فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد دوم

سید محمد تقی موسوی اصفهانی سید مهدی حائری قزوینی‏

35- پس از نماز تسبیح

یعنی نماز جعفر بن ابی طالب (علیه السلام)، به ویژه اگر آن را روز جمعه به جای آوری، و شاهد بر آن دعایی است که از مولایمان حضرت کاظم (علیه السلام) رسیده که در کتاب جمال الاسبوع(67) و غیر آن روایت گردیده. خداوند ما و سایر مؤمنین را به انجام آن توفیق دهد ان شاء الله تعالی.

36- پیش از دعا برای خود و خانواده خود

و دلیل بر این است آنچه در مکرمت چهاردهم یادآور شدیم، اضافه بر این که مقتضای حقیقت ایمان همین است، چنان که در حدیث نبوی روایت آمده و حاصلش این است: مؤمن (در حقیقت) مؤمن نخواهد بود تا این که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را از خودش عزیزتر بداند، و خاندان پیغمبر را از خاندان خود عزیزتر بداند، و آنچه آن حضرت را مهموم ساخته از هم خودش بالاتر باشد.
و بدون تردید دعا برای تعجیل فرج مولایمان صاحب الزمان (علیه السلام) از امور مهم است و دلها به آن شفا می یابد، پس برای مؤمن شایسته است که پیش از دعا برای خودش و خاندانش به آن آغاز نماید، تا حق رسول خدا و خاندان او (صلی الله علیه و آله و سلم) را رعایت کرده باشد.

37- روز غدیر

چون روزی است که خداوند در آن امیرمؤمنان و ائمه طاهرین (علیه السلام) را به ولایت بر مؤمنین و جانشینی خاتم پیغمبران (صلی الله علیه و آله و سلم) اختصاص داد و آن ولایت را مولایمان صاحب الزمان از پدران معصومش (علیهم السلام) ارث می برد، پس چون مؤمن در این روز تسلط غاصبین و چیره شدن ستمگران را مشاهده کند و مخفی بودن حافظ دین را بنگرد، ایمان و دوستی اش نسبت به آن حضرت، او را وامی دارند که برای زودتر شدن فرج دعا کند و ظهور آن جناب را از درگاه خداوند بخواهد و آسان شدن قیام و خروجش را مسألت نماید که روز تجدید پیمان بستن و عهد کردن (برای ولایت امامان (علیهم السلام)) است و دعا برای فرج صاحب الزمان از جمله مصادیق آن می باشد.
و شاهد بر تأکید آن دعا در روز غدیر، ورود آن به طور خاص در دعایی است که در کتابهای اقبال و زاد المعاد(68) یاد شده، اول آن دعا چنین است: اللهم انی اسألک بحق محمد نبیک و علی ولیک و الشأن و القدر الذی خصصتهما به دون خلقک؛ خدایا! به حق محمد پیامبرت و علی ولی ات و شأن و منزلتی که از بین خلایقت به آن ها اختصاص داده ای از تو می خواهم... و در آخر آمده: اللهم فرج عن اهل بیت محمد نبیک واشف عنهم و بهم عن المؤمنین الکربات اللهم املاء الارض بهم عدلا" کما ملئت ظلما" و جورا" و انجز لهم ما وعدتهم انک لا تخلف المیعاد
خدایا! بر خاندان محمد پیامبرت فرج و گشایش ده و از آنها و نیز از مؤمنین به سبب آنها محنت ها و غم ها را برطرف ساز، خداوندا زمین را به وجود آنها پر از عدل کن چنان که از ظلم و جور پر شده است، و آنچه به ایشان وعده فرموده ای تحقق بخش به درستی که تو خلف وعده نمی کنی.
و نیز مستحب است در این روز از خدای تعالی بخواهی که تو را از یاران آن حضرت -که خداوند ظهور و فرجش را زودتر گرداند - قرار دهد، که در دعای شریف طولانی در کتاب اقبال یاد شده، و در آخر آن دعا آمده: اللهم انی اسألک باحق الذی جعلته عندهم، و بالذی فضلتهم علی العالمین جمیعا" ان تبارک لنا فی یومنا هذا الذی اکرمتنا فیه بالوفاء لعهدک الذی عهدت الینا و المیثاق الذی واثقتنا به من موالات اولیائک و البرائة من اعدائک، و تمن علینا بنعمتک و تجعله عندنا مستقرا" ثابتا" و لا تسلبناه ابدا" و لا تجعله عندنا مستودعا" فانک قلت: (فمستقر و مستودع) فاجعله مستقرا" ثابتا" وارزقنا نصر دینک مع ول هاد من اهل بین نبیک قائما" رشیدا" هادیا" مهدیا" من الضلالة الی الهدی واجعلنا تحت رایته و فی زمرة شهداء مقتولین فی سبیلک و علی نصرة دینک
خداوندا! از تو می خواهم به حقی که نزد آنان (خاندان پیغمبر) قرار داده ای و به آنچهه بر تمام جهانیان برتری شان بخشیده ای، این که روز را بر ما مبارک سازی، این روز که ما را در آن، به جهت وفای به عهد که با ما بسته ای و پیمانی که از ما گرفته ای، گرامیمان داشته ای، پیمان دوستی و پیروی اولیائت و بیزاری از دشمنانت، (و از تو می خواهم) که با نعمتت بر ما منت نهی و آن را نزد ما قرار یافته پایدار نمایی و هیچ گاه این نعمت (ولایت) را از ما مگیر و آن را نزد ما به طور امانت قرار مده، که تو فرموده ای: (پس قرار یافته است و امانت سپرده شده) پس آن را برقرار و پایدار کن، و یاری دینت را در خدمت ولی هدایت کننده ای از خاندان پیغمبرت به ما روزی فرمای، آن هنگام که به ارشاد بپاخیزد و هدایتگر هدایت شده از گمراهی به سوی راه راست بوده باشد، و ما را زیر پرچم او و در شمار شهیدان راستینی که در راه تو و به خاطر یاری دینت کشته شده باشند، قرار بده.
و نزدیک به این عبارت در دعای یاد شده در زاد المعاد آمده، و آنچه آوردیم برای اهل بینش و هدایت خواهان بسنده است.