هر وقت و به هر هنگام زیارت کنید که زیارت او بهترین موضوع است، هر کس آن را بسیار انجام دهد خیر بسیار برای خود فراهم آورده، و هر که آن را کم تر انجام دهد خیر کمتری برایش خواهد بود، و در اوقات شریفه زیارتتان را قرار دهید که کاریهای نیک در آن ها چند برابر است، و آن اوقات هنگام فرود آمدن فرشتگان برای زیارت او است...
می گویم: محل شاهد، فرموده آن حضرت (علیه السلام) است که: کارهای نیک در آنها چند برابر است چون بدون تردید، دعا از بهترین عبادت ها است، به خصوص دعای یاد شده - یعنی درخواست تعجیل فرج و ظهور برای امام مظلوم غایب (علیه السلام) - و آنچه ذکر کردیم همچون نوری بر فراز کوه طور روشن و آشکار است.

39- هنگام حضور در مجلس مخالفین و غاصبین حقوق امامان

هرگاه در مجلس مخالفین و غصب کنندگان حقوق ائمه طاهرین (علیهم السلام) حضور یافتی، برای تعجیل ظهور امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) دعا کن؛ به جهت روایتی که در کامل الزیارات در باب زیارت های امام حسین (علیه السلام) آمده که: یونس بن ظبیان به حضرت ابی عبدالله (امام صادق (علیه السلام)) عرضه داشت: فدایت شوم؛ من در مجالس این قوم یعنی فرزندان س اب ع (بنی عباس) شرکت می کنم، چه بگویم؟ فرمود: هرگاه در مجالس آنها حضور یافتی و به یاد ما افتادی، پس بگو: اللهم ارنا الرخاء والسرور فانک تأتی علی کل ما ترید...؛ خداوندا! زندگی فراخ و خوشحالی را به ما بنمایان که تو هر چه را بخواهی توانی آورد...
پوشیده نیست که این دعا برای حصول فرج و ظهور دولت حق است و این دعای جامعی است، چنان که به این مطلب توجه دادند با عبارت: فانک تأتی علی کل ما ترید. و مخفی مباد که این دعا به این عبارت به جهت تقیه است، بنابراین خصوصیتی ندارد که همین تعبیر گفته شود، بلکه محبوبیت دعا برای فرج آنها و اهتمام ورزیدن به آن، هنگام حضور یافتن در مجالس مخالفین به هرگونه ای که برای مؤمن میسر باشد، از این عبارت به دست می آید که شخص مؤمن برای حصول فرج ایشان و ظهور دولتشان، که خدای - عز و جل - وعده فرموده، به درگاه او توجه و نیایش نماید، که او به بندگان نزدیک است و دعایشان را به اجابت می رساند.